Το ελληνικό εμπόριο αξιολογεί θετικά τα έκτακτα μέτρα που απαιτούν εξειδίκευση, συστράτευση και ευελιξία

ESEE_LOGO_NEW-01

Με ικανοποίηση ακούσαμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας, οι οποίες κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες: Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και προστασία των εργαζομένων.

Στον πρώτο άξονα, η αναστολή των υποχρεώσεων του Μαρτίου προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, είναι θετική. Ωστόσο, είναι σίγουρο πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί επιπρόσθετη της ήδη προβλεπόμενης παράτασης του μέτρου. Και αυτό διότι ανεξάρτητα από την πορεία της πανδημίας, το σοκ από τη μείωση της κατανάλωσης στην αγορά, εκτιμάται πως θα επηρεάσει δραματικά τα έσοδα των επιχειρήσεων όχι μόνο τον Απρίλιο αλλά πιθανότατα και τον Μάιο. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα θέσπισης ενός μηχανισμού ρύθμισης και μετάθεσης της αποπληρωμής των προς αναστολή οφειλών, σε τέτοιο βάθος χρόνου που θα διασφαλίζει την αποτροπή συσσώρευσης  νέων βαρών στις πλάτες των επιχειρήσεων, με το ξημέρωμα   της «επόμενης μέρας» της κρίσης.

Στον δεύτερο άξονα, η επιστρεπτέα προκαταβολή που προορίζεται για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αντίστοιχη της ζημίας που αυτές υφίστανται, ώστε να τις διευκολύνει αφενός στη διατήρηση των θέσεων εργασίας που είναι το πρώτο ζητούμενο αλλά και η προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις, αφετέρου στην επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους, όταν επιτευχθεί.  Η μείωση του μισθώματος που καταβάλλουν κατά 40% διευκολύνει την κατάσταση. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία εμπορικών επιχειρήσεων, που θα συνεχίσουν να καταβάλλουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά ως ενοίκιο σε μία περίοδο με μηδενικούς τζίρους.

Αξιολογούμε θετικά την ενίσχυση των οκτακοσίων ευρώ, τόσο για τους αυτοαπασχολουμένους όσο και για τους εργαζομένους. Ωστόσο, καθώς αυτή αφορά ένα διάστημα ουσιαστικά δύο μηνών, για τους δικαιούχους που δεν έχουν άλλο εργαζόμενο μέλος στην οικογένειά τους κρίνεται αμφίβολη η δυνατότητα το ποσό αυτό να καλύψει τις βασικές τους ανάγκες διαβίωσης έως το τέλος Απριλίου. Γι’ αυτό θεωρούμε απαραίτητο να επανεξεταστεί στο τέλος Μαρτίου, ανάλογα με τα δεδομένα της οικονομίας και την εξέλιξη της πανδημίας, η προαναφερθείσα εξαγγελία.

Πάντως, η επιδότηση του επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 3 μήνες, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η ενίσχυση κατά 250 εκ. ευρώ των πόρων της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα δημιουργήσουν ανάσχεση στις επιπτώσεις της πρωτοφανούς κρίσης, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους που είναι σε θέση να τα εκμεταλλευθούν.

Για την ΕΣΕΕ όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στηριχθούν αυτή την ώρα οι μικρές επιχειρήσεις με τους εργαζομένους τους και οι αυτοαπασχολούμενοι που συντηρούσαν ολόκληρες οικογένειες, οι οποίοι πληρώνουν ταυτόχρονα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας και δεν έχουν τα οικονομικά αποθέματα για να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο τοξικό οικονομικό περιβάλλον. Γι’ αυτό, πέρα από την ενδυνάμωση των ενισχύσεων από την πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει και οι Τράπεζες να διευρύνουν άμεσα τη δική τους παρέμβαση, διευκολύνοντας ουσιαστικά και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πάσης φύσεως δανειακές υποχρεώσεις.

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε: α) ότι δεν έχει υπάρξει μέριμνα για μέλη ΟΕ και ΕΠΕ β) δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος διαχείρισης των επιταγών που λήγουν και γ) δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με τα προσωπικά δάνεια των επιχειρηματιών, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αναφέρονται στα επιχειρηματικά τους δάνεια.

Αυτή την ώρα χρειάζεται όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Η εμπιστοσύνη στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και η κοινωνική αλληλεγγύη θα επιτρέψουν την συντόμευση των δεινών που επέφερε η πανδημία στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους, στους αυτοαπασχολουμένους και σε όλους τους πολίτες. Σε αυτήν την εθνική μάχη η ΕΣΕΕ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.