Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα κατάταξης εκπαιδευτών.