Προσωρινά αποτελέσματα για τη σύναψη συμβάσεων με δύο (2) Επιστημονικούς Συνεργάτες

Προσωρινά αποτελέσματα για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με δύο (2) Επιστημονικούς Συνεργάτες (Κωδικοί Συνεργατών: 5021481/Β.2.1 & 5021481/Β.2.2)

epanek-esee-1

Κωδικοί Συνεργατών: 5021481/Β.2.1 & 5021481/Β.2.2

epanek-2014-2020