Οι δυνατότητες του ελληνικού εμπορίου μπροστά στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Γ. Καρανίκας Πρόεδρος ΕΣΕΕ

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν διαμορφωθεί μία σειρά από εξελίξεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, οι οποίες έχουν θέσει την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα ενώπιον σημαντικών προκλήσεων για το μέλλον. Η νέα ψηφιακή οικονομία, η οποία έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό καθοριστικές παραμέτρους στο επιχειρείν, διαμορφώνει ένα νέο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο η Μμε εμπορική επιχείρηση  είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να λειτουργήσει και να προσαρμοστεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι καταναλωτικές προτιμήσεις αλλά και η μορφή της κατανάλωσης επηρεάζονται δραματικά από την ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα κόστη τόσο της αποθήκευσης όσο και της μεταφοράς των προϊόντων διαφοροποιούνται και σε πολύ μεγάλο βαθμό οι διαστάσεις του χώρου και του χρόνου συρρικνώνονται, εφόσον με το πάτημα ενός κουμπιού ένας καταναλωτής δύναται να παραγγείλει ένα προϊόν από μία χώρα στην άλλη άκρη της γης. Ακόμη περισσότερο, η ψηφιακή πλατφόρμα με τις πολλαπλές δυνατότητες που διαθέτει (ισχυρή διασυνδεσιμότητα, αφθονία προσφερόμενων προϊόντων, ευκολία στη χρήση από τον καταναλωτή) τείνει να οδηγεί το παραδοσιακό φυσικό κατάστημα σε μια δευτερεύουσα θέση. Όλες αυτές οι μεταβολές χαρακτηρίζουν τις οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα και επιδρούν σαφώς και σε μια ανεπτυγμένη οικονομία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής μας οικονομίας.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά στο «λυκόφως» της Μμε εμπορικής επιχείρησης; Όχι απαραίτητα. Και αυτό γιατί ο λεγόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός συνιστά μία εξέλιξη στην οποία οι κοινωνικές και οικονομικές δομές μπορούν να προσαρμοστούν και να διεκδικήσουν την αναπαραγωγή τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να μετασχηματίζει μια δεδομένη κοινωνική και οικονομική δομή, αλλά κάθε τέτοια δομή φέρει τις εθνικές της ιδιαιτερότητες και άρα κάθε εγχείρημα ψηφιακού μετασχηματισμού έχει το αποτύπωμα του ιδιαίτερου κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου στο οποίο λαμβάνει χώρα. Υπ’ αυτήν την έννοια, η ελληνική Μμε επιχείρηση, η οποία είναι ένα από τα βασικά θεμέλια της αγοράς, θα είναι η αιχμή του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην εμπορική δραστηριότητα διότι πρόκειται για την κατεξοχήν εξωστρεφή και ευέλικτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο έλληνας έμπορος δεν πρέπει να φοβηθεί την ψηφιακή πρόκληση, αλλά αντίθετα να την αντιληφθεί σαν μια μεγάλη ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Από την άλλη πλευρά, το κράτος και οι θεσμοί λήψης αποφάσεων, δε θα πρέπει να παρασυρθούν από μία επιφανειακή ρητορική που εξοβελίζει από τη δημόσια συζήτηση περί ψηφιακού μετασχηματισμού τον μικρό και μεσαίο έμπορο και επιχειρηματία, αλλά αντίθετα να κατανοήσει την τεράστια συμβολή του στην οικονομία, η οποία συνίσταται στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πρόκειται για τον μεγάλο εργοδότη της ελληνική οικονομίας που επιδρά καταλυτικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Ως εκ τούτου, η ΕΣΕΕ, ως η κορυφαία οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, εκκινεί στις 7-8 Φεβρουαρίου 2020 το φόρουμ διαλόγου «Future of Retail», στο οποίο διαπρέπεις επιστήμονες και παράγοντες των αρμόδιων επίσημων θεσμών και της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα διατυπώσουν τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση μιας νέας πρότασης για το μέλλον του εμπορίου, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα για την ίδια την ύπαρξη και την εξέλιξή του. Φιλοδοξία μας είναι να  δημιουργήσουμε έναν μόνιμο θεσμό παρακολούθησης των ραγδαίων αλλαγών στο εμπόριο, που θα προετοιμάζει την ελληνική αγορά για τους διάφορους δρόμους που θα αποκαλυφθούν στο μέλλον.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γεώργου Καρανίκα Στο «Έθνος της Κυριακής», 26/1/2020