ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευόμενους (περίοδος Ιανουαρίου 2015)

600600p648ednmainorizonties

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), υλοποιεί το Υποέργο 6 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΣΕΕ», στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΟΠΣ: 445730 και 445731 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων, η ΕΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 70 ωρών, από τις οποίες οι 35 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 35 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning).

Δείτε παρακάτω (πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) τις θεματικές που θα υλοποιηθούν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν, κατά κύριο λόγο, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες/έμποροι και υποψήφιοι έμποροι /επιχειρηματίες.

Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση τμημάτων (20 – 25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα) και το αργότερο έως και την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014.

Τρόποι υποβολής των Αιτήσεων:
1. μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: orizonties@esee.gr με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» και επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το έντυπο της “Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ” (η Αίτηση συμμετοχής διατίθεται παρακάτω),
2. μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Γραφείο Helpdesk «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ», Μητροπόλεως 42, 1ος  όροφος, TΚ 10563, Αθήνα), σε φάκελο με ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» (η Αίτηση συμμετοχής διατίθεται παρακάτω).

Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα εφόσον στάλθηκαν με ταχυδρομείο ή κατατέθηκαν ιδιοχείρως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή έως την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στo στέλεχος του γραφείου Help Desk «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»:

  • κ. Αλέξανδρο Τζέκη στο τηλέφωνο 210 3259210

 

Αρχεία προς λήψη

Πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευόμενους ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ