Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για τις εξελίξεις στην οικονομία και το εμπόριο

enimerotika-deltia-inemy-esee-08-17

Το Εμπόριο ατμομηχανή της ανάκαμψης?

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΙΝΕΜΥ, οι κυριότερες οικονομικές εξελίξεις για το μήνα Αύγουστο του 2017, τόσο στον κλάδο του Εμπορίου όσο και στην ελληνική οικονομία εν γένει, συνοψίζονται ως εξής:

  •  Αύξηση του τζίρου στο Λιανικό Εμπόριο, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.
  •  Διατήρηση του θετικού ισοζυγίου μισθωτής απασχόλησης στο Λιανικό Εμπόριο, με φθίνοντα όμως ρυθμό.
  •  Μηνιαία υποχώρηση/ετήσια αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών.
  •  Μηνιαία αύξηση/ετήσια μείωση της αξίας των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών.
  •  Μείωση του ποσοστού ανεργίας τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.
  •  Μηνιαία υποχώρηση/ετήσια ενίσχυση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή/επίπεδο τιμών.

Διαβάστε αναλυτικά το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ – Αύγουστος 2017