Παρούσα η ΕΣΕΕ στην Ετήσια Συνέλευση Ευρωπαίων Μικρομεσαίων «UEAPME: Δραστηριότητες 2017 – Προτεραιότητες και Στρατηγική 2018»

img_4830

Το διήμερο 6 και 7 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες οι ετήσιες διεργασίες της Οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, όπως η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας των μελών του ΔΣ. Η παρουσία της ΕΣΕΕ στη διοίκηση και η θητεία του πρόεδρου της στη θέση του αντιπροέδρου της UEAPME παρατάθηκε ακόμα μία φορά για τη διετία 2018-2019. Ο Βασίλης Κορκίδης μάλιστα δήλωσε ότι: «Αναφορικά με τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί στη περυσινή Γενική Συνέλευση τον Δεκέμβριο του 2016, η διοίκηση της UEAPME κατά γενική ομολογία, κατάφερε να τις πραγματοποιήσει σχεδόν όλες με επιτυχία, ενώ παράλληλα ανέπτυξε διάφορες πρωτοβουλίες και άλλες δραστηριότητες, πολλές εκ των οποίων αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος της ΕΣΕΕ και θα πρέπει να τις παρακολουθούμε με πολύ προσοχή, μέχρι τις Ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019».

Στη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν οι δραστηριότητες του 2017 και αποφασίστηκαν οι προτεραιότητες πολιτικής και ο σχεδιασμός στρατηγικής της Οργάνωσης για το 2018, όπως μάλιστα αναλύονται στα παρακάτω 10 κεφάλαια:

  1. Πολιτική για τις ΜμΕ

Σχετικά με το ετήσιο θέμα της οριζόντιας πολιτικής για τους μικρομεσαίους «horizontal SME policy», η UEAPME έχει αποστείλει το ερωτηματολόγιο που συμφωνήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο σε όλες τις οργανώσεις-μέλη της και τις κάλεσε να διενεργήσουν έρευνα, να οργανώσουν εκδηλώσεις ή να λάβουν άλλα μέτρα, όσον αφορά τις προσδοκίες των ΜμΕ έναντι της ΕΕ. Μέχρι τώρα, έχουν σταλεί αρκετά σχόλια, αλλά αναμένονται πολλά ακόμα σχέδια προτάσεων και από τις υπόλοιπες εθνικές οργανώσεις. Σε πρόσφατη συνάντηση με την Επίτροπο Lowry Evans, συζητήθηκε η βιομηχανική πολιτική και τέθηκε το ζήτημα μιας οριζόντιας πολιτικής για τις ΜμΕ. Δυστυχώς όμως, υπήρξε ένα σαφές μήνυμα ότι η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα παρουσιάσει μια τέτοια ανακοίνωση για τις ΜμΕ. Ωστόσο, οι ΜμΕ πρέπει να λάβουν την δέουσα προσοχή κατά την Ημέρα της Βιομηχανίας στις 22/23 Φεβρουαρίου 2018. Η UEAPME προετοιμάζεται επί του παρόντος να υποβάλει αίτηση για τη δημιουργία σχετικής ενότητας και διοργάνωσης workshop σε αυτή την εκδήλωση, όπου οι εκπρόσωποι των ΜμΕ θα πρέπει να συμμετέχουν στη βιομηχανική στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου. Στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς-μέλη της UEAPME έχει προταθεί να δημιουργήσουν μια ομάδα για να συλλέξουν φόρμες με αντιδράσεις, ώστε εγκαίρως να συντονίσουν τη συνεισφορά τους. Επίσης ξεκίνησε η διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού ορισμού των ΜμΕ και υπήρξε μια πρώτη συνάντηση με τον ειδικό σύμβουλο που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  1. Χρηματοδότηση των ΜμΕ

Σχετικά με τον τραπεζικό κανονισμό οι προτάσεις της Επιτροπής συζητούνται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν (Capital Requirements Regulation and Capital Requirements Directive IV review). Η UEAPME συζήτησε μαζί με την ομάδα εργασίας για τις ΜμΕ και τις συνεταιριστικές τράπεζες με τον εισηγητή Peter Simon, το σχέδιο της έκθεσής του, το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Συμβούλιο πάντως δεν έχει ακόμα συμφωνήσει για μια κοινή προσέγγιση σε περαιτέρω μέτρα απλούστευσης για τις μικρότερες τράπεζες (αναλογικότητα) και την αποδοχή των απαλλαγών για τις τοπικές πιστωτικές ενώσεις. Από τις αρχές Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν τελικά σε τριμερή συμφωνία για την παράταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜμΕ, το ποσό θα αυξηθεί από 5,5 σε 10,5 δισεκατομμύρια, με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

  1. Κοινωνικές Υποθέσεις

Στην τριμερή κοινωνική διάσκεψη κορυφής, η UEAPME παρουσίασε το σενάριο για την ανάπτυξη, την απασχόληση με δίκαιες θέσεις και την ευημερία σε ένα σταθερό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σενάριο για την επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ, ως συμβολή στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Στο Γκέτεμποργκ, η UEAPME παρουσίασε τις απόψεις της σχετικά με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος πρέπει να έχει καλύτερη ενσωμάτωση των οικονομικών και κοινωνικών διαστάσεων και να αποτελέσει κινητήριο μοχλό μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Συζήτησε επίσης τη μελλοντική κοινωνική διάσταση της Ευρώπης με την εξασφάλιση δίκαιης κατανομής των θετικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, τη διασφάλιση της διεύρυνσης και της δικαιοσύνης εντός της ενιαίας αγοράς. Κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις γραπτές δηλώσεις, η UEAPME ενέκρινε την εντολή της για την έναρξη διαπραγματεύσεων και ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οργάνωση εργαζομένων για την ετοιμότητά της να ξεκινήσει διάλογο. Η ETUC όμως απάντησε αρνητικά στις οργανώσεις εργοδοτών, ωστόσο, κατά την έκτακτη συνεδρίαση πριν από την Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής, ο κ. Juncker προέτρεψε τους κοινωνικούς εταίρους να χρησιμοποιήσουν αυτόν το μήνα για να βρουν κοινό έδαφος. Ως συνέχεια του Διαλόγου για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση, η UEAPME θα υπογράψει στις 20 Δεκεμβρίου, μαζί με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους και τους Επιτρόπους κκ. Αβραμόπουλο και Thyssen, κοινό έγγραφο με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την Ένταξη – Προσφορά ευκαιριών για τους πρόσφυγες να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας».

  1. Ενιαία (ψηφιακή) αγορά

Οι προτάσεις σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για ηλεκτρονικές και άλλες πωλήσεις εξ αποστάσεως αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου θέτουν νέους κανόνες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, το βάρος της απόδειξης, τα ένδικα μέσα για την έλλειψη συμμόρφωσης, την καταγγελία της σύμβασης και τις εμπορικές εγγυήσεις. Η συζήτηση και η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο καθυστέρησαν και πάλι. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή δημοσίευσε, προτρέποντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μια ενημερωμένη εκδοχή της “απτής καλής πρότασης” που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής στην πώληση χωρίς σύνδεση. Αυτό καθυστέρησε περαιτέρω την ψηφοφορία στην επιτροπή IMCO. Η UEAPME συνέχισε τις εργασίες παρακολούθησης και ανταλλαγής με άλλες επιχειρηματικές ενώσεις και επίσης απευθύνθηκε στους εισηγητές των προτάσεων για την αποκατάσταση των βασικών μηνυμάτων.

Η UEAPME θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου που συνεχίζεται μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση για το Geo-Blocking. Οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν τρεις φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε συνεργασία με τις οργανώσεις-μέλη, η UEAPME θα διερευνήσει επίσης ποιες ενέργειες μπορούν να αναληφθούν για να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που αναμένονται για τις ΜμΕ.

Μετά τη συνάντηση μεταξύ UEAPME και των εκπροσώπων της Επιτροπής Δικαιοσύνης για να συζητηθεί η ανάγκη για μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης των ΜμΕ ενόψει της επικείμενης έναρξης ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να οργανώσει μια διάσκεψη στις Βρυξέλλες αποκλειστικά με την UEAPME, προσαρμοσμένη στα μέλη της, για να συζητήσει ελεύθερα τα μόνιμα θέματα και τις διαφορές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων Multistakeholder σχετικά με το GDPR, όπου συζητήθηκαν προβλήματα εφαρμογής, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Στη λεγόμενη «ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών» η UEAPME εξέδωσε προσεκτική και θετική πληροφόρηση. Παρόλο που οι ευρωπαίοι ΜμΕ χαιρετίζουν ένα μέτρο για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τους αποδέκτες υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες, υπογραμμίζεται ότι τα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Πράγματι, τα  πλεονεκτήματα και η μείωση του διοικητικού φόρτου θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες και από το περιεχόμενο των κατ´ εξουσιοδότηση πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα. Ως εκ τούτου, η UEAPME επιμένει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες όλων των σχετικών τομέων.

  1. Κυκλική οικονομία και πράσινες θέσεις εργασίας

Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Vella, σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης των κοινωνικών εταίρων για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκε διεξοδική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η UEAPME και η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα μπορούσαν να συνεργαστούν περαιτέρω προς το συμφέρον των ΜμΕ. Μεταξύ των δυνατοτήτων, ο Επίτροπος ξεκίνησε την ιδέα να εκπονήσει μια ειδική στρατηγική κυκλικής οικονομίας που απευθύνεται στις ΜμΕ.

Η πρώτη συνάντηση της Χρηματοδοτικής πλατφόρμας Κυκλικής Οικονομίας, η οποία έχει ως στόχο την αύξηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των έργων κυκλικής οικονομίας για τις ΜμΕ, πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο. Η UEAPME προσχώρησε σε ομάδα εργασίας με στόχο την εκπόνηση συστάσεων προσανατολισμένων προς τους ρυθμιστικούς φορείς, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

  1. Εφαρμογή «REACH»

Ενόψει της τελευταίας προθεσμίας καταχώρισης το Μάϊο του 2018, η ομάδα επαφών για την εφαρμογή του «REACH», αποτελούμενη από την Επιτροπή, τον ECHA και αρκετούς επιχειρηματικούς οργανισμούς της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η UEAPME, θα πρέπει να εγκρίνει ένα καινοτόμο έγγραφο που προτείνει ότι, υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες, οι ΜμΕ μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ορισμένα από τα στοιχεία που χρειάζονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις για να προετοιμάσουν τους φακέλους καταχώρισής τους. Αυτό θα σήμαινε τεράστια μείωση του κόστους για τις ΜμΕ κατά την εφαρμογή του «REACH».

  1. Ένωση Ενέργειας

Η επιτροπή ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε από την 11η Οκτωβρίου για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Δυστυχώς, οι συμβιβαστικές τροπολογίες που υποστήριξαν τα περισσότερα κόμματα δεν ήταν σύμφωνες με την πλειοψηφία των αιτημάτων της UEAPME. Ο τριμερής διάλογος άρχισε και θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους. Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου είναι πολύ κοντά στο θέμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία, δεν υπάρχει μεγάλη ελπίδα ότι αυτή η αναθεώρηση θα είναι σύμφωνη με τις απόψεις της UEAPME. Η ψηφοφορία για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προγραμματίζεται κατά το τέλος του έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε  με τη DG Stephen Quest από την TAXUD για να συζητηθεί η θέση της UEAPME σχετικά με την επανεξέταση της δράσης του προγράμματος ΜμΕ για τον ΦΠΑ και τα πρώτα βήματα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα οριστικό καθεστώς ΦΠΑ. Στο οριστικό καθεστώς, η UEAPME σε μια πρώτη αντίδραση είναι αρκετά αρνητική, λόγω της διαφοροποίησης μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών και των προτεινόμενων διαφορετικών καθεστώτων για τις επιχειρήσεις με τις κανονικές εταιρείες και εκείνων που έχουν την ιδιότητα του «Certified Tax payer». Σχετικά με τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αναμένουμε συμφωνία στο τελευταίο ECOFIN του έτους.

  1. Πολιτικές Προτεραιότητας και Σχεδιασμός Στρατηγικής 2018

Η γραμματεία της UEAPME συνέταξε ανάλυση του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2018 και πρόσθεσε επίσης τρέχοντα θέματα που απαιτούν περαιτέρω δραστηριότητες άσκησης πίεσης. Με βάση τα σχόλια των μελών της UEAPME, προτάθηκαν και εγκρίθηκαν οι ακόλουθες έξι ενότητες προτεραιότητας, που συμπεριλαμβάνουν 27 υποκατηγορίες για παρακολούθηση, το 2018:

a) Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική

Σύστημα ΜΜΕ για τον ΦΠΑ, Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, Κανονισμός περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, Εμβάθυνση της ΟΝΕ και Βιομηχανική πολιτική.

β) Πολιτική επιχειρήσεων

Ορισμός των ΜμΕ, Ηλεκτρονική κάρτα, Δικαιοσύνη στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, Οδηγία περί αφερεγγυότητας και SBS.

γ) Νομικές υποθέσεις και εσωτερική αγορά

Ψηφιακές συμβάσεις, νέα συμφωνία για τους καταναλωτές, οδηγία για την ιδιωτική ζωή, Εφαρμογή GDPR και Εταιρικό δίκαιο.

δ) Κοινωνικές υποθέσεις

Οδηγία γραπτής δήλωσης, Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Κοινωνική προστασία για τους άτυπους αυτοαπασχολούμενους, Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία, Ισορροπία εργασίας / ζωής.

ε) Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πακέτο κυκλικής οικονομίας, Πακέτο καθαρής ενέργειας, εφαρμογή REACH και σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.

στ) Πολιτική εκπαίδευσης

Πλαίσιο για την ποιότητα και την αποτελεσματική μαθητεία, Erasmus +, Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη, εκπαίδευση των μικρομεσαίων για τα δικαιώματα των καταναλωτών τη ψηφιακή εποχή με προτεραιότητα «εκπαίδευσε τους εκπαιδευτές» «train the trainers».

  1. Διαδικασία για εκλογή Προέδρων Επιτροπών και Αντιπροέδρων UEAPME

Από το 2008, οι πρόεδροι των επιτροπών UEAPME είναι αντιπρόεδροι, οι οποίοι έλαβαν ειδική εντολή δύο ετών από το διοικητικό συμβούλιο, καλύπτοντας τον τομέα των επιτροπών. Η διαδικασία ξεκινά κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου οι πολιτικές εντολές που αντιστοιχούν στις επιτροπές καθώς και η εντολή του Ταμία κατανέμονται από το διοικητικό συμβούλιο σε ορισμένους αντιπροέδρους βάσει ερμηνείας του άρθρου 13 του καταστατικού. Οι αντιπρόεδροι με πολιτική εντολή στη συνέχεια εκλέγονται πρόεδροι των επιτροπών από την επόμενη γενική συνέλευση, τον Ιούνιο. Οι ελληνικές οργανώσεις των ΜμΕ, τόσο η ΕΣΕΕ, όσο και η ΓΣΕΒΕΕ εκλέγουν στη UEAPME συνολικά, δύο αντιπροέδρους.