Θέλουμε να νομοθετηθούν ακόμη πιο ουσιώδη μέτρα

Κάθε μέτρο ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, όπως τα συγκεκριμένα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για τα έτη 2019 και 2020, είναι ευπρόσδεκτα από την αγορά, που επιζητεί κάθε δυνατή ενίσχυση της ρευστότητας και της εσωτερικής κατανάλωσης.

Υπολείπονται, όμως, των πολιτικών και των ρυθμίσεων που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία και η χώρα. Ειδικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θέλουμε να δούμε  να νομοθετούνται ουσιώδη μέτρα τόνωσης της επιχειρηματικότητας και ελάφρυνσης των υποχρεώσεων. Όπως σε κάθε ευκαιρία τονίζει η ΕΣΕΕ, είναι απαραίτητο να προωθηθούν το συντομότερο δυνατό: η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, η μείωση της βαριάς φορολογίας, η δραστική και μόνιμη συρρίκνωση των εργοδοτικών εισφορών σε ρεαλιστικά επίπεδα και η θέσπιση του ακατάσχετου λογαριασμού.

Αυτά είναι τα πρώτα, απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού και φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο δε θα ωφελήσει μόνο τους μικρούς εμπόρους, αλλά θα έχει πολλαπλά και εκθετικά ευεργετικά αποτελέσματα για τις προοπτικές βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, την καταπολέμηση της ανεργίας, την εισπραξιμότητα των δημοσίων εσόδων και την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Παράλληλα αποτελούν ένα από τα απαιτούμενα θεμέλια, επάνω στα οποία θα στηριχτεί η μεγαλύτερη ίσως ανάγκη των καιρών μας, ο σχεδιασμός μιας διαρκούς αναπτυξιακής πολιτικής, που θα εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ – 15/5/2019