ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευόμενους (περίοδος Μαρτίου 2015)

600600p648ednmain1049-orizonties

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), υλοποιεί το Υποέργο 6 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΣΕΕ», στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΟΠΣ: 445730 και 445731 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων, η ΕΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 70 ωρών, από τις οποίες οι 35 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 35 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning).

Δείτε παρακάτω (πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) τις θεματικές που θα υλοποιηθούν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν, κατά κύριο λόγο, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες/έμποροι και υποψήφιοι έμποροι /επιχειρηματίες.

Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση τμημάτων (20 – 25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα) και το αργότερο έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015.

Τρόποι υποβολής των Αιτήσεων:

1. μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: orizonties@esee.gr με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» και επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το έντυπο της “Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ” (η Αίτηση συμμετοχής διατίθεται παρακάτω),

2. μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Helpdesk «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ», Μητροπόλεως 42, 1ος  όροφος, TΚ 10563, Αθήνα), σε φάκελο με ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» (η Αίτηση συμμετοχής διατίθεται παρακάτω).

Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα εφόσον στάλθηκαν με ταχυδρομείο ή κατατέθηκαν ιδιοχείρως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στo στέλεχος του γραφείου Help Desk «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»:  κ. Αλέξανδρο Τζέκη στο τηλέφωνο 210 3259210
Αρχεία προς λήψη

 

Αρχεία προς λήψη