Συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη με θέμα: κόκκινα δάνεια και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις

esee_980x620-640×428

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, σύσκεψη εργασίας με τη συμμετοχή της ΕΣΕΕ και λοιπών φορέων της Αγοράς με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.  Δραγασάκη, με αντικείμενο συζήτησης τη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, ενόψει και της επικείμενης εξόδου από τα δανειακά προγράμματα τον προσεχή Αύγουστο. Η ΕΣΕΕ την οποία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Βασίλης Κορκίδης, ο γενικός γραμματέας κ. Γιώργος Καρανίκας και η διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ κα Βάλια Αρανίτου, κατέθεσε πλήρες υπόμνημα θέσεων και προτάσεων επί ζητημάτων τόνωσης της ρευστότητας και διευθέτησης των «κόκκινων» δανείων των επιχειρήσεων (επισυνάπτεται).

Η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, η οποία έλαβε χώρα σε ένα άκρως εποικοδομητικό κλίμα, επικεντρώθηκε στον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η εγχώρια επιχειρηματικότητα στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, δεδομένων των έντονων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η Αγορά και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Κορκίδης, επισήμανε τις σημαντικότερες παραμέτρους της περιορισμένης πρόσβασης των επιχειρήσεων στις πηγές ρευστότητας, με κυριότερες όλων την έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων ειδικά σχεδιασμένων στις ανάγκες της Αγοράς/εγχώριου επιχειρείν, τη διευθέτηση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και ιδιαίτερα των επιχειρηματικών και φυσικά τις απαραίτητες βελτιώσεις που πρέπει να συντελεστούν στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, οι προτάσεις της ΕΣΕΕ εστίασαν στην ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να δοθεί τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην προώθηση ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, κύρια γνωρίσματα των οποίων θα είναι η ευελιξία τους και η ικανοποίηση συνθηκών που εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ο παραδοσιακός τραπεζικός δανεισμός αποτελεί προνόμιο λίγων μόνο ενδιαφερομένων, η ενεργοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων εναλλακτικών τάσεων όπως οι μικροπιστώσεις, οι εγγυήσεις, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels) και η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowd funding), συνιστούν τη δεδομένη χρονική στιγμή τις πλέον ρεαλιστικές λύσεις.

Με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία της Eurobank και της Παγκρήτιας τράπεζας με την AFI (Action Finance Initiative) για τη χορήγηση μικροπιστώσεων/μικροδανείων έως 12.000 €, με χαμηλό επιτόκιο σε επιχειρήσεις, δημιουργούνται πλέον οι κατάλληλες συνθήκες ευδοκίμησης νέων πρακτικών, οι οποίες θα συνεισφέρουν ουσιαστικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες στην τόνωση της ρευστότητας. Η προαναφερθείσα ιδιαιτέρως ενθαρρυντική πρωτοβουλία, οι θετικές επιδράσεις της οποίας επεκτείνονται και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  αλλά και στην απόκτηση τεχνογνωσίας από τους ίδιους τους επιχειρηματίες (έχει ήδη διατεθεί 1 εκ. ευρώ με την υποστήριξη 135 επιχειρήσεων, τη δημιουργία τουλάχιστον 270 νέων θέσεων εργασίας και αυτοαπασχόλησης και την εκπαίδευση 400 νέων επιχειρηματιών), θα πρέπει να αποκτήσει ανάλογη συνέχεια  και να τύχει μεγαλύτερης αποδοχής και προβολής.

Στο παραπάνω εγχείρημα, βασικός αρωγός και παράγοντας διάχυσης των πλεονεκτημάτων που συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις και δη τις μικρομεσαίες, τα νέα μέσα πρόσβασης στη ρευστότητα, αποτελεί η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως τονίσει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει το Ταμείο και τη δυνατότητα μετασχηματισμού του σε αναπτυξιακή τράπεζα που θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα χρηματοπιστωτικής εξυπηρέτησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της εγχώριας οικονομίας.  Η ΕΣΕΕ επαναφέρει επιτακτικά το θέμα εξεύρεσης λύσης και τρόπου ρύθμισης των επιχειρηματικών δανείων που έχουν δοθεί με την εγγύηση ελληνικού δημοσίου.

Όσον αφορά στη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων (Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα – ΜΕΑ) και ιδίως των επιχειρηματικών, η μικρή υποχώρησή τους στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2017, δε δημιουργεί ψευδαισθήσεις για τις δραστικές αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στο συνολικό πλαίσιο διαχείρισής τους από τις τράπεζες.  Η ΕΣΕΕ εκτιμάει πως η έλλειψη συνεργατικού πνεύματος απέναντι στους δανειολήπτες επιχειρηματίες, σε συνδυασμό με το υψηλότατο,  σε σύγκριση με τον επικρατούντα ευρωπαϊκό μέσο όρο, κόστος χρηματοδότησης, διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό κλίμα μέσα στο οποίο οι προοπτικές επιβίωσης των επιχειρήσεων βαίνουν συνεχώς μειούμενες. Πρέπει να καταστεί σαφές πως η παροχή ευελιξίας και η προώθηση του εγχώριου μικρομεσαίου επιχειρείν, το οποίο έχει δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα από το 2009 έως σήμερα, ωφελεί πρωτίστως τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί ένα ενιαίος τρόπος «κουρέματος» των κόκκινων δανείων και μάλιστα για διαφορετικού τύπου δάνεια, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις οριοθέτησης ενός πλαισίου το οποίο θα διέπεται από τις μέχρι σήμερα δικαστικές αποφάσεις.

Προς την ίδια κατεύθυνση, η θέσπιση ενός προστατευτικού πλαισίου των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, με σημείο αναφοράς τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνιστούσε πρωτοβουλία και αίτημα της ΕΣΕΕ ήδη από την έναρξη της κρίσης. Εντούτοις, οι δομές και ο τρόπος λειτουργίας του υφιστάμενου Μηχανισμού, χρήζουν σημαντικών βελτιώσεων, με βασικότερες όλων την ελαστικοποίηση των αυστηρών κριτηρίων ένταξης σε αυτόν, τη συρρίκνωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την επέκταση της διάρκειας ισχύος του. Η υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων θα καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση ολοένα και περισσότερων ενδιαφερομένων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα κρατικά έσοδα, παρέχοντας την ίδια στιγμή ουσιαστική «χείρα βοηθείας» στα τραπεζικά ιδρύματα.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ανταλλαγή θέσεων και απόψεων στη σύσκεψη εργασίας με τον Υπουργό Οικονομίας επικεντρώθηκε στην εξεύρεση τρόπων επίλυσης των κυριότερων προβλημάτων ρευστότητας, τα οποία μαστίζουν σήμερα την πραγματική οικονομία. Η ώρα των αποφάσεων για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια έφθασε, αφού ανοίγει μια περίοδος δύο ετών για την εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων, η οποία, όμως, πρέπει να κλείσει, με στόχο την άμεση εξεύρεση «μη καταστροφικών ρυθμίσεων» για τη διάσωση των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να αναδειχθούν οι βασικές συνιστώσες στις οποίες θα στηριχθεί το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Δηλώνω την πρόθεσή της ΕΣΕΕ να συμβάλλει σε οποιαδήποτε μελλοντική πρωτοβουλία που θα αναληφθεί για την «επαναλειτουργία» του τραπεζικού συστήματος προς όφελος του εγχώριου μικρομεσαίου επιχειρείν».

Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων της ΕΣΕΕ επί ζητημάτων τόνωσης της ρευστότητας και διευθέτησης «κόκκινων» δανείων των επιχειρήσεων