Συμμετοχή της ΕΣΕΕ στη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Photo 1 Πρωθυπουργός – Κοινωνικοί Εταίροι

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2019 συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους εκπροσώπους των θεσμικών κοινωνικών εταίρων. Η ΕΣΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα κ.κ Γιώργο Καρανίκα και Νίκο Μπόνη.

Κύρια σημεία της εισήγησης του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα:

Το ελληνικό εμπόριο θεωρεί ότι το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Είναι απαραίτητες συντονισμένες και τολμηρές κινήσεις για να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της κρίσης. Υπάρχουν δυνατότητες και θεωρούμε ότι υπάρχει και η πολιτική βούληση για να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται ένα γενικό σχέδιο ανάταξης της οικονομίας, το οποίο θα περνά μέσα από έναν ισχυρό ιδιωτικό τομέα και από ένα κράτος το οποίο θα είναι αρωγός και όχι εμπόδιο στο επιχειρείν. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και δηλώνουμε παρόντες για να συνδράμουμε μια τέτοια προσπάθεια.

Το ελληνικό εμπόριο στην περίοδο της κρίσης βρέθηκε αντιμέτωπο με μια πρωτοφανή δυσπραγία η οποία δημιούργησε ένα ασφυκτικό καθεστώς για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παραταύτα, επέδειξε μια μοναδική ανθεκτικότητα αυτήν τη δεκαετία, η οποία κατά τη γνώμη μας οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες:

  • το εμπόριο είναι μια δραστηριότητα εγγεγραμμένη στην οικονομική δομή της χώρας με τεράστιο ιστορικό βάθος, ισχυρή και πολύπλευρη παράδοση και λαμπρό μέλλον
  • το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα και ο βασικός δέκτης απασχόλησης είτε στο επίπεδο του επιχειρηματία είτε στο επίπεδο του μισθωτού·
  • το εμπόριο είναι η «οριογραμμή» στην οποία συναντιέται η αγορά με τους καταναλωτές, είναι το πρώτο πεδίο στο φαίνονται οι συνθήκες κρίσης, αλλά και το πρώτο πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η ανάκαμψη. Πιάνει, επομένως, το «σφυγμό» της οικονομίας και αναπροσαρμόζει την πρακτική του·
  • το ελληνικό εμπόριο αποτελείται από επιχειρηματίες μεγάλης εμπειρίας που μπορούν να διαχειριστούν δυσχερείς συνθήκες.

Όλοι αυτοί οι λόγοι εξηγούν την ανθεκτικότητα του εμπορίου, αλλά ταυτόχρονα ορίζουν και τη θέση του στη νέα εποχή «κανονικότητας» που διανοίγεται. Το εμπόριο θα είναι ο πολλαπλασιαστής της όποιας ανάκαμψης προκύψει στην οικονομία καθώς αποτελεί την πλέον εξωστρεφή δραστηριότητα. Το εμπόριο θα είναι η αιχμή του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας, στο βαθμό που το όποιο εγχείρημα ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην εμπορική δραστηριότητα.

Το εμπόριο είναι παράγων κοινωνικής συνοχής, δεδομένου ότι η εμπορική δραστηριότητα δεν είναι απλά μια οικονομική σχέση, αλλά και μια κοινωνική σχέση ιδίως σε πόλεις της περιφέρειας. Το εμπόριο είναι η ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης, είναι η κατεξοχήν ανοικτή και ελεύθερη δραστηριότητα, διέπεται από δυναμισμό και ευρηματικότητα, παρουσιάζει ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες εξελίξεις. Υπ’ αυτήν την έννοια, η επιστροφή στην κανονικότητα προϋποθέτει το εμπόριο.

Στο πλαίσιο αυτό, για την ΕΣΕΕ υπάρχουν κάποιοι άξονες που συνιστούν πάγιες επιδιώξεις του ελληνικού εμπορίου:

  • Εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, που σχετίζεται με την εκλογίκευση των φορολογικών βαρών, την καθιέρωση λειτουργικών ρυθμίσεων για τις οφειλές, αλλά και την υιοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού κώδικα.
  • Ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
  • Η απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης μιας επιχείρησης αλλά και των εν γένει σχέσεων της αγοράς με το κράτος.
  • Υιοθέτησης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, ως μοχλού καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης. Ήδη μέσω του προγράμματος των «Open Malls», πολλές εμπορικές αγορές προωθούν καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές.
  • Βελτίωση του εν γένει οικονομικού κλίματος, που θα επιδράσει και στην ψυχολογία επιχειρηματιών και καταναλωτών.

Photo 2 Πρωθυπουργός – Πρόεδρος ΕΣΕΕ