Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 7107 / 06.06.2018) για τη συγκρότηση Μητρώου Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014 – 2020» έως τις 30/06/2020.

Οι λοιποί όροι της ως άνω Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και  Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.).