Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους & επιχειρήσεις / Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων (Α’ Κύκλος) για την επιλογή ωφελουμένων

741600600p648ednmain1460he

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων (Α’ Κύκλος) για την επιλογή ωφελουμένων, στο πλαίσιο των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π»

 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8Π, 3Π, 2Π».

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ ανακοινώνει τα Οριστικά Αποτελέσματα (Α’ Κύκλος) για την επιλογή ωφελουμένων των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8Π, 3Π, 2Π».

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην ΕΣΕΕ έπειτα από τις σχετικές ανακοινώσεις προσωρινών αποτελεσμάτων (Α’ Κύκλος) για επιτυχόντες και επιλαχόντες, στο πλαίσιο των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π» οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι υποψήφιες προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (Α’ Κύκλος) των αιτήσεων των ωφελουμένων.

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, δείτε το σχετικό συνημμένο παρακάτω ή επισκεφθείτε το site του έργου: www.esee-emporio.gr

 

Αρχεία προς λήψη