Πρόσκληση για τη Διαδικτυακή Ημερίδα για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η ΕΣΕΕ και ο Όμιλος 𝐄𝐏𝐒𝐈𝐋𝐎𝐍 𝐍𝐄𝐓, διοργανώνουν διαδικτυακή́ ημερίδα με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις δυνατότητες αξιοποίησης των 𝐯𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 για τον ψηφιακό́ τους εκσυγχρονισμό́, την Πέμπτη 𝟏𝟓/𝟎𝟔/23 και ώρες από 𝟏𝟔:𝟎𝟎 έως 𝟏𝟖:𝟎𝟎.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, οι εισηγητές θα απαντήσουν και ερωτήσεις σχετικά́ με το Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή πατώντας τον σύνδεσμο: https://shorturl.at/lKUX8