Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους & επιχειρήσεις

741600600p648ednmain1460he

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση των Πράξεων “Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8Π, 3Π, 2Π”.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ καλεί ενδιαφερόμενους ανέργους 18-24 ετών και επιχειρήσεις να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.esee-emporio.gr προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για:

– το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

– το αντικείμενο του προγράμματος

– το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

– τη διαδικασία και την προθεσμία για την υποβολή αίτησης

– τα κριτήρια επιλογής & μοριοδότησης

– τη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

– την αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.esee-emporio.gr

Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα αναρτώνται στο εξής ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα, ενώ υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους οι οποίες θα απαντώνται από τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου της ΕΣΕΕ.

 

Αρχεία προς λήψη