Πρόσκληση σε διαδικτυακή Ημερίδα “Νέο ΕΣΠΑ & Δράσεις ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ”

Η ΕΣΕΕ και ο Όμιλος EPSILON NET με τη συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στο πλαίσιο των
ενημερωτικών δράσεων για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων για τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, διοργανώνουν
διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

Νέο ΕΣΠΑ & ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Επενδυτικά σχέδια 18.000€ – 30.000€ και επιδότηση έως 60%

____

Συντονιστής: Μανόλης Μανιούδης,Οικονομικός Αναλυτής του ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ

____

Εισηγητές & Θεματολογία
Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
«Αναλυτική Παρουσίαση της 1ης ΔΡΑΣΗΣ του προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός
για επενδύσεις με προϋπολογισμό 18.000€ – 30.000€ | Σύντομη Παρουσίαση της ΔΡΑΣΗΣ
Πράσινη Μετάβαση»
____
Πέτρος Κοραλής, Sales Director του Ομίλου EPSILON NET
«Πληροφοριακά Συστήματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
____
Νικόλαος Κάρλοβιτς, Επικεφαλής Τομέα Πελατών Βusiness Banking, Διεύθυνση Business Banking
& Key Accounts Segments, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
«Χρηματοδοτικά Προϊόντα και Εργαλεία για την στήριξη Επενδυτικών Σχεδίων ΜμΕ»

____

Η ημερίδα απευθύνεται σε: Ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέλη εμπορικών
συλλόγων και συνδέσμων που υπάγονται στην ΕΣΕΕ | Φοροτεχνικούς – στελέχη λογιστηρίων