Συνάντηση ΕΣΕΕ με τον νέο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Γ. Μαρκοπουλιώτη

94407f0be0c44791a13e02285879fb57

Ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Κορκίδης και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας συναντήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, με τον νέο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τη δραστηριότητα της ΕΣΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις UEAPME και EuroCommerce και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), καθώς επίσης και για τα κρίσιμα θέματα του ελληνικού εμπορίου. Στην κατεύθυνση αυτή ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κατέθεσε τον επικαιροποιημένο “Commercial Roadmap” της ΕΣΕΕ που συνοψίζει τις δέκα προτάσεις της ΕΣΕΕ για ανάπτυξη με απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, επίσης, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βελτίωση της σχέσης ανάμεσα στους ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στους πολίτες της Ευρώπης.

Τέλος, στο πλαίσιο της πρόσκλησης που έχει απευθύνει η ΕΣΕΕ στην Επίτροπο Εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ Elżbieta Bieńkowska για το 4ο Συνέδριο της ΕΣΕΕ «Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα – Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης», που θα πραγματοποιηθεί στις 20-21 Απριλίου 2018 στην Αθήνα, τόσο ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ όσο και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα επεσήμαναν τον κρίσιμο ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και τη σημασία που έχει το συνέδριο της ΕΣΕΕ να συμβάλει επιστημονικά και τεκμηριωμένα στον δημόσιο διάλογο.