Η Ευρώπη συζητάει για νέο ορισμό των ΜμΕ

definition

Η ΕΣΕΕ συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της UEAPME, που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, και ενημερώθηκε για την ευρεία δημόσια διαβούλευση που πρόκειται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2017 σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αναθεώρηση του ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε από την UEAPME, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 80 οργανώσεις-μέλη από 34 χώρες, που εκπροσωπούν πάνω από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις, να προβεί σε μια αξιολόγηση του ισχύοντος ορισμού, ώστε να διαμορφωθεί μια πρώτη άποψη. Αποφασίστηκε έως τις 9 Οκτωβρίου 2017, οι οργανώσεις-μέλη της UEAPME, να απαντήσουν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο ώστε να δοθεί ένας πρώτος ευρύς προσανατολισμός. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό ο ισχύων ορισμός, αλλά να επεξεργαστεί κυρίως τρία ζητήματα: την προσαρμογή των οικονομικών ορίων σύμφωνα με τον πληθωρισμό, την απάντηση σε νομικά ζητήματα που έθεσε το Δικαστήριο και την ανταπόκριση στα αιτήματα των ταχέως αναπτυσσόμενων νεοφυών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΕΕ ζήτησε από τις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο και να στείλουν εγκαίρως τις απαντήσεις τους, προκειμένου οι θέσεις των Ελληνικών ΜμΕ να προβληθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη στις διαδικασίες για την αναθεώρηση του ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης ανέφερε ότι « είναι γνωστό ότι ο ισχύων ορισμός δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ΕΣΕΕ να τοποθετηθεί ως προς την αναθεώρησή του εις όφελος των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.»

 

Ακολουθεί ολόκληρο το ερωτηματολόγιο:

1) Παρακαλούμε περιγράψτε ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του οργανισμού σας;

2) Ποια είναι η γνώμη σας για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τον ορισμό των ΜμΕ σε σχέση με τους στρατηγικούς και ειδικούς στόχους του;

3) Αναλογιζόμενοι τον συγκεκριμένο τομέα αρμοδιότητάς σας, ποια ήταν τα αποτελέσματα που πέτυχε ο ορισμός των ΜμΕ; (Ανατρέξτε στις σχετικές νομικές πράξεις)

4) Έχουν υπάρξει ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο της ΕΕ από το 2003 όσον αφορά τον ορισμό των ΜΜΕ που πρέπει να ληφθούν υπόψη;

5) Πιστεύετε ότι ο σημερινός ορισμός και οι ευρείες κατηγορίες ΜμΕ (Μικρές, Μικρές και Μεσαίες) είναι επαρκείς ή θα χρειαστούν αναθεώρηση;

6) Ποια είναι τα βασικά ζητήματα ή τα κενά της τρέχουσας διατύπωσης του ορισμού των ΜμΕ; Πιθανές προτροπές:

 1. Κριτήρια (απασχόληση, κύκλος εργασιών, ισολογισμός)
 2. Έλλειψη τομεακής προσέγγισης (π.χ. ΗΠΑ και Κίνα)
 • Έναρξη και κλιμάκωση (π.χ. μεγαλύτερη περίοδος προς όφελος του τίτλου των ΜμΕ)
 1. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και η συμμετοχή των επιχειρηματικών αγγέλων
 2. Ορολογία και ορισμοί (π.χ. παρακείμενες αγορές, ενεργώντας από κοινού, συνδεδεμένες επιχειρήσεις κ.λπ.)

7) Ποιες είναι οι πιθανές αλλαγές που θα σκεφτόσαστε; Πιθανές προτροπές:

 1. Μέγεθος (απασχόληση, κύκλος εργασιών, ισολογισμός)
 2. Κριτήρια (απασχόληση, κύκλος εργασιών, ισολογισμός)
 • Τομεακή προσέγγιση (π.χ. ΗΠΑ και Κίνα)
 1. Έναρξη και κλιμάκωση (π.χ. μεγαλύτερη περίοδος προς όφελος του τίτλου των ΜμΕ)
 2. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και η συμμετοχή των επιχειρηματικών αγγέλων
 3. Ορολογία και ορισμοί (π.χ. παρακείμενες αγορές, ενεργώντας από κοινού, συνδεδεμένες επιχειρήσεις κ.λπ.)

8) Έχετε παραδείγματα καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή της φιλικής προς τις ΜμΕ νομοθεσίας (π.χ. διαφορετικός ορισμός, ισχυρότερη απλούστευση για ελεύθερους επαγγελματίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις;

9) Τι είδους δεδομένα είναι διαθέσιμα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση;

10) Ποιοί πιστεύετε ότι είναι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι με τους οποίους θα πρέπει να μιλήσουμε;

11) Οτιδήποτε άλλο θέλετε να προσθέσετε;