Η SMEunited εισάγει την UEAPME στο μέλλον

img_5939

Η SMEunited ζητά να ενισχυθούν οι ΜΜΕ και οι βιοτεχνίες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της UEAPME αποφάσισε τη μετονομασία της ένωσης σε SMEunited. H SMEunited είναι ισχυρή για όλες τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και βιοτεχνίες στην Ευρώπη, παρέχοντάς τους μια ισχυρή και μοναδική φωνή προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η SMEunited στοχεύει στη «Διαμόρφωση της Ευρώπης για τις ΜΜΕ, τη διαμόρφωση των ΜΜΕ για την Ευρώπη». Κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης «Βήματα στο Μέλλον», η Πρόεδρος Ulrike Rabmer-Koller και η Γενική Γραμματέας Véronique Willems παρουσίασαν τη νέα ονομασία της ένωσης και τον Οδικό Χάρτη της ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019. Στον Οδικό Χάρτη, η SMEunited επισημαίνει ότι η ενίσχυση των ΜΜΕ και των βιοτεχνιών διασφαλίζει ένα επιτυχημένο μέλλον για την Ευρώπη.

Η πρόεδρος της SMEunited Ulrike Rabmer-Koller στη χθεσινή εκδήλωση υπογράμμισε ότι «οι ΜΜΕ αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει αυτές τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της εφαρμογής πολιτικών προσαρμοσμένων στο μέγεθος, τις προκλήσεις και τις ανάγκες των 24 εκατομμυρίων ΜΜΕ και βιοτεχνιών στην Ευρώπη».

Η Ευρώπη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να διασφαλίσει την ευημερία, την ανάπτυξη και την απασχόληση μόνο έχοντας διασφαλίσει την ευημερία στις ΜΜΕ. Η κ. Rabmer-Koller ανέφερε ότι «οι επιχειρήσεις μας είναι περισσότερο από πρόθυμες να συνεισφέρουν σε μια ισχυρότερη Ευρώπη, αλλά μπορούν να το κάνουν μόνο εάν παραμείνουν ανταγωνιστικές, εάν μπορούν να καινοτομούν και να αξιοποιούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και η κυκλική οικονομία».

Η αλλαγή ονομασίας έγινε με στόχο την πιο σωστή και πιο ολοκληρωμένη προβολή των ΜΜΕ και των βιοτεχνιών στην Ευρώπη του μέλλοντος. Όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της SMEunited κ. Rabmer-Koller «Για να δώσουμε στις μικρές επιχειρήσεις μεγαλύτερη προβολή και ισχυρότερη φωνή, δώσαμε στην ένωσή μας το νέο όνομα “SMEunited”. Η ονομασία SMEunited στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το ενδιαφέρον όλων των ΜΜΕ και των βιοτεχνιών στην Ευρώπη με στόχο τη διαμόρφωση της Ευρώπης για τις ΜΜΕ και την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ευρώπη με τα μέλη μας».

Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ και βιοτεχνίες, με τους εργαζομένους τους, αποτελούν μια σημαντική κατηγορία εκλογέων στις ευρωπαϊκές εκλογές το 2019. Αντί να μιλάμε για ΜΜΕ και βιοτεχνίες, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δράσουν απαντώντας στις προκλήσεις και τις ανάγκες τους, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ζητούν μια συνεκτική προσέγγιση πολιτικής και σημαντικά βελτιωμένες συνθήκες για τη λειτουργία τους μέσα από έναν Οδικό Χάρτη, που περιλαμβάνει τις 10 προτεραιότητες πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ΜΜΕ  ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019. Η κ. Rabmer-Koller  τόνισε ότι «χρειάζεται περισσότερο από ποτέ οι ΜΜΕ να ληφθούν υπόψη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΜΜΕ χρειάζονται μια επιχειρηματική κοινωνία, ειδικευμένο προσωπικό, χρηματοδότηση για καινοτομία και επενδύσεις, ισότιμους όρους ανταγωνισμού και πραγματική εφαρμογή της ενιαίας αγοράς».

 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης με αφορμή την αλλαγή της ονομασίας της UEAPME σε SMEunited έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ΕΣΕΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ένωσης να μετονομαστεί σε SMEunited. Με την αλλαγή ονομασίας στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι οι ΜΜΕ με ενωμένες τις δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν πολιτικές για την υλοποίηση των 10 προτεραιοτήτων του Οδικού Χάρτη που συνδυαμορφώσαμε τα υπόλοιπα μέλη της SMEunited  για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι προτεραιότητες αφορούν στα πάγια αιτήματά μας για τη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής κοινωνίας, την προώθηση της κοινωνικής προόδου μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, τη διασφάλιση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την ψηφιοποίηση, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για καινοτομία και επενδύσεις, την κυκλική οικονομία, τη διεθνοποίηση, τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, την πραγματική εφαρμογή της ενιαίας αγοράς και τέλος τη διαμόρφωση της Ευρώπης για τις ΜΜΕ και τη διαμόρφωση των ΜΜΕ για την Ευρώπη.»