Ο μετασχηματισμός του Εμπορίου εν μέσω διαδοχικών κρίσεων

143706023_4136678433033623_3201939319615175381_n

Η δημοσιοποίηση της εφετινής Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου, στο πλαίσιο των πολλαπλών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού και εν μέσω της “θολής” εξέλιξης του πολέμου στην Ουκρανία αναδεικνύει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η ανάδειξη της “τριπλής παγίδας”, των συρρικνωμένων κύκλων εργασιών, του αυξημένου λειτουργικού κόστους και του διογκούμενου ιδιωτικού χρέους, όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση για το 2022, συνιστά μια ηχηρή προειδοποίηση του εμπορικού κόσμου, σχετικά με την επιβίωση και τις προοπτικές της επιχειρηματικής του δράσης. Παρότι ο κύκλος εργασιών στο εμπόριο ενισχύεται, η αύξηση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητή λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επαρκεί για να καλύψει τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα. Όμως, παρά την πίεση, το εμπόριο συνεχίζει να παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της ελληνικής οικονομίας. Για το 2022, η απασχόληση στο εμπόριο ενισχύθηκε κατά 3,5% (σε σχέση με το 2021) με τον κλάδο να συνεισφέρει το 17,4% της συνολικής απασχόλησης  παρέχοντας εργασία σε 724.400 άτομα.

Για τους Έλληνες εμπόρους, τα κυριότερα προβλήματα σχετίζονται με την παρούσα συγκυρία, δηλαδή με τις ανατιμήσεις του κόστους ενέργειας και την αύξηση του κόστους εμπορευμάτων από τους προμηθευτές. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, η φορολόγηση και η έλλειψη ρευστότητας παραμένουν “ανοιχτές προκλήσεις” για τη μικρή και μεσαία εμπορική επιχειρηματικότητα.. Σε κάθε περίπτωση, η ουσιαστική επανεκκίνηση της αγοράς, μετά την πανδημία είναι μια απαιτητική διαδικασία γεμάτη προσκόμματα και ασυνέχειες.

Οι διακυμάνσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ειδικό θέμα της φετινής Ετήσιας Έκθεσης, τεκμηριώνουν την αρνητική επίδραση της συρρίκνωσης του (πραγματικού) διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Τα μέτρα της Πολιτείας θα πρέπει να συνεχιστούν για όσο διάστημα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες του πληθωρισμού.

Οι διαδοχικές κρίσεις δεν θα πρέπει να αποτελέσουν την αιτία για την επιβράδυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης των εμπορικών ΜμΕ. Η βελτίωση των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων των επιχειρηματιών αλλά και των εργαζόμενων σε ζητήματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό marketing αλλά και η βιωσιμότητα είναι απαραίτητη για τον ≪δίδυμο μετασχηματισμό≫ της εμπορικής επιχείρησης.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα στην εφημερίδα REAL NEWS, 19/3/2023