Ο Πρόεδρος ΕΣΕΕ & ΕΒΕΠ Β. Κορκίδης ενημερώνει μέσω EUROCOMMERCE για τα ευρωπαϊκά θέματα του εμπορίου

Με την ευκαιρία της παρουσίας του προέδρου της ΕΣΕΕ & του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη, ως μέλος του ΔΣ της EuroCommerce, στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στη Βιέννη, το διήμερο 9 & 10 Οκτωβρίου 2018, με ατζέντα τα τρέχοντα θέματα του εμπορίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισυνάπτονται προς ενημέρωση όλων τα παρακάτω:

 

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1) Η επιτροπή IMCO του ΕΚ δημοσιεύει σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση για τη διαφάνεια στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Ο κ. Christel Schaldemose (S&D,DK), επικεφαλής εισηγητής σχετικά με τον κανονισμό για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, μόλις δημοσίευσε το σχέδιο της έκθεσης της επιτροπής IMCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο κανονισμού, που εκδόθηκε τον Απρίλιο, στοχεύει στη μεγαλύτερη διαφάνεια στους όρους και τις προϋποθέσεις που οι διαδικτυακοί διαμεσολαβητές (π.χ. διαδικτυακοί αγοραστές) απαιτούν από τους διαδικτυακούς πωλητές να δέχονται όταν προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε αυτές τις πλατφόρμες. Η πρόταση δεν διευκρινίζει ποιες είναι οι δίκαιες ή άδικες συμβατικές ρήτρες, αλλά απαιτεί τη σύνταξή τους σε σαφή και αναμφισβήτητη γλώσσα, τον καθορισμό των λόγων αναστολής ή καταγγελίας, τους κανόνες πρόσβασης στα δεδομένα και τα κριτήρια κατάταξης. Η EuroCommerce εξέφρασε δημοσίως την άποψή της ότι η πρόταση επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία, χωρίς να παρεμβαίνει στην ουσιαστική ελευθερία των σχέσεων B2B. Το σχέδιο έκθεσης του ΕΚ υπερβαίνει το σημείο αυτό, απαιτώντας επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις να είναι δίκαιοι και ανάλογοι. Δεδομένου ότι οι όροι δεν καθορίζονται θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ αποκλίνουσες ερμηνείες. Ο εισηγητής προτείνει επίσης προθεσμία προειδοποίησης 15 ημερών για τον τερματισμό μιας επιχειρηματικής σχέσης. Αυτό προκαλεί νομική αβεβαιότητα και μπορεί να εμποδίσει τις αγορές να ενεργήσουν γρήγορα για να διαγράψουν τις επιχειρήσεις που πωλούν παραποιημένα εμπορεύματα/απομιμήσεις. Η EuroCommerce κατέθεσε τη συμβολή της στο σχέδιο έκθεσης, το οποίο συζητήθηκε για πρώτη φορά στις 24 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 3η Οκτωβρίου 2018 και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για τις 6 Δεκεμβρίου.

 

2) Η νέα πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο κανονισμού σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης του περιεχομένου της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο. Η παρούσα πρόταση θεσπίζει ειδικούς κανόνες που αφορούν την υποχρέωση επιμέλειας της πλατφόρμας και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου. Βασίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για το παράνομο περιεχόμενο που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο και στην ανακοίνωσή της το 2017 για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Το σχέδιο κανονισμού ορίζει το περιεχόμενο της τρομοκρατίας σε γενικές γραμμές. Σύμφωνα με αυτόν, τρομοκρατικό περιεχόμενο ορίζεται το υλικό που υποκινεί ή υποστηρίζει τη διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων στο διαδίκτυο. Ανάλογα με τον κίνδυνο της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των πλατφορμών τους, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνουν προδραστικά μέτρα, όπως είναι η χρήση νέων εργαλείων, για να προστατεύουν καλύτερα τις πλατφόρμες και τους χρήστες τους από την κατάχρηση αυτή. Η EuroCommerce κρίνει ότι ο ορισμός αυτός δεν είναι νομικά σαφής ως προς το τι τελικά διώκεται.

Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές εάν η πώληση συγκεκριμένων θρησκευτικών βιβλίων ή αντικειμένων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως υποκίνηση της τρομοκρατίας. Γι’ αυτό και θα ζητήσει τη διευκρίνιση αυτών και άλλων σημείων για να διασφαλιστεί ότι οι λιανοπωλητές και οι ηλεκτρονικές αγορές δεν αντιμετωπίζουν κυρώσεις ή παράλογες υποχρεώσεις για την παρακολούθηση κάθε συναλλαγής που ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προκαλεί τρομοκρατία. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα έχουν την εξουσία να ζητούν την απομάκρυνση του τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό το περιεχόμενο εντός μίας ώρας από τη λήψη μιας εντολής απομάκρυνσης. Δεδομένου ότι η πρόταση έρχεται πολύ αργά, υπάρχει αμφιβολία κατά πόσον θα επιτευχθεί συμφωνία στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019.

 

3) UTP: 22 Διευθύνοντες Σύμβουλοι διαμαρτύρονται κατά της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας

Πριν από τις ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις επόμενες δύο εβδομάδες, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των 22 Ευρωπαίων λιανοπωλητών και χονδρεμπόρων, έστειλαν επιστολή στη σημερινή πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της Αυστρίας, την Αυστριακή Υπουργό Αειφορίας και Τουρισμού Elisabeth Köstinger, για να εκφράσουν σοβαρές ανησυχίες για τις κινήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να επεκτείνουν την κάλυψη της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε μεγάλους πολυεθνικούς παραγωγούς τροφίμων. Με την επιστολή αυτή ζητούν από την Αυστριακή Προεδρία να μεριμνήσει για την παροχή επίσημης γραπτής γνώμης από τις Νομικές Υπηρεσίες του Συμβουλίου σχετικά με τη νομιμότητα μιας τέτοιας επέκτασης πέραν του πεδίου εφαρμογής των γεωργικών διατάξεων της Συνθήκης. Η επιστολή βασίζεται στις συντονισμένες δράσεις της EuroCommerce με υπουργεία σε πρωτεύουσες και εθνικούς εκπροσώπους στις Βρυξέλλες για να υπογραμμίσει την παρανομία μιας τέτοιας επέκτασης και τον κίνδυνο νομικής πρόκλησης. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να αντισταθμίσει την τακτική των εισηγητών του Κοινοβουλίου να οικοδομήσουν μια θέση πριν από τις διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο αργότερα μέσα στο έτος. Επίσης, ορισμένα κράτη μέλη εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της επέκτασης σε σημαντικά σήματα μετά από ανεπίσημες απόψεις των νομικών υπηρεσιών του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ένας συνασπισμός του λόμπι των αγροτών και των μεγάλων παραγωγών τροφίμων επιδιώκει να ασκήσει πιέσεις για να προστατευθεί από τους λιανοπωλητές στις εκστρατείες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για όλους» και να δώσει «φωνή σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού». Η EuroCommerce προσπαθεί να αντιπαρατεθεί σε αυτές τις πιέσεις, τονίζοντας τους κινδύνους για τους καταναλωτές να μεταφέρουν ακόμα περισσότερα κέρδη και ταμειακές ροές σε ήδη ισχυρές και πλούσιες πολυεθνικές και δημιουργώντας τεράστια ανισορροπία στα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της αγοράς μεταξύ αυτών και των λιανοπωλητών.

 

4) Η έκθεση ECIPE προσδιορίζει τους Ευρωπαίους πρωταγωνιστές στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Η EuroCommerce έλαβε μέρος σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ECIPE) και η Ένωση Πολωνών Επιχειρηματιών και Εργοδοτών της Πολωνίας ZPP για να συζητήσουν τα συμπεράσματα της έκθεσης ECIPE σχετικά με την κατάσταση της ψηφιοποίησης στην ΕΕ. Η έκθεση κατατάσσει την απόδοση των χωρών της ΕΕ σε σχέση με τον δείκτη DESI (Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συνδεσιμότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τη χρήση του διαδικτύου, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Η Φινλανδία σημείωσε το υψηλότερο άθροισμα, ακολουθούμενο από τη Σουηδία και την Ολλανδία. Οι χώρες της Βαλτικής κατέχουν την υψηλότερη θέση στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Οι σύμβουλοι από τα κράτη μέλη, τα συμβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προώθηση της ψηφιοποίησης δεν ανταποκρίνονταν στις φιλοδοξίες για τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας είχε αποφέρει πραγματικά οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά απαιτούνται περισσότερα για να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική της. Νέες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να βρουν αντίσταση από ορισμένες χώρες και να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019 και τη μελλοντική μορφή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να σχηματίσουν συνασπισμούς για τη βελτίωση της σύγκλισης στην ψηφιοποίηση και να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην άρση των φραγμών για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

5) Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προβλέπει σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας χαμηλής ειδίκευσης μέχρι το 2022

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα έκθεση σχετικά με το μέλλον των θέσεων εργασίας, εξετάζοντας τις πιθανές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης (“Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση”) στις ανάγκες απασχόλησης και δεξιοτήτων στις προηγμένες οικονομίες και σε όλο τον κόσμο. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή τομεακή ανάλυση για το πιθανό μέλλον των θέσεων εργασίας, των καθηκόντων εργασίας, των δεξιοτήτων και των στρατηγικών για το εργατικό δυναμικό έως το 2022, όπου παρατηρούνται ήδη δραματικές αλλαγές σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους εργοδότες στον κόσμο. Εξετάζει τις αναγνωρίσιμες τάσεις, την τεχνολογική εξέλιξη και τους στρατηγικούς παράγοντες της αλλαγής στα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα. Υποστηρίζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών εργατικού δυναμικού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αυτοματοποίησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), συμπεριλαμβανομένης της επανεκπαίδευσης εργαζομένων και της ανάθεσης σημαντικών καθηκόντων σε τρίτους. Το κύριο συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι μέχρι το 2022 η παγκόσμια οικονομία μπορεί να χάσει έως 73 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ωστόσο, προβλέπει ταυτόχρονα να δημιουργηθούν 133 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ένα καθαρό θετικό ισοζύγιο 60 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Αυτές οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, παρόλο που είναι χρήσιμες για την επισήμανση των στρατηγικών τύπων που απαιτούνται για την προετοιμασία του εργατικού δυναμικού σε ένα νέο εργασιακό κόσμο. Η έκθεση διαπιστώνει σημαντική μείωση ορισμένων θέσεων εργασίας – κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά χαμηλής ειδίκευσης – καθότι αυτοί καθίστανται αυτοματοποιημένοι ή περιττοί. Αναμένει επίσης σημαντική αύξηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών – και των συναφών θέσεων εργασίας – που δημιουργούνται από τις νέες τεχνολογίες, την άνοδο των μεσαίων τάξεων στις αναδυόμενες οικονομίες και τις δημογραφικές μετατοπίσεις.

 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1) Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στρατηγική για τα πλαστικά σηματοδοτεί σαφώς νομοθετικές προθέσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας έκθεση του εισηγητή Mark Demesmaeker (ECR, ΒΕ) σχετικά με τη στρατηγική πλαστικών προϊόντων της Επιτροπής στην κυκλική οικονομία. Παρόλο που δεν εξετάζει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τα πλαστικά μιας χρήσης, η οποία δημοσιεύθηκε τώρα, στέλνει μερικά σαφή μηνύματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο θα προσεγγίσει τη νομοθεσία. Η έκθεση αναγνωρίζει την αξία και την ευκολία των πλαστικών, αλλά τονίζει ότι οι κοινές δράσεις όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση αλλαγών. Εκτός από τα μέτρα ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη νέων προτύπων κατανάλωσης, το Κοινοβούλιο επισημαίνει τη χρήση μειωμένου ΦΠΑ για την προώθηση ανακυκλωμένου περιεχομένου και τη χρήση της εκτεταμένης ευθύνης του παραγωγού και τα συστήματα επιστροφής χρημάτων για την πρόληψη πλαστικών αποβλήτων. Η έκθεση ζητεί επίσης την απαγόρευση των οξο-βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών και των μικρο-πλαστικών στα καλλυντικά μέχρι το 2020.

 

2) Δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα και τα απόβλητα

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διασύνδεση μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα και των αποβλήτων, όπως προβλέπεται σε έναν οδικό χάρτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι. Η EuroCommerce παρείχε ανατροφοδότηση στον οδικό χάρτη το περασμένο καλοκαίρι και προετοιμάζει με τα μέλη της την απάντησή της σε αυτή τη διαβούλευση. Αυτή περιλαμβάνει επιλογές και ερωτήσεις για τέσσερα βασικά θέματα που εκτίθενται σε ανακοίνωση και συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Εξετάζουν τα εξής: (i) ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με ανησυχητικές ουσίες στα προϊόντα και τα απόβλητα, (ii) ανησυχητικές ουσίες σε ανακυκλωμένα υλικά, (iii) αβεβαιότητες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα υλικά μπορούν να παύσουν να είναι απόβλητα και (iv) δυσκολίες στην εφαρμογή των ταξινομήσεων αποβλήτων της ΕΕ, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ικανότητα ανακύκλωσης υλικών/δευτερογενών πρώτων υλών. Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2018. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων των ενδιαφερομένων μερών, νέων μελετών και άλλων αξιολογήσεων, η Επιτροπή σχεδιάζει προτάσεις, και εξετάζει τρόπους για την άρση κάποιων από τους σημερινούς φραγμούς στην τροφοδότηση των υλικών που προέρχονται από απόβλητα, πίσω στην οικονομία.

 

3) Οι ευρωβουλευτές συζητούν για τα πρότυπα εκπομπών CO2 για βαρέα οχήματα

Η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητά επί του παρόντος την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των βαρέων φορτηγών. Η πρόταση, η οποία επιδιώκει να προωθήσει τη χρήση καθαρών οχημάτων ή οχημάτων με μηδενικές εκπομπές, απαιτεί τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 15% μεταξύ 2025 και 2029 και κατά τουλάχιστον 30% από το 2030 και μετά. Προτείνει επίσης την εισαγωγή ενός συστήματος κινήτρων για “σούπερ πιστώσεις” για κατασκευαστές που επενδύουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. Η επιτροπή του Κοινοβουλίου συζητά επί του παρόντος τις ιδέες που υπέβαλε ο κύριος εισηγητής Bas Eickhout (Greens, NL), εστιάζοντας στο επίπεδο της μείωσης των εκπομπών καθώς και στο επίπεδο των κυρώσεων εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Η ψηφοφορία στην επιτροπή ENVI του ΕΚ προγραμματίζεται για τα μέσα Νοεμβρίου.

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1) Οι ΗΠΑ επιβάλλουν νέα τιμολόγια στα κινεζικά προϊόντα και πυροδοτούν κινεζικά αντίποινα

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πρόσθετο δασμό 10% για τα κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ. δολαρίων. Τα νέα τιμολόγια τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας σε όλα, από τα φώτα των Χριστουγέννων μέχρι τα ποδήλατα. Αμερικανοί λιανοπωλητές όπως η Walmart προειδοποίησαν ότι θα πρέπει να μεταβιβάσουν αυτό το πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές. Ορισμένα προϊόντα όπως τα έξυπνα ρολόγια και τα playpens έχουν εξαιρεθεί για να προστατεύσουν τις αμερικανικές εταιρείες που παράγουν στην Κίνα. Αυτό φέρνει το συνολικό ποσό των κινεζικών προϊόντων που χρεώνονται με τιμολόγια σε περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το ήμισυ των 505 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εισήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα πέρυσι. Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι τα νέα τιμολόγια αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών ενεργειών της Κίνας, όπως οι παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και οι εξαναγκαστικές μεταφορές τεχνολογίας. Το Πεκίνο ανακοίνωσε άμεσα 5% έως 10% επιπλέον δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου στις εξαγωγές των ΗΠΑ αξίας 60 δισ. Δολαρίων, καλύπτοντας 5.200 προϊόντα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μελιού, του υγροποιημένου φυσικού αερίου και του καπνιστού σολομού. Οι ΗΠΑ με τη σειρά τους προειδοποίησαν ότι αυτό θα προκαλούσε πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές αξίας περίπου 267 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή σχεδόν όλων των εξαγωγών της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ικανότητα της Κίνας να ανταποκρίνεται περαιτέρω είναι περιορισμένη: οι εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Κίνα ανέρχονται συνολικά σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Κίνα εξάγει περίπου 505 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Η κινεζική ανάπτυξη πιθανότατα θα επιβραδυνθεί κατά 0,1-0,2% ως αποτέλεσμα, ενώ οι Αμερικανοί καταναλωτές και οι εταιρείες θα πληρώσουν περισσότερα. Οι εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρώπη μπορούν να επωφεληθούν από τον εμπορικό πόλεμο, αλλά οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων είναι μικτές, δεδομένου του ευρύτερου κινδύνου για το παγκόσμιο εμπόριο. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (κατ’ εξαίρεση στη Βιέννη) στις 9 Οκτωβρίου, που φιλοξενείται ευγενικά από το αυστριακό μέλος WKÖ, θα συζητήσει πιθανές επιπτώσεις από τη διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας και τις ιδέες για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ που αναφέρονται στην παρακάτω ιστορία.

 

2) Η ΕΕ παρουσιάζει προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ

Η Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Cecilia Malmström είναι αισιόδοξη ότι μπορεί να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο στον ΠΟΕ. Παρουσιάζοντας το έγγραφο της ΕΕ σχετικά με αυτές τις μεταρρυθμιστικές ιδέες την περασμένη εβδομάδα πριν από μια συνάντηση των υπουργών εμπορίου τον Οκτώβριο στην Οτάβα, η Επίτροπος ανέφερε ότι η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία εξέφρασαν την προθυμία τους να αναζητήσουν τρόπους για την απεμπλοκή και τη βελτίωση του ΠΟΕ, προειδοποιώντας ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγο. Το έγγραφο της Επιτροπής πραγματεύεται τρεις βασικές προκλήσεις:

  1. τη θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων, η οποία επί του παρόντος απαγορεύει στον ΠΟΕ να αντιμετωπίσει τις κινεζικές επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την αγορά, τις δράσεις κρατικών επιχειρήσεων και την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας·
  2. το μπλοκάρισμα των ΗΠΑ από το διορισμό νέων μελών στο δευτεροβάθμιο όργανο · και
  3. την παρούσα έλλειψη ευελιξίας και την αδυναμία να προχωρήσει το πολυμερές σύστημα.

Η συμμόρφωση με τη γνωστοποίηση θα βελτιωνόταν, με γενικό τεκμήριο ότι μια μη κοινοποιηθείσα επιδότηση θα αντιμετωπιζόταν ως παράνομη επιδότηση, ελλείψει αποδείξεων περί του αντιθέτου. Η παρούσα προσέγγιση συναίνεσης οδηγεί στις διαπραγματεύσεις ομηρίας από τα μέλη του ΠΟΕ και η Επιτροπή θα το παρακάμψει ενεργά υποστηρίζοντας περισσότερες πολυμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ χωρών που επιθυμούν να προχωρήσουν. Ο Καναδάς παρουσίασε επίσης πιο περιορισμένες ιδέες πριν από τη συνάντηση της Οτάβα. Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ δεν αντέδρασαν σε καμία δέσμη προτάσεων.

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1) Brexit: Ο κίνδυνος για μη συμφωνία (no deal) αυξήθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής του Σάλτσμπουργκ

Ο Τύπος του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα, ήταν γεμάτος με δημοσιεύματα που αφορούσαν στην «ταπείνωση» της κ. May από άλλους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι της είπαν ότι τα βρετανικά σχέδια για την επίλυση του προβλήματος των συνοριακών ελέγχων εμπορευμάτων μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Ν. Ιρλανδίας (και του Ηνωμένου Βασιλείου και της ηπειρωτικής Ευρώπης γενικότερα), δεν θα λειτουργούσε και θα υπονόμευε την ενιαία αγορά. Αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη, όπως αναφέρεται επανειλημμένα από τον Αύγουστο, αλλά παρόλα αυτά έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κ. May, η οποία ισχυρίζεται ότι η πλευρά της ΕΕ δεν ήταν σαφής όσον αφορά το τι ήθελαν πέρα από το λεγόμενο backstop που περιγράφεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτό θα ήταν να διατηρηθεί η Ν. Ιρλανδία στην ενιαία αγορά και να υπάρχει ένα σύνορο μεταξύ αυτής και του υπόλοιπου Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό θα έσπαγε το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα άφηνε την εναλλακτική λύση σε μια μη-συμφωνία Brexit, είπε η κ. May. Ο Βρετανικός Τύπος εναντίον της ΕΕ και οι σκληροί Brexiteers ισχυρίζονται ότι η σύσκεψη του Σάλτσμπουργκ είναι ένας λόγος να εγκαταλειφθούν οι προτάσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και απλά να φύγουν. Άλλοι, μεταξύ των οποίων ορισμένοι κυβερνητικοί υπουργοί, πρότειναν μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου τύπου Καναδά ως το μόνο δυνατό τρόπο. Οι φήμες που κυκλοφορούν τώρα, λένε ότι η κ. May θα παραιτηθεί και / ή θα προκηρύξει εκ νέου εκλογές το Νοέμβριο. Όσο για το κόμμα των «Εργατικών» που είναι στην αντιπολίτευση, και συνεδρίασε προ ολίγων ημερών στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του, θα ζητήσει από τα μέλη του να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης από την υποστήριξη του Brexit σε έκκληση για δεύτερο δημοψήφισμα. Αυτό αυξάνει την ήδη αναπτυσσόμενη επιχειρηματική αβεβαιότητα και οδηγεί σε περαιτέρω πτώση της αξίας της λίρας.

 

2) Η EuroCommerce μαθαίνει περισσότερα για τη χονδρική επιχείρηση στη Γερμανία

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής του τομέα χονδρικής πώλησης στις προτεραιότητες και την καθημερινή εργασία της EuroCommerce, η γερμανική χονδρική ένωση BGA φιλοξένησε, με την υποστήριξη του αντιπροέδρου της (και του πρώην μέλους του διοικητικού συμβουλίου) του Jan Krückemeyer, τη EuroCommerce με σκοπό μέσα από μια σειρά επισκέψεων στους χονδρεμπόρους στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία να τους ενημερώσει για τα βασικά ζητήματα του τομέα. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με τους διευθυντές ορισμένων εταιρειών χονδρικής πώλησης σε διάφορα μέρη του τομέα χονδρικής πώλησης σε βασικά θέματα και μελλοντικές τάσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας. Η ομάδα της EuroCommerce εντυπωσιάστηκε από τις καινοτόμες προσεγγίσεις που έλαβε η κάθε εταιρεία για την ικανοποίηση της ζήτησης των πελατών και το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων που συνδέονται με την οικοδόμηση στενής σχέσης με τους πελάτες. Όλες οι εταιρείες υπογράμμισαν την ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς, το κόστος σύγχυσης και συμμόρφωσης που σχετίζεται με το GDPR και το REACH και την ανάγκη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ να κατανοήσουν καλύτερα τον αντίκτυπο της ρύθμισης στις ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, τα στελέχη της EuroCommerce μπόρεσαν να συνεργαστούν με τις εταιρείες και να παράσχουν συμβουλές σχετικά με ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν.