Το υπόμνημα της ΕΣΕΕ στην ΑΑΔΕ περιλαμβάνει 17 φορολογικές επισημάνσεις

tax

H ΕΣΕΕ, ενόψει της συνεργασίας που έχει εγκαινιάσει με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, απέστειλε προς τον Διοικητή της Αρχής υπόμνημα με τις θέσεις και προτάσεις της για το γενικότερο φορολογικό σύστημα, εστιάζοντας αφενός στην πολυπλοκότητα του συστήματος και αφετέρου στην ευμεταβλητότητά του, που έχει σαν απότοκο την αυξημένη ανασφάλεια για την επιχειρηματικότητα εν γένει.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ αποσκοπούν στην προάσπιση των συμφερόντων του  εμπορικού κόσμου, προτάσσοντας όμως ταυτόχρονα τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των φορολογουμένων και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου φιλικού προς το επιχειρείν με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί η παράθεση των θέσεων της ΕΣΕΕ:

 1. Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η επιβολή συντελεστή 29% επί του συνόλου των κερδών των Νομικών Προσώπων που διατηρούν απλογραφικά βιβλία (κυρίως προσωπικές εταιρείες: ΟΕ & ΕΕ), έναντι 26% επί των πρώτων 50.000 ευρώ και 33% επί του υπερβάλλοντος ποσού που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς, στην ουσία εξομοιώνει τη φορολογική μεταχείριση των μικρών και  μεγάλων επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η περαιτέρω συρρίκνωση του μικρομεσαίου επιχειρείν θέτοντας σε αμφιβολία την προοπτική επιβίωσής του. Ακόμη όμως και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ & Προσωπικές με διπλογραφικά βιβλία) η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων (για όσες από αυτές διανέμουν) στο 15% (κέρδη του 2016 που θα διανεμηθούν το 2017) από 10% (κέρδη του 2015 που διανεμήθηκαν το 2016), συνιστά ακόμη ένα αντικίνητρο στην προσπάθεια τόνωσης της εγχώριας οικονομίας.

Προκειμένου λοιπόν να αρθούν όλες οι συντελεσθείσες αδικίες των τελευταίων ετών, ενδείκνυται η  θέσπιση ενός κοινού φορολογικού συντελεστή, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων (ατομικές, προσωπικές, κεφαλαιουχικές). Ο εν λόγω συντελεστής θα διαμορφώνεται στο 15% επί των κερδών, ενώ σε περίπτωση διανομής αυτών (κερδών) θα επιβάλλεται περαιτέρω επιβάρυνση της τάξεως του 15%, που θα σηματοδοτεί και την εξάντληση/εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος.

 1. Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων/Αφορολόγητο όριο /Συλλογή αποδείξεων

Η ένταξη των εισοδημάτων φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (επιτηδευματίες) στη φορολογική κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων, ικανοποιεί εν μέρει το αίτημα του εμπορικού κόσμου, περί ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης.  Ωστόσο, η μη πρόβλεψη ισχύος του έμμεσου, μέσω συλλογής αποδείξεων, αφορολόγητου ορίου για τους  ελεύθερους επαγγελματίες, συνιστά ένα σημαντικό πισωγύρισμα στην προσπάθεια εξορθολογισμού του φορολογικού συστήματος και δη της φορολογίας εισοδήματος.

Η ΕΣΕΕ έχει από μακρού προτείνει να εκπίπτει το σύνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων και όλων των φορολογουμένων κατά ένα ποσοστό από το εισόδημα και το υπόλοιπο αυτού να φορολογείται με βάση την υφιστάμενη φορολογική κλίμακα, η οποία θα διασφάλιζε την εισροή περισσότερων εσόδων στα κρατικά ταμεία, καταπολεμώντας αποτελεσματικά τα χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

 1. Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επαγγελματιών

Η αύξηση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 75% (χρήση 2015) και στο 100% (χρήση 2016) για ελεύθερους επαγγελματίες, προσωπικές (με απλογραφικά βιβλία)  & ατομικές οντότητες, θα εξανεμίσει χωρίς καμία αμφιβολία  την εναπομείνουσα ρευστότητά τους. Προκειμένου να δοθεί μία οικονομική ανάσα στο σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων προτείνεται η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος και η σταδιακή μείωση κατά 50% των συντελεστών προκαταβολής φόρου για το σύνολο των επιχειρήσεων, όταν η  ελληνική οικονομία εισέλθει σε σταθερά ανοδική πορεία.

 1. Τέλος επιτηδεύματος

Το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ  για τους ελεύθερους επαγγελματίες, των 1.000 ευρώ  για τις επιχειρήσεις και των επιπρόσθετων 600 ευρώ  για κάθε υποκατάστημα επιχείρησης αποτελεί ένα άδικο και αντιαναπτυξιακό μέτρο, το οποίο στοχοποιεί και αποθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  Η επαναφορά του εν λόγω τέλους στα προηγούμενα επίπεδα, αποτελεί μία από τις πρώτες διορθωτικές κινήσεις, με την περαιτέρω συρρίκνωσή του ή ακόμη και την πλήρη κατάργησή του, όταν οι οικονομικές συνθήκες ωριμάσουν, να αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.

 1. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Ακόμη ένα μέτρο το οποίο θεσπίστηκε εν μέσω οικονομικής κρίσης και συνεχίζει να υφίσταται με απώτερο στόχο την τόνωση των κρατικών εσόδων, με συντελεστές που κυμαίνονται από 2,2% – 10%, για έχοντες εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Μπορεί ο προοδευτικός χαρακτήρας της κλίμακας και η πρόβλεψη προστασίας των ετήσιων εισοδημάτων ύψους έως 12.000 ευρώ να αποτελούν διατάξεις προς τη σωστή κατεύθυνση, η αύξηση όμως των συντελεστών για διαθέτοντες εισοδήματα μεταξύ 20.000 – 30.000 ευρώ (μισθωτοί, συνταξιούχοι, επιτηδευματίες, εισοδηματίες), είναι ιδιαίτερα επαχθής. Για αυτόν το λόγο θα πρέπει,  με τη σταδιακή αποκατάσταση κάποιων βασικών οικονομικών μεγεθών, να αναθεωρηθεί είτε μέσω της μείωσης των συντελεστών είτε ακόμη και μέσω της πλήρους κατάργησής της η συγκεκριμένη πρόβλεψη, από τη στιγμή που η θέσπιση του μέτρου ενείχε έκτακτο χαρακτήρα.

 1. Αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα ΦΠΑ

Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως εκφράσει την έντονη αντίθεσή της αναφορικά με τις αποφάσεις σε ζητήματα που άπτονται του ΦΠΑ. Η συνεχής αύξηση των συντελεστών που έχει λάβει χώρα στη διάρκεια των τελευταίων ετών και η σχεδόν καθολική, με εξαίρεση τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης, εξάλειψη του ειδικού καθεστώτος για τα νησιά, εντάσσονται στο πλαίσιο μίας φοροεισπρακτικής και συνεπώς λανθασμένης πολιτικής.

Η ΕΣΕΕ είχε από την αρχή επικροτήσει την πρωτοβουλία απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ επιχειρήσεων με χαμηλό ετήσιο τζίρο (έως 10.000 ευρώ), είχε όμως επιμείνει στην ανάγκη διεύρυνσης του εν λόγω ποσού στα επίπεδα των 20.000 – 25.000 ευρώ ετήσιου τζίρου. Κι αυτό γιατί το ιδιαίτερα χαμηλά ισχύον επίπεδο τζίρου αφήνει «εκτός νυμφώνος» το βασικό πυρήνα των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, εκείνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της «μικρής λιανικής» της Αγοράς.

 1. Αποκατάσταση αδικιών και λαθών του ΕΝΦΙΑ

Ο εκ των πραγμάτων άδικος χαρακτήρας του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων εντάθηκε ακόμη περισσότερο από τις τελευταία θεσπισθείσες διατάξεις. Η αύξηση των κλιμακίων και των φορολογικών συντελεστών του προϋπάρχοντος ΕΝΦΙΑ, όπως και η μείωση του αφορολόγητου ορίου του συμπληρωματικού φόρου από τις 300.000 ευρώ στις 200.000 ευρώ, θα επηρεάσει και τους ιδιοκτήτες νομικών οντοτήτων, καθώς αυξάνεται ο συντελεστής συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5‰ στο 5,5‰, ενώ με συντελεστή 1‰ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα)  θα επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

Η ΕΣΕΕ κρίνει επιβεβλημένη την ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου καθεστώτος φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, επάνω στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Με περίοδο έναρξης ισχύος τη χρήση του 2017, μείωση των φορολογικών συντελεστών τόσο του κύριου όσο και του συμπληρωματικού φόρου.
 • Μεγαλύτερη σύγκλιση των αντικειμενικών αξιών με τις αντίστοιχες εμπορικές.
 • Απαλλαγή φορολόγησης της πρώτης κατοικίας ή έστω την πρόβλεψη θέσπισης ενός αφορολόγητου ορίου της τάξεως τουλάχιστον των 100.000 ευρώ.
 1. Τεκμήρια διαβίωσης – Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο

Η πλήρης κατάργηση και αντικατάστασή των τεκμηρίων διαβίωσης, μέσω σύγχρονων τεχνικών ηλεκτρονικής διασταύρωσης των  περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων, όπως ισχύει σήμερα με τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος, θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει ο κάθε υπόχρεος (κινητή και ακίνητη περιουσία). Προς αυτή την κατεύθυνση, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου θα αποτελεί ένα πραγματικό πολυεργαλείο στα χέρια της φορολογικής διοίκησης.  Φυσικά,  η χρήση ενός τόσο πολύτιμου εργαλείου θα πρέπει να κινείται σε λελογισμένα όρια και να μην μεταβληθεί σε έναν μηχανισμό επιβολής αναδρομικών φορολογικών βαρών και ελέγχων, καταπονώντας ακόμη περισσότερο τους ήδη εξουθενωμένους υπόχρεους.

 1. Συμβιβασμός ποινών μετά από έλεγχο

Ζωτικής σημασίας για την επιβίωση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρηματιών/ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών αποτελεί η επαναφορά της ισχύος του διοικητικού συμβιβασμού και της διοικητικής επίλυσης των διαφορών,  η ισχύς των οποίων έπαψε να υφίσταται μετά την 1.1.2014. Η κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων οδηγεί σε αύξηση των βεβαιωμένων φόρων μετά από έλεγχο, χωρίς όμως ταυτόχρονη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Κι αυτό γιατί η επιβάρυνση με προσαυξήσεις των φόρων μετά από έλεγχο και η επιβολή προστίμων, που πρέπει να καταβληθούν στο σύνολό τους χωρίς κανένα περιορισμό, αποτελούν την κύρια αιτία μη είσπραξης τους.

 1. Καταγραφή και διευθέτηση προβλημάτων στη λειτουργία των Εφοριών :

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την ανησυχητική εδώ και χρόνια κατάσταση αναφορικά με τις λιμνάζουσες φορολογικές υποθέσεις στα δικαστικά τμήματα των εφοριών, επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο.  Παράλληλα, στα τμήματα Μητρώου των Δ.Ο.Υ., λόγω του μεγάλου όγκου στοιχείων και αρχείων  που πρέπει να καταγραφούν ή να αντικατασταθούν, εντοπίζονται λάθη και παραλήψεις, τα οποία επιτείνονται ακόμη περισσότερο από την έλλειψη διαθέσιμου προσωπικού.

Ζητούμενο παραμένει η ταχύτερη δηλαδή ικανοποίηση των αιτημάτων των φορολογουμένων χωρίς διενέξεις και προστριβές.  Απαιτούνται κίνητρα που πρέπει να δοθούν προς τους εργαζόμενους όπως π.χ. η διεξαγωγή σε τακτική βάση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις νέες μεθόδους εντοπισμού και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, μηχανοργάνωση εφοριών με επιτακτική τη δυνατότητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο, καθιέρωση και επίβλεψη μηνιαίας στοχοθεσίας με πρόβλεψη επιβράβευσης των παραγωγικότερων υπαλλήλων – παροχή bonus κ.α.).

 1. Εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης – Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών – Καταπολέμηση φοροδιαφυγής/Πλαστικό χρήμα:

Αποτελεί πάγιο αίτημα του φορέα η ανάγκη για  άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτή η καταγραφή όλων των συναλλαγών και η Real-Time καταβολή του Φ.Π.Α. Η υλοποίηση του αιτήματός μας θα αποφέρει οφέλη στους φορολογουμένους, θα συμβάλλει στην πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή και διασταύρωση των οικονομικών δεδομένων της κάθε επιχείρησης και θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εφοριακών και λογιστών προς όφελος των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η εξόφληση των υποχρεώσεων μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών  που διαθέτουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και η καθιέρωση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών μεταξύ των επιχειρήσεων, συνιστούν αναπόσπαστα στοιχεία του σύγχρονου «επιχειρείν».

Ακόμη μία σημαντική παράμετρος, ο συμψηφισμός δηλαδή του χρεωστικού και πιστωτικού ΦΠΑ στο σύνολο των διενεργούμενων συναλλαγών, θα μειώσει δραστικά το διαχειριστικό κόστος των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσει, έως τουλάχιστον ένα βαθμό, το καταγεγραμμένο κενό εισπραξιμότητας ΦΠΑ (VAT Gap) στην Ελλάδα, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τέλος, οι πρόσφατες διατάξεις για την επέκταση της χρήσης «πλαστικού χρήματος» θα ωφελήσουν στην πράξη επιχειρήσεις και καταναλωτές, εάν εκδοθούν σύντομα οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις.

 1. Τήρηση επαγγελματικού λογαριασμού επιχειρηματικής δραστηριότητας με παράλληλη θέσπιση εδικού καθεστώτος έναντι των κατασχέσεων:

Η ΕΣΕΕ από καιρού έχει προτείνει την θεσμοθέτηση του επαγγελματικού λογαριασμού με πρόβλεψη ειδικού προστατευτικού καθεστώτος, έναντι των κατασχέσεων για τις επιχειρήσεις. Η κατάσχεση για οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία ή για την εξόφληση δανείων, ουσιαστικά συντελεί στην εκμηδένιση της ρευστότητας της επιχείρησης και στο κλείσιμό της.  Θα πρέπει να παρέχεται στην κάθε επιχείρηση η δυνατότητα γνωστοποίησης ενός επαγγελματικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτών). Ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα συνδέεται με τις εισπράξεις της επιχείρησης από πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μέσω της χρήσης τερματικών μηχανημάτων αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών (POS), ενώ το ύψος του προστατευτικού ορίου θα καθορίζεται βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

 1. Λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης:

Οι κατασχέσεις μπορεί να αυξήθηκαν κατά περίπου 30%, αλλά τα εισπραχθέντα έσοδα του Δημοσίου από κατασχέσεις λογαριασμών κινούνται σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα.  Αντί της εφαρμογής σε τόσο ευρεία κλίμακα αιφνιδιαστικών κινήσεων, θα ήταν προτιμότερο να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις και πρωτοβουλίες προηγούμενης συνεννόησης με τους υπόχρεους. Σε αυτό το πλαίσιο, η τηλεφωνική ή ηλεκτρονική, μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημέρωση των υπόχρεων προτού τεθεί σε εφαρμογή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, η ανάρτηση αναλυτικού ενημερωτικού υλικού/εγχειριδίων στο Taxisnet και η ηλεκτρονικοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μόνο ευεργετικά μπορούν να λειτουργήσουν στην επίτευξη των στόχων της φορολογικής διοίκησης.

 1. Επαναφορά αφορολόγητου αποθεματικού για επανεπενδυόμενα κεφάλαια:

Η κατάργηση της πρόβλεψης σχηματισμού ειδικού  αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων της τάξεως του 35% επί των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων έβλαψε ένα σημαντικό κομμάτι του εγχώριου επιχειρείν. Η πρωτοβουλία επαναφοράς του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων με συντελεστή επί των αδιανέμητων κερδών, θα ανακουφίσει πληθώρα επιτηδευματιών, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην αύξηση απασχόλησης και τζίρου, μέσω της τόνωσης των ιδιωτικών επενδύσεων.

 1. Πάταξη λαθρεμπορίου καυσίμων – καπνικών προϊόντων:

Η αδυναμία αντιμετώπισης μίας χρόνιας παθογένειας της ελληνικής οικονομίας, όπως εκείνης του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, συντελεί σε σημαντικό βαθμό στην παρατεταμένη αιμορραγία των δημόσιων ταμείων. Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως καταθέσει προτάσεις περιορισμού του εν λόγω άκρως ανησυχητικού φαινομένου που τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται:

 • Η υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τα διυλιστήρια μέχρι και τα πλωτά μέσα μεταφοράς.
 • Η διενέργεια τακτικών ελέγχων στα σημεία εκφόρτωσης και παράδοσης των ναυτιλιακών καυσίμων, με παράλληλη διασταύρωση των τελωνειακών εγγράφων.
 • Υλοποίηση συστήματος GPS σε βυτιοφόρα.
 • Η παρακολούθηση με GPS των δρομολογίων μεταφοράς καυσίμων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
 • Η ψηφιακή σήμανση στα πακέτα των τσιγάρων.
 • Η μείωση των υψηλών συντελεστών φορολόγησης των τσιγάρων.
 • Η αυστηροποίηση των επιβαλλόμενων ποινών στους λαθρέμπορους/διακινητές.
 • Η άμεση και ολοσχερής καταστροφή των κατασχεθέντων λαθραίων προϊόντων.
 • Η ενημέρωση των καταναλωτών ως προς την χρήση λαθραίων προϊόντων.
 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφορία (100 δόσεις) / Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών:

Από τη θέσπιση κιόλας του ευνοϊκού καθεστώτος των 100 δόσεων η ΕΣΕΕ είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, αναφορικά με τις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών που επιδίωκαν τη σταδιακή αυστηροποίηση και την ολοένα αυξανόμενη ανελαστικότητα των τιθέμενων κριτηρίων. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και εξαιτίας των αλλεπάλληλων φορολογικών και λοιπής φύσεως επιβαρύνσεων που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η αγορά χρειάζεται παρεμβάσεις που θα ανακουφίζουν, αντί να αποκλείουν, όσο το δυνατόν περισσότερους επιτηδευματίες.

Παράλληλα και με πεδίο αναφοράς τον πολυσυζητημένο «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Χρεών των Επιχειρήσεων», οι διαβουλεύσεις φαίνεται να έχουν απολέσει τον ουσιαστικό χαρακτήρα τους, εκείνον της ένταξης όσο το δυνατόν περισσότερων υπόχρεων. Κι αυτό γιατί ακούγεται ότι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα περιλαμβάνονται στους δικαιούχους, ενώ η υιοθέτηση μίας σειράς περιοριστικών παραμέτρων (πρόβλεψη ελάχιστης οφειλής, μη ένταξη χρεών προς ορισμένες υπηρεσίες του Δημοσίου, αυτοματοποιημένα κριτήρια, υψηλό κόστος συμμετοχής των ενδιαφερομένων κ.α.) καθιστούν τη ρύθμιση απρόσιτη και μη ελκυστική.

 1. Εξάλειψη ανισοτήτων στο καθεστώς ΦΠΑ των τελωνείων της χώρας:

Με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1026/16-2-2016, περιορίζεται η απαλλαγή από ΦΠΑ στην παράδοση εγχωρίων εμπορευμάτων μόνο για την είσοδο αυτών σε ελεύθερη ζώνη, παραγνωρίζοντας το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

Η ρύθμιση της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ μόνο για την θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, θεωρούμε ότι συνιστά άνιση μεταχείριση υπέρ των οικονομικών φορέων που έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης στο χώρο της ελεύθερης ζώνης και σε βάρος των οικονομικών φορέων οι οποίοι διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους που λειτουργούν με το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι η ως άνω ΠΟΛ πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα και να συμπεριλάβει στις διατάξεις της την διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ κατά τη θέση εγχωρίων εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης το οποίο, μαζί με το καθεστώς της ελεύθερης ζώνης αποτελούν τα δύο Ειδικά Καθεστώτα αποθήκευσης.