Κοινή επιστολή ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ ΑΔΕΔΥ για ΕΟΠΠΕΠ

koin

Προς:
Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είναι ένας σημαντικός θεσμός της Ελληνικής Πολιτείας, δεδομένου ότι έχει την αρμοδιότητα για θέματα όπως η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων, η αδειοδότηση των φορέων που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση, η ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, η εφαρμογή του συστήματος πιστωτικών μονάδων κατάρτισης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η χορήγηση ισοτιμιών για τους τίτλους σπουδών τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλα.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ