Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ

07

Γίνεται μία προσπάθεια ευσύνοπτης αποτύπωσης των κυριότερων τάσεων που καταγράφηκαν στην ελληνική οικονομία και στον κλάδο του Εμπορίου, μέσω της σταχυολόγησης των βασικών μακροοικονομικών οικονομικών μεγεθών. Τα μεγέθη αυτά αλληλεπιδρούν και λειτουργούν πολλαπλασιαστικά τόσο στο σύνολο των κλάδων της εγχώριας οικονομίας, όσο και στο Εμπόριο ειδικότερα.

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ – Ιούλιος 2017