Οι 7 αλλαγές στη φορολογία και τα επιδόματα στις αρχές του 2019

Εντός του Νοεμβρίου θα κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από 1/1/2019, αλλά με διαφοροποιήσεις από τα αρχικά «συμφωνηθέντα αντίμετρα» και τα πρόσφατα «ανακοινωθέντα» στην ΔΕΘ, αφού ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί για όλα.

Οριστικοποιείται το πλαίσιο φορολογίας εισοδήματος, κυρίως νομικών προσώπων, ακινήτων και ασφαλιστικών εισφορών που θα ισχύσει το 2019 με πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ενσωματωθούν στο οριστικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2019, ο οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι την 21η Νοεμβρίου, αφορούν τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισοδήματος των κερδών των επιχειρήσεων, του συντελεστή φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών των εταιρειών (διανομή μερισμάτων), τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελ. επαγγελματιών/αυτοαπασχολουμένων/αγροτών, καθώς και την επιδότηση των εισφορών νέων εργαζομένων ηλικίας έως 25 ετών, μέτρο που θα συνδυαστεί με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από 1/1/2019, αλλά η πλήρης υλοποίησή τους θα ολοκληρωθεί σταδιακά και σε βάθος τετραετίας. Το πακέτο των μέτρων θα προβλέπει επίσης και την καθιέρωση του στεγαστικού επιδόματος, το οποίο όμως θα είναι «ψαλιδισμένο» σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες, καθώς θα αφορά μόνο στην επιδότηση ενοικίου και όχι και στεγαστικού δανείου, όπως προβλέπει η ψηφισμένη διάταξη. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών και συνολικά της κυβέρνησης είναι όλες οι σχετικές ρυθμίσεις να έχουν ψηφιστεί εντός του Δεκεμβρίου, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Τα επτά μέτρα-αλλαγές για το 2019 είναι τα εξής:

Πρόκειται για μέτρα που έχουν εξαγγελθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ, ενώ έχουν αποτυπωθεί περιληπτικά και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2019.

  1. Μείωση κατά 10% έως 30% του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) από το 2019. Όπως ήδη έχει δημοσιοποιηθεί από τις 20 Σεπτεμβρίου, η νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο θα προβλέπει την εφαρμογή μιας νέας κλίμακας υπολογισμού του τελικού ΕΝΦΙΑ για το έτος 2019. Η κλίμακα αυτή θα προβλέπει τρεις μειωτικούς συντελεστές. Οι συντελεστές αυτοί θα είναι, πιθανότατα, 30%, 20% και 10%, χωρίς να αποκλείονται αλλαγές στα ποσοστά τους έως την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Βάση εφαρμογής αυτών των συντελεστών θα είναι η αξία της ατομικής περιουσίας του κάθε ιδιοκτήτη. Έτσι, ιδιοκτήτης με ατομική περιουσία έως 60.000 ευρώ θα έχει έκπτωση στο τελικό ποσό της βεβαίωσης 30%. Ιδιοκτήτης με περιουσία από 60.000 έως 100.000 ευρώ θα δικαιούται έκπτωση 20%, ενώ για τις περιουσίες από τις 100.000 έως τις 150.000 ευρώ το ποσοστό της έκπτωσης θα περιορίζεται στο 10%. Για περιουσίες άνω των 150.000 ευρώ δεν θα προβλέπεται κανένα ποσοστό έκπτωσης.

Τόσο ο ΕΝΦΙΑ όσο και ο συμπληρωματικός φόρος των ακινήτων θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που υπολογίζονται και σήμερα.

Προς κατάργηση: Σημειώνεται ότι ο ψηφισθείς από τον περσινό Ιούνιο Ν. 4472/2017 προβλέπει ήδη τη μείωση του ΕΝΦΙΑ από 10% έως και 30%, αλλά από το 2020 και υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό του φόρου με το οποίο χρεώνεται ο φορολογούμενος δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ και με πλαφόν 70 ευρώ στο ποσό της έκπτωσης. Πρόκειται για ένα από τα φορολογικά «αντίμετρα» που έχει νομοθετηθεί για να ισχύσει ταυτόχρονα με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου από τα εισοδήματα του 2020. Το «αντίμετρο» αυτό με το νέο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα καταργηθεί.

  1. Σταδιακή μείωση του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ): Η ρύθμιση που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο συντελεστής φορολόγησης των καθαρών εισοδημάτων των εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων θα μειώνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ανά έτος την περίοδο 2019 – 2022. Αναλυτικότερα, θα μειωθεί από το 29% στο 28% για τη χρήση του 2019, στο 27% για τη χρήση του 2020, στο 26% για τη χρήση του 2021 και στο 25% για τη χρήση του 2022. Βάσει των παραπάνω, η δημοσιονομική επίπτωση του μέτρου, δηλαδή τα πραγματικά οφέλη των επιχειρηματιών – φοροελαφρύνσεις – θα γίνουν αισθητά από το β΄ εξάμηνο του 2020, όταν και θα κληθούν να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους για τα εισοδήματα του 2019.

Προς κατάργηση: Σημειώνεται ότι ο Ν. 4472/2017 περιλαμβάνει ήδη διάταξη σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής φορολόγησης των εισοδημάτων των εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων θα μειωθεί από το 29% στο 26% για τη χρήση του 2019. Η διάταξη αυτή είχε περιληφθεί στα φορολογικά «αντίμετρα», αλλά με το νέο νομοσχέδιο θα καταργηθεί.

  1. Μείωση της φορολογίας των διανεμόμενων κερδών: Η ρύθμιση θα προβλέπει τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών των εταιρειών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, από το 15% στο 10% (διανομή μερίσματος), και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής.
  2. Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»: Το τρέχον εργασιακό καθεστώς των 3.000 εργαζομένων στο πρόγραμμα θα μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
  3. Επιδότηση ενοικίου για φτωχά νοικοκυριά: Η ρύθμιση που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα καλύπτεται εν μέρει από τον κρατικό προϋπολογισμό η μηνιαία δαπάνη ενοικίου οικογενειών με χαμηλά ετήσια εισοδήματα και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία.

Τροποποίηση: Με τη ρύθμιση αυτή θα τροποποιηθεί η ήδη ψηφισθείσα διάταξη του ν. 4472/2017 η οποία προβλέπει την καταβολή επιδόματος στέγασης σε νοικοκυριά με χαμηλά ετήσια εισοδήματα, που είτε διαμένουν σε μισθωμένες κατοικίες είτε επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, η νέα διάταξη θα προβλέπει πολύ μικρότερο αριθμό δικαιούχων.

  1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι λοιποί αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες. Βάσει της διάταξης που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο, θα μειωθεί ο συντελεστής κύριας ασφάλισης των παραπάνω κατηγοριών από το 20,00% στο 13,33%, ενώ θα εφαρμοστεί ελάχιστη εισοδηματική βάση για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Μένει να διαπιστωθεί εάν θα παραμείνει σταθερή η εκτίμηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2019 (δημοσίευση 1/10/2018) για δημοσιονομική επίπτωση της τάξεως των  229 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση.
  2. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νέων εργαζομένων: Το μέτρο θα αφορά νέους ηλικίας έως 24 ετών και θα συνίσταται στην επιδότηση του 100% των εισφορών των εργαζομένων και του 50% των εργοδοτικών εισφορών. Το μέτρο θα συνδυαστεί με την εφαρμογή του μέτρου της κατάργησης του υποκατώτατου μισθού για τους νέους έως 25 ετών (510,96 ευρώ μεικτά), ώστε να μην υπάρξουν απολύσεις, αλλά και να διευκολυνθούν νέες προσλήψεις.

Σαφώς τα παραπάνω επτά μέτρα δεν επαρκούν να αναθερμάνουν την αγορά, ούτε να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στην εφημερίδα ΑΞΙΑ