Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ

enimerotika-deltia-inemy-esee
Η οικονομία ανακάμπτει σταδιακά αλλά χωρίς ισχυρή δυναμική

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ, οι κυριότερες οικονομικές εξελίξεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, τόσο στον κλάδο του Εμπορίου όσο και στην ελληνική οικονομία εν γένει, συνοψίζονται ως εξής:

  • Θετική χαρακτηρίζεται η διατήρηση της ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ και το τέταρτο τρίμηνο του 2017 (+1,9%), όπως ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, σε τριμηνιαία αλλά και σε ετήσια βάση (σχεδόν 30% και στις δύο περιπτώσεις), αν και θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η «συνηθισμένη επιτάχυνση» των επενδύσεων στο τέλος κάθε έτους.

Διαβάστε αναλυτικά το Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ / Απρίλιος 2018