Συμμετοχή της ΕΣΕΕ σε σύσκεψη εργασίας των εργοδοτικών κοινωνικών εταίρων με το ΔΝΤ στο πλαίσιο του Άρθρου IV με θέμα : «Ενίσχυση της Παραγωγικότητας και της Μεγέθυνσης

26933951_2016-10-09t193738z_186718522_s1beuganwsab_rtrmadp_3_imf-g20

Πραγματοποιήθηκε στις, 26 Ιουνίου 2018, σύσκεψη εργασίας με τη συμμετοχή της ΕΣΕΕ και των λοιπών εργοδοτικών κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΒΕΕ) με κλιμάκιο του ΔΝΤ υπό τον επικεφαλής της αποστολής στην Ελλάδα κο D. Botman, στο πλαίσιο του Άρθρου IV με θέμα: «Ενίσχυση της Παραγωγικότητας και της Μεγέθυνσης», εν όψει ολοκλήρωσης του τρίτου δανειακού προγράμματος τον προσεχή Αύγουστο. Η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, επικεντρώθηκε στα σημαντικότερα εμπόδια και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα αλλά και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ έκανε μια σύντομη αναφορά στη σημασία των ΜμΕ για την ελληνική οικονομία διαχρονικά και στους λόγους για την υψηλή συμμετοχή τους στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, υπογράμμισε το γεγονός ότι σε πρόσφατη πιλοτική έρευνα για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας στην Αττική υπό την αιγίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), ο κλάδος του εμπορίου παρουσίασε μακράν την καλύτερη συμμόρφωση στους διενεργηθέντες ελέγχους υπό το ΣΕΠΕ και τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά καταρρίπτει τους μύθους σχετικά με την παραβατικότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις μακροοικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό αλλά και εγχώριο επίπεδο και έδωσε έμφαση στους κινδύνους που απορρέουν από τη διόγκωση των ελαστικών μορφών απασχόλησης στην Ελλάδα. Ακόμη, συζητήθηκε εκτενέστερα μια σειρά εξωτερικών κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι οποίοι δυσχεράνουν τις προσπάθειες εύρεσης χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές στο μέλλον.

Αναφορικά με τα προβλήματα που ασκούν πιέσεις στο εγχώριο επιχειρείν τονίστηκε η ιδιαίτερα υψηλή φορολογία αλλά και η υποχρέωση επίτευξης αλλά και διατήρησης εξοντωτικών πρωτογενών πλεονασμάτων. Τα τελευταία, κυριολεκτικά στραγγίζουν την οικονομία και στερούν πολύτιμους πόρους από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ εναλλακτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην χρηματοδότηση επενδύσεων και στην τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Αν μάλιστα η υποχρέωση των πλεονασμάτων συνδεθεί με την ανύπαρκτη, ουσιαστικά, δυνατότητα πρόσβασης των ΜμΕ στον τραπεζικό δανεισμό αλλά και με τα πολύ υψηλότερα επιτόκια που χρεώνονται οι ελληνικές ΜμΕ, τότε η επίλυση του προβλήματος χρηματοδότησής τους γίνεται πρακτικά αδύνατο. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρά την απορρύθμιση στην αγορά εργασίας, αλλά ταυτόχρονα αναδείχθηκαν και οι παρούσες και μελλοντικές αρνητικές επιπτώσεις του “brain-drain” στην οικονομία. Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών κατά την απονομή δικαιοσύνης και μεταβολής της «δικονομικής» κουλτούρας με την ευρύτερη συμμετοχή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών. Τέλος, δόθηκε έμφαση στην πρόταση της Συνομοσπονδίας σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί αφενός σταδιακά και αφετέρου να αφορά μόνο τις καθαρές απολαβές του εργαζομένου και όχι και το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο διογκώνει υπέρμετρα το συνολικό κόστος εργασίας για τον εργοδότη/ επιχειρηματία.

Ως συμπέρασμα, μπορεί να ειπωθεί πως η ανταλλαγή θέσεων και απόψεων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη εργασίας, συνέβαλλε στην περαιτέρω κατανόηση και ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας. Επίσης, αναδείχτηκαν περαιτέρω η οπτική και οι θέσεις της ΕΣΕΕ καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στον κλάδο του εμπορίου σήμερα.