Συνάντηση ΕΣΕΕ με Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Eυάγγελο Αποστόλου

600800p528ednmainimg_1821

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνάντηση – συνεδρίαση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδη και Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Καρανίκα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου. Στη συνάντηση η οποία έγινε σε ένα πολύ φιλικό κλίμα συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του αγροτικού χώρου και του εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, αναζητήθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω η αλυσίδα αξίας, πολλαπλασιαστικό κρίκο της οποίας αποτελούν οι εμπορικές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια να πραγματοποιηθεί αυτό που συχνά λέγεται: «Από το χωράφι στο ράφι».

Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε να αναπτυχθεί η συνεργασία των δύο πλευρών για θέματα που αφορούν:

α) Βραχείες Αλυσίδες διατροφής

β) Νέες αγορές τροφίμων

γ) Αγορές με ΠΟΠ ελληνικά προϊόντα

δ) Διεπαγγελματικές οργανώσεις

ε) Κρίκοι διατροφής

στ) Πολυλειτουργικά αγροκτήματα και

ζ) Πιστοποίηση – διαδρομές ποιότητας – «κέρασμα» προϊόντα Αιγαίου

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Υπουργός ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και ειδικότερα της  φέτας, στις διεθνείς αγορές στο πλαίσιο και των συμφωνιών που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Κορκίδης από την πλευρά του ενημέρωσε τον Υπουργό για τη συνεργασία ΕΣΕΕ – ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ που έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού των χωρών προορισμού των ελληνικών εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω συνεργασία ευελπιστεί να έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση των αγροτικών εξαγωγών της χώρας τόσο στους 45 κυριότερους εξαγωγικούς προορισμούς όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ, των Βαλκανίων και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Μια  συμφωνία που θα συμβάλλει στη βελτίωση του δείκτη εξαγωγών του γεωργικού τομέα.Επίσης, ο κ. Κορκίδης αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρωτοβουλία – λειτουργία των ΑΚΕ και επεσήμανε τις δυνατότητες να ενταχθούν σε αυτά οι «νέες αγορές τροφίμων».