Παράταση θητείας Οργάνων Διοίκησης 2020

ESEE_LOGO_NEW-01

Προς
– Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
– Εμπορικούς Συλλόγους
Έδρες τους

Θέμα: Παράταση Θητείας Οργάνων Διοίκησης Εμπορικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών

Κυρίες και Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε και ενόψει των περιορισμών που ισχύουν λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, που απαγορεύουν τις συναθροίσεις και άρα καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ ζητήσαμε από κοινού την παράταση της θητείας των Διοικήσεων των οργανώσεών μας, όταν αυτή λήγει εντός του κρίσιμου χρονικού διαστήματος.

Σε υλοποίηση του αιτήματός μας, περιλαμβάνεται ειδική διάταξη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Απριλίου 2020 (ΦΕΚ 84Α) και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 αυτής, δυνάμει της οποίας παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης των εργοδοτικών οργανώσεων μέχρι 10 Ιουνίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι θητείες των Εμπορικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών μας που έληξαν ή λήγουν μετά τις 25 Φεβρουαρίου (ημέρα έκδοσης της πρώτης ΠΝΠ που περιλαμβάνει μέτρα πανελλαδικής ισχύος), παρατείνονται αυτομάτως μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020. Αυτονόητο είναι ότι, τουλάχιστον μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία παρατείνονται αντίστοιχα οι νομιμοποιήσεις των διοικήσεων απέναντι σε κάθε αρχή, όπως ο ΟΑΕΔ, οι Τράπεζες κλπ.

Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη επί του ως άνω θέματος θα σας κρατήσουμε ενήμερους.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Προέδρου,
Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ