Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους (Β’ Κύκλος) / Ανακοίνωση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας για την προσκόμιση φακέλων με δικαιολογητικά από δυνητικούς ωφελούμενους έως 10/02/2017

310316

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π», η ΕΣΕΕ ανακοινώνει ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση φακέλων με δικαιολογητικά από δυνητικούς ωφελούμενους (Β’ Κύκλου αιτήσεων) έως Παρασκευή 10/02/2017.