Οι ΜμΕ καλούν τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR και ανησυχούν για το χρόνο εφαρμογής

0c62979b-c8a4-4184-bf94-0fe88d092e36

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2016 και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στα κράτη-μέλη στις 25 Μαΐου του 2018.Η Επιτροπή έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, τις εθνικές διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν ενόψει της νέας νομοθεσίας. Δημιούργησε, επίσης, έναν νέο δικτυακό τόπο europe.eu/dataprotection διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, ο οποίος περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις, πρακτικά παραδείγματα και διαδικτυακούς συνδέσμους προς συναφές υλικό, με στόχο να προσφέρει ακόμη σαφέστερη και πρακτικότερη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Σήμερα, η UEAPME συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνο για την Ψηφιακή Αγορά Άντρους Άνσιπ και την Επίτροπο για τους καταναλωτές και την ισότητα φύλων Βέρα Γιούροβα για να συζητήσει την εφαρμογή του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Επίσης, μίλησαν για τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της και για ένα νέο ηλεκτρονικό εργαλείο αφιερωμένο στις ΜΜΕ.

Η UEAPME παρότι ευχαρίστησε την Επιτροπή για το νέο υλικό, εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από την εφαρμογή του Κανονισμού σε εθνικό επίπεδο, καθώς μόνο δύο κράτη μέλη έχουν ήδη προσαρμόσει τη σχετική εθνική νομοθεσία. Οι ΜΜΕ φοβούνται ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν για όλες τις διατάξεις τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου,  η ΓΓ της UEAPME  Véronique Willems, δήλωσε ότι η UEAPME αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσεγγίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερο την ομαλή εφαρμογή του GDPR. Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε για το εργαστήριο που διοργανώθηκε από κοινού με την UEAPME για την ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τους νέους κανόνες και καλωσόρισε το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο, ζητώντας πιο πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και εύχρηστα πρότυπα για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να συμμορφωθούν με τον κανονισμό.

Τόνισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία η UEAPME ανησυχεί. Πρώτα απ ‘όλα, το γεγονός ότι μόνο δύο κράτη μέλη έχουν ήδη εγκρίνει σχετική εθνική νομοθεσία και είναι έτοιμα για την εφαρμογή. Στον Οδηγό, η Επιτροπή ορθά καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις και τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ να είναι έτοιμες και να παράσχουν στήριξη. Το ζήτημα είναι ότι ενώ οι διατάξεις του GDPR ισχύουν άμεσα για τους Ευρωπαίους πολίτες, η Επιτροπή απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την κατάργηση ή / και την τροποποίηση των υφιστάμενων νομοθεσιών.

Η UEAPME εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί μόνο 5 από τις 13 κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της ομάδας εργασίας του άρθρου 29. Οι εργασίες εξακολουθούν να διεξάγονται σε σημαντικά θέματα, όπως το θέμα της συγκατάθεσης. Σε αυτό το σημείο, η κ. Willems πρόσθεσε ότι “αυτό δεν βοηθά στη δημιουργία βεβαιότητας. Η κατάσταση αυτή σε εθνικό επίπεδο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των ΜΜΕ. Είναι σχεδόν εξωπραγματικό να υποκρινόμαστε από τις ΜμΕ να συμμορφωθούν με το GDPR έως τις 25 Μαΐου, όταν σήμερα, λιγότερο από 4 μήνες μακριά, τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες για την προετοιμασία του σωστού περιβάλλοντος.”

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η UEAPME καλεί τα κράτη μέλη και τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων να επιταχύνουν το έργο τους και να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενεργοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ΜΜΕ καθώς και για να δημιουργηθεί κουλτούρα διαλόγου μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων και των ενδιαφερόμενων ανώσεων των ΜΜΕ.

GDPR: SMEs call on Member States to support implementation