Το 2020 να τεθούν ισχυρές βάσεις ανάπτυξης με επίκεντρο τις ΜμΕ

DSCF9982

Ο ερχομός του 2020 βρίσκει την ελληνική οικονομία πιο εύρωστη από ό,τι πριν ένα χρόνο, όχι όμως ακόμα έτοιμη να κάνει το αναπτυξιακό άλμα που θα τη θέσει σε ανεπίστρεπτη τροχιά ανάταξης και ευημερίας προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και της αγοράς. Είναι προφανές πως τα μέτρα που έλαβε η νέα κυβέρνηση από τα μέσα του 2019 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, μένει όμως να κριθεί στο τέλος του νέου έτους η απόδοσή τους τόσο ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όσο και στην καθημερινότητα επιχειρήσεων και πολιτών.

Έτσι, έχουμε μπροστά μας 12 μήνες που θα δοκιμασθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της κυβέρνησης αναφορικά με την εκλογίκευση της φορολογίας και του ασφαλιστικού συστήματος, την προσέλκυση επενδύσεων, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της μεσαίας τάξης και την πραγματική ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, να διασφαλισθεί η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και να επιταχυνθεί ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας. Και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να χαθεί χρόνος στην εκπόνηση ενός εθνικού μακρόπνοου σχεδίου για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, την ανάσχεση και αντιστροφή του brain drain και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Δεδομένων και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα για πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και λαμβάνοντας υπόψη το ευμετάβλητο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσει τις ελληνικές εξαγωγές, το 2020 σαφώς προβάλλει μπροστά μας ως μία χρονιά – ορόσημο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτό και θα αποβεί πιθανότατα καταλυτική η δημιουργική συμβολή όλων των κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων στην ολοκληρωτική απάλειψη των παθογενειών που οδήγησαν στην κρίση και στην ανάδειξη των ευκαιριών και των δυνατοτήτων της νέας εποχής.

Ειδικά για τον κόσμο του εμπορίου οι προοπτικές του 2020 είναι συνυφασμένες με το βαθμό ενίσχυσης του εισοδήματος των νοικοκυριών και της ιδιωτικής κατανάλωσης η οποία, σημειωτέον, δείχνει σημάδια αργής και εύθραυστης ανάκαμψης σε ολόκληρο το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπει το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο μπορούν να προκαλέσουν ικανοποιητική αύξηση της αγοραστικής κίνησης και μετρήσιμη άνοδο στα έσοδα των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων και όχι μόνο των μεγάλων εγχώριων αλυσίδων και των ξένων πολυεθνικών.

Το μεγάλο στοίχημα όμως της νέας χρονιάς είναι η στάση των τραπεζών απέναντι στις τεράστιες ανάγκες της αγοράς για χρηματοδότηση. Έχει έλθει ο καιρός τα πιστωτικά ιδρύματα να περάσουν από τη μακρά φάση της εσωστρέφειας, που επικεντρώθηκε στην εκκαθάριση των κόκκινων δανείων και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, στην ανάληψη του ρόλου που τους αναλογεί για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, που δεν είναι άλλος από την παροχή ικανοποιητικής ρευστότητας στις ΜμΕ και στην αποκλιμάκωση των υπέρογκων προμηθειών και χρεώσεων. Εν ολίγοις, το 2020 είναι χρονιά ευθύνης για όλους.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, 22/12/2019