Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π», η ΕΣΕΕ ανακοινώνει ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση φακέλων με δικαιολογητικά από δυνητικούς ωφελούμενους (Β’ Κύκλου αιτήσεων) έως Παρασκευή 10/02/2017.