Πρώτο μήνυμα αισιοδοξίας από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης

20190223-esee-nk-6159

Οι προγραμματικές δηλώσεις στέλνουν το πρώτο αισιόδοξο μήνυμα ότι η κυβέρνηση δείχνει να αντιλαμβάνεται την άμεση ανάγκη των πολιτών και των επιχειρήσεων για θετικές εκπλήξεις και άμεση αποκλιμάκωση της υπερφορολόγησης, που θα αλλάξουν την ψυχολογία στην πραγματική οικονομία και θα λειτουργήσουν ως το «καύσιμο» επανεκκίνησης της αγοράς μετά από πολλά χρόνια ασφυκτικής λιτότητας.

Ο φορολογικός σχεδιασμός που περιέγραψαν ο πρωθυπουργός και η καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί περιλαμβάνει μέτρα «οξυγόνο», με κυριότερα τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 20% εντός διετίας στα επιχειρηματικά κέρδη και άμεσα στα μερίσματα από 10% σε 5%, καθώς και την καθολική μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. ‘Ώθηση στον κλάδο της οικοδομής αναμένεται να δώσει το μείγμα φοροελαφρύνσεων για τα ακίνητα, με κυριότερη τη θετική έκπληξη της ταχύτερης μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά. Παράλληλα, οι βελτιώσεις που ανακοινώθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων ανοίγουν το δρόμο για υποβολή αίτησης σε χιλιάδες επιχειρήσεις και θα την κάνουν σίγουρα πιο ελκυστική για τους μικροοφειλέτες.

Το σύνολο των φορολογικών μέτρων έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς αναμένεται ότι θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων και θα τονώσει την εγχώρια κατανάλωση, δημιουργώντας προϋποθέσεις μεγέθυνσης, εξωστρέφειας και καινοτομίας για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Στο πεδίο των εργασιακών, η ΕΣΕΕ καλωσορίζει την εξαγγελία μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη από το 20% στο 15%. Αναμένουμε τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της, υπογραμμίζοντας πως το δημοσιονομικό και ασφαλιστικό κόστος που θα επιφέρει μπορεί να αντισταθμισθεί από την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα πυροδοτήσει. Ευπρόσδεκτο είναι το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων καθώς απαντά σε ένα πάγιο αίτημα της αγοράς για επιβράβευση των συνεπών.

Η διαβεβαίωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταικούρα ότι υφίσταται ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για την υλοποίηση των θετικών μέτρων, αναμένεται να καθησυχάσει τους Θεσμούς και τις αγορές και, μαζί με την προσδοκώμενη επιτάχυνση των επενδύσεων, αναμένεται να εδραιώσει το κλίμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης των αγορών έναντι της ελληνικής οικονομίας και της νέας κυβέρνησης.

Αυτές οι πρώτες φορολογικές «ανάσες» στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να συνδυαστούν με ένα πλέγμα παρεμβάσεων στους τομείς που δυσχεραίνουν – όταν δεν ανακόπτουν ολότελα – την επιχειρηματική δραστηριότητα, και την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών.

‘Έμφαση θα πρέπει να δοθεί: Πρώτον, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, της πολυδιάσπασης του νόμου και της αργής απονομής δικαιοσύνης. Δεύτερον, στην πλήρη άρση των capital controls, τη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης και την ισότιμη αντιμετώπιση των μικρομεσαίων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Τρίτον, στον μακροπρόθεσμο, λεπτομερή και από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους σχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής ειδικά για το εμπόριο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τέταρτον, στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών αντιμετώπισης του παρεμπορίου και του λαθρεμπορίου. Πέμπτον, στην ανάσχεση και αντιστροφή της φυγής πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό, που περιορίζει τους πόρους και τις εφεδρείες της ελληνικής οικονομίας, επιβαρύνοντας το σοβαρό ασφαλιστικό και δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 28/7/2019