Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στο περιοδικό «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

 

  1. Τι εικόνα παρουσιάζει σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρας μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου εμφάνισε σημάδια βελτίωσης το 2014, αφού οι Έλληνες καταναλωτές του διαδικτύου αύξησαν κατά περίπου 10% τον αριθμό των κατηγοριών που επέλεξαν να κάνουν τις αγορές τους. Τα ίδια σημάδια βελτίωσης αποτυπώθηκαν και στον αριθμό των διαδικτυακών αγορών, αφού από μια αγορά ανά μήνα στη διάρκεια του 2013, η εν λόγω αναλογία εμφανίζεται τριπλάσια ανά δίμηνο το 2014. Οι προβλέψεις για το 2015 είναι επίσης θετικές. Χαρακτηριστική ένδειξη αποτελεί η εκτίμηση ότι 6 στους 10 καταναλωτές του διαδικτύου θα αυξήσουν την αξία των αγορών που πραγματοποιούν online και μόνο 1 στους 10 θα προβούν σε μείωσή τους. Η αυξανόμενη δυναμική που παρουσιάζει ο κλάδος είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την ελληνική πραγματικότητα, τη στιγμή μάλιστα που η προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το 27% της αγοράς έχει προσαρμοστεί στην ψηφιακή καινοτομία, 1 στους 2 καταναλωτές της πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές και δαπανούν 350 δισ. ευρώ ετησίως και το 15% των πελατών αγοράζουν εκτός συνόρων και μόνο το 7% των ΜμΕ πωλούν εκτός της χώρας τους. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη αύξηση 250 δις ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Ομάδας Εργασίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, αυτή θα μπορούσε να συμβάλει με περίπου 520 δις ευρώ στο ΑΕΠ της Ε.Ε. των 28. Είναι ξεκάθαρο ότι μέσα από τη δημιουργία της μπορεί να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜμΕ, αποφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία. Είναι σκόπιμο, λοιπόν, να διαμορφώσουμε πολιτικές προς την ενθάρρυνση της ψηφιακής επιχειρηματικής δραστηριοποίησης προκειμένου οι επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στην παγκόσμια αγορά, δίνοντας επιλογή, ευκολία και ανταγωνιστικές τιμές, εξοικονομώντας στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11,7 δις ευρώ.

  1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου;

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο ποικίλλουν από κλάδο σε κλάδο αλλά και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Κατά τη γνώμη μου, τα σημαντικότερα εξ’ αυτών αφορούν την ευρεία γεωγραφική κάλυψη, την ελαχιστοποίηση της προμηθευτικής αλυσίδας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, το «συνεχές» του ωραρίου λειτουργίας και τις διευρυμένες δυνατότητες μάρκετινγκ. Στο διαδίκτυο, το μέγεθος της επιχείρησης δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την ίδια πρόσβαση στους καταναλωτές. Η ηλεκτρονική έδρα της επιχείρησης καταργεί την περιορισμένη γεωγραφική στόχευση που κάνει ένας επιχειρηματίας κατά τον σχεδιασμό του. Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο και απευθύνεται σε πραγματικό χρόνο στους καταναλωτές μπορεί ευκολότερα να αυξήσει την πελατειακή της βάση, να ενημερώσει γρηγορότερα τους πελάτες της για τα νέα προϊόντα, να βελτιώσει την επικοινωνία της με αυτούς και βεβαίως να κάνει καλύτερη διαχείριση των προϊόντων και των παραγγελιών. Η εποχή επιτάσσει όλα αυτά να τα συνειδητοποιήσουμε, να παρέμβουμε θετικά στις αλλαγές που επιφέρουν και να διευκολύνουμε την ηλεκτρονική δραστηριοποίηση για όσες περισσότερες επιχειρήσεις μπορούμε.

  1. Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας μίας εταιρίας στο διαδίκτυο;

Η ίδρυση μιας επιχείρησης με δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο γίνεται όπως και σε μία κλασική επιχείρηση με φυσικό κατάστημα. Χρειάζεται όμως η παράλληλη γνωστοποίηση στην εφορία για δραστηριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι καλύτερο όμως, όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν πάνω στο σχετικό νομικό πλαίσιο να απευθύνονται στη Νομική Υπηρεσία της ΕΣΕΕ.

 

  1. Η ΕΣΕΕ πώς μπορεί να στηρίξει σε αυτό;

Προετοιμαζόμαστε ώστε να διαμορφώσουμε τα κατάλληλες δράσεις που θα διευκολύνουν τη μετάβαση των Ελληνικών επιχειρήσεων στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας. Στην Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το 2015 που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στο Hilton θα παρουσιάσουμε και ένα χρήσιμο εργαλείο, ώστε η ψηφιακή δραστηριοποίηση να μπει στο ημερήσιο πρόγραμμα κάθε μικρομεσαίου επιχειρηματία. Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλουμε για τη διάχυση της ψηφιακής γνώσης στον εμπορικό κόσμο, συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων της EuroCommerce και της UEAPME που δρουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να έχουμε επιρροή στα Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και σαφώς καλύτερη ενημέρωση. Υπάρχουν ζητήματα που με την παρέμβασή μας που λαμβάνει υπόψη της την ιδιαίτερη δομή της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την υφιστάμενη κρίση, μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα στους στόχους που έχει θέσει για τη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς έχει συμπεριλάβει την καταπολέμηση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού (geo-blocking & rerouting), μιας πρακτικής που εισάγει διακρίσεις και χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς όταν οι διαδικτυακοί πωλητές είτε αρνούνται στους καταναλωτές πρόσβαση σε ιστότοπο με βάση τον τόπο εγκατάστασής τους, ή τους προωθούν σε κατάστημα της περιοχής τους, όπου οι τιμές όμως είναι διαφορετικές. Άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί η πολιτική απλοποίησης του ΦΠΑ και της φορολογίας των ηλεκτρονικών πωλήσεων, ένα κρίσιμο πεδίο για εμάς που χρειάζεται να έχουμε παρέμβαση, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις στο διαδίκτυο αντιμετωπίζουν και τους γίγαντες της παγκόσμιας οικονομίας. Το ίδιο ισχύει και για την εναρμόνιση των κανόνων ώστε να καταστεί δυνατό το ηλεκτρονικό εμπόριο για όλες τις ΜμΕ, αλλά και για την προστασία των δεδομένων. Επίσης, ζήτημα ανακύπτει και με την στήριξη των Ελλήνων χονδρεμπόρων και πως αυτοί μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικοί σε μια παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή οικονομία μέσα από την υπηρεσία B2B. Η ΕΣΕΕ παρακολουθεί ενεργά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία και παρέχει τη σχετική ενημέρωση.

  1. Ποιοι κλάδοι κυρίως δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο;

Βάσει της Ετήσιας Έρευνας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2014-2015 που διενήργησε το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ διαπιστώνεται ότι οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αύξηση το 2014 (+10% όσον αφορά τα ποσοστά των αγοραστών του διαδικτύου) είναι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις, οι ασφάλειες, τα παραφαρμακευτικά, τα είδη λιανεμπορίου/super markets. Παράλληλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις των καταναλωτών (online αγορές) είναι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες (81%), η διαμονή σε καταλύματα (69%), τα εισιτήρια για εκδηλώσεις (69%), ο εξοπλισμός για Η/Υ (68%), τα είδη ένδυσης/ υπόδησης (59%) και οι ηλεκτρονικές συσκευές / κινητά (48%).

  1. Ποια είναι η προσωπική σας εκτίμηση για την προοπτική του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας.

Είμαι αισιόδοξος. Αν συνεργαστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις να μεταβούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα, θεωρώ ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρό για να ανοίξει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τα πανιά της για τη διεθνή αγορά.

 

Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στο περιοδικό «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στις 9 Σεπτεμβρίου 2015