Ικανοποιημένη είναι η αγορά από τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας

tve_0907

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Καρανίκας δήλωσε ότι: «οι δομές των παραγωγικών φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους 330 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να αποτελέσουν για την νέα τράπεζα έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς».

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος δήλωσε: «Η δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ και ο εμπορικός κόσμος δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει την κατάρτιση του νομοσχεδίου με τις βασικές αρχές της. Η ανυπαρξία της έως σήμερα αποτέλεσε και αποτελεί ένα σοβαρό έλλειμμα στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.  

Από τη στιγμή που έγινε το πρώτο βήμα, αναμένουμε την εξειδίκευση των διατάξεων του νομοσχεδίου για να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό επιχειρείται να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες όπως το επιζήμιο γραφειοκρατικό κόστος, το υψηλό κόστος δανεισμού, η διάσπαρτη νομοθεσία για αναπτυξιακά προγράμματα και κυρίως η γενικότερη απροθυμία χρηματοδότησης.
Σημαντικό είναι να μην αποκλειστούν από τη συμμετοχή ιδρύματα μικροπιστώσεων, ταμεία και άλλοι φορείς χρηματοδότησης που μπορεί να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία από μία τράπεζα. Στη μετοχική σύνθεση της Αναπτυξιακής Τράπεζας επιβάλλεται να συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο με  50% + 1 επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.

Στα αρνητικά του νομοσχεδίου είναι το ότι δεν γίνεται καμία αναφορά σε χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αποφάσεων που σχετίζονται με το νόμο. Η εμπειρία μας έχει διδάξει πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ακόμη για να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή το νέο εγχείρημα και να αποτυπωθούν στην πραγματική οικονομία οι ευεργετικές του επιδράσεις και τέτοια πολυτέλεια δεν την έχουμε. Για να εξασφαλιστεί ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός εφαρμογής των σκοπών της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα λάβει υπόψη του τους φορείς της πραγματικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και η ΕΣΕΕ, θα μπορούσε η συμμετοχή τους στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΔΣ να γίνει πιο συγκεκριμένη και να περιγραφεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Επιπλέον, οι δομές των παραγωγικών φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους 330 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να αποτελέσουν για την νέα τράπεζα έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς».

Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα στο ΑΠΕ, 15/4/2019