Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για τις εξελίξεις στην οικονομία και το εμπόριο

maios2018

Αύξηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο τον Μάρτιο του 2018

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΙΝΕΜΥ οι κυριότερες οικονομικές εξελίξεις βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων στον κλάδο του Εμπορίου και στην ελληνική οικονομία εν γένει, συνοψίζονται ως εξής:
• Ετήσια αύξηση /Μηνιαία μείωση του εποχικά διορθωμένου τζίρου – εκτός καυσίμων – στο Λιανικό
Εμπόριο.
• Θετικό ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης (Εργάνη) στον ιδιωτικό τομέα.
• Μηνιαία /Ετήσια μείωση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών.
• Μηνιαία/Ετήσια μείωση της αξίας των ακάλυπτων επιταγών.
• Μηνιαία οριακή αύξηση/Ετήσια υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας.
• Μηνιαία/Ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή/επιπέδου τιμών.

Διαβάστε το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για τις εξελίξεις στην οικονομία και το εμπόριο – Μάιος 2018