Παράταση αποστολής δικαιολογητικών έως 01/11/2019: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο»

Παράταση αποστολής δικαιολογητικών έως 01/11/2019 για την Πράξη «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»

simatodotisiΕΚΤ

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή των δικαιολογητικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ωφελουμένων στην Πράξη «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 14:00.

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους με τους εξής τρόπους:

  • ηλεκτρονικά (έως τις 14:00) στο epavlou@esee.gr ή
  • ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής 01.11.2019 (στη διεύθυνση Μητροπόλεως  42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, υπόψη κ. Παύλου) ή
  • κατάθεση του φακέλου ιδιοχείρως (έως τις 14:00, στη διεύθυνση Μητροπόλεως  42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, υπόψη κ. Παύλου)

όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση – βαθμολόγηση και κατάταξή τους.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 20/10/2019, ώρα 23:59:59), όπως και η μη παραλαβή των δικαιολογητικών (μέχρι και τις 01/11/2019 και ώρα 14:00:00), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.