Μια νέα συμφωνία για την Απασχόληση προτείνει η ΕΣΕΕ στη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας και τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ

600800p528ednmain201606171637291561

Στην παρούσα συγκυρία όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει διαμορφωθεί μία κατάσταση η οποία φέρνει πλέον αντιμέτωπη την κοινωνία με την οικονομία. Ανάμεσα στις κυριότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση μείωση της ανεργίας και  για χάραξη του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ προτείνει μία νέα συμφωνία για την απασχόληση μεταξύ κοινωνικών εταίρων, Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ η οποία να διέπεται από την αρχή της εταιρικότητας και να εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ζητημάτων της αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού της χώρας με την παράλληλη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Επειδή πολλές φορές η πραγματικότητα μας εφοδιάζει με καλές πρακτικές, αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και ΟΑΕΔ για το σχεδιασμό και την ωρίμανση δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες ενσωματώνουν καινοτομίες ικανές να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Θεωρούμε ότι αυτή ευκαιρία για συνεργασία θα πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί περαιτέρω, καθώς όταν ετοιμάζονται δράσεις για την αγορά, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ξέρεις τις ανάγκες της και το πώς θα την προσεγγίσεις, πράγμα που διασφαλίζεται με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Πέρα από το ζήτημα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όμως, πιστεύουμε  ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο για συνεργασία για ζητήματα διάγνωσης, ρύθμισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Οι κοινωνικοί εταίροι ως τώρα έχουν συνεργαστεί σε πολλές κομβικές δράσεις (Διάγνωση αγοράς εργασίας, μαθητεία, πιστοποίηση προσόντων κ.ά.) με εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία είχαν και την πολιτική τους ανακεφαλαίωση (π.χ. άρση αυτοδέσμευσης για το Σύστημα Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας), όμως η βάση της συνεργασίας ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ad hoc. Θεωρούμε ότι είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για την συστηματοποίηση της συνεργασίας αυτής, με περιεχόμενο το οποίο θα συναποφασιστεί από όλες τις πλευρές.

Η ΕΣΕΕ, τέλος, επιμένει στην πάγια θέση της να δοθούν ισχυρά κίνητρα με τις πολιτικές απασχόλησης, ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι να γίνουν εργοδότες, δημιουργώντας τουλάχιστον μια νέα θέση εργασίας και οι περισσότεροι από 500.000 μικρομεσαίοι εργοδότες να προσλάβουν από έναν άνεργο, αφού, όπως φαίνεται άλλωστε, οι Μμε Επιχειρήσεις είναι αυτές που τονώνουν την απασχόληση.

 

(Επισυνάπτεται ενημέρωση της ΕΣΕΕ για τα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε εξέλιξη και τα προγράμματα σε ωρίμανση.)