Τρεις προτάσεις για την ανάκαμψη των ΜμΕ

Το 2017 ευελπιστούμε να είναι η χρονιά της ανάκαμψης της ελληνικής αγοράς. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης σώρευσαν τεράστια βάρη στις πλάτες των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, ταυτόχρονα όμως ανέδειξαν ότι το πρωτότυπο πνεύμα του Έλληνα εμπόρου, την επιμονή και την αποφασιστικότητά του και την αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. Ταυτόχρονα, κατέδειξαν τον σημαντικό ρόλο του εμπορίου στην ελληνική οικονομία, το γεγονός ότι οι Έλληνες έμποροι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και ότι η εμπορική επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός δέκτης απασχόλησης από κοινωνικές ομάδες που και προ κρίσης εμφάνιζαν υψηλά ποσοστά ανεργίας (νέοι, γυναίκες). Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ, με στοχευμένες παρεμβάσεις και με μια διαρκή κατάθεση τεκμηριωμένων θέσεων, προσπάθησε να διαμορφώσει έναν δημόσιο χώρο καλύτερης ενημέρωσης και γνωστοποίησης των θέσεων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, κατέθεσε τρεις προτάσεις σε κυβέρνηση, αντιπολίτευση και «θεσμούς».

Η πρώτη πρόταση αφορά τη θεσμοθέτηση και τη λειτουργία ενός ειδικού «ακατάσχετου», αλλά, ουσιαστικά, «τροφοδότη λογαριασμού» Δημοσίου και λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην παροχή της δυνατότητας γνωστοποίησης ενός επιχειρηματικού λογαριασμού ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή δέσμευσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης με πάγιες τραπεζικές εντολές (πληρωμές μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, λογαριασμών ΔΕΚΟ, ενοικίων και προμηθευτών). Ο λογαριασμός θα πρέπει, μάλιστα, να συνδεθεί με τις εισπράξεις της επιχείρησης από χρήση πλαστικού χρήματος και e-banking.

Η δεύτερη πρόταση αφορά μία βελτιωμένη έκδοση της «βοήθειας» από τη ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία. Ζητούμενο θα πρέπει να είναι η άμεση αναστολή της ισχύος των δυσμενών προϋποθέσεων που κάνουν πιο εύκολη την απένταξη των οφειλετών, οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται από 1ης/7/2016, καθώς και η διάσωση της υφιστάμενης ρύθμισης των 100 δόσεων, χωρίς όμως μεταβολές και αλλαγές μέχρι και 31/12/2017.

Η τρίτη πρόταση αφορά το «πάγωμα» των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ και τη μετατροπή της οφειλής σε χρόνο, με αποποίηση ασφαλιστικού χρόνου και υποχρέωση απρόσκοπτης καταβολής των τρεχουσών εισφορών, σύμφωνα με το νέο απαιτητικό σύστημα ασφαλιστικής φορολογίας από 1ης/1/2017.

Οι τρεις αυτές προτάσεις είναι οι sine qua non προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Είναι ο μόνος τρόπος οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να κερδίσουν λίγο χώρο, που θα τους επιτρέψει να κινηθούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θεωρούμε ότι, έστω και στην ύστατη στιγμή, αυτές οι προτάσεις να γίνουν δεκτές ώστε το 2017 να ανοίξει με ένα θετικό πρόσημο για την αγορά. Ας είναι η ικανοποίηση αυτών των προτάσεων η πρώτη «πληρωμή» από τις τεράστιες «ληξιπρόθεσμες οφειλές» των πολιτικών προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Άρθρο Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για την Ειδική Έκδοση της Εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 17/12/2016