Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας για εμπορικές επιχειρήσεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την οριζόντια Πράξη «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με:

Ένα (1) άτομο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τη υποστήριξη της υλοποίησης της πράξης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296254/02).

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3259197, φαξ 210-3259209. e-mail:dgounari@esee.gr.

 

Αρχεία προς λήψη