Η ΕΣΕΕ χαιρετίζει την επικύρωση του οδικού χάρτη καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας

600800p528ednmainundeclared-work-in-greece-reaches-1322-w_hr

Η καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας στη χώρα μας αποτελεί επιταγή της ίδιας της κοινωνίας μας. Δεν είναι απλό φαινόμενο της οικονομίας αλλά ένα σαράκι που κατατρώει τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό, η έκτασή του είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί και οι γενεσιουργές αιτίες του περιλαμβάνουν παράγοντες όπως οι μακροοικονομικές εξελίξεις (πτώση του ΑΕΠ κατά 24,8% από το 2008), η  ποιότητα της διακυβέρνησης, το μέγεθος της διαφθοράς και οι δαπάνες για τη στήριξη των πλέον ευπαθών ομάδων. Το εμπόριο μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει σχετικά χαμηλή παραβατικότητα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Για το χρονικό διάστημα από το 2013 έως το 2015, το ποσοστό αδήλωτων εργαζομένων στο λιανικό διαμορφώθηκε στο 3,0%, στο χονδρικό στο 4,0% και στα οχήματα στο 4,2%, όταν την ίδια περίοδο ο μέσος όρος της χώρας ήταν στο 5,4%.

H ΕΣΕΕ συμμετέχει σε αυτήν την πρωτοβουλία της χώρας μας, του ILO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας από την αρχή και θεωρεί την έκδοση του οδικού χάρτη ως απαραίτητο εργαλείο για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του ζωτικού προβλήματος της ελληνικής οικονομίας. Επιθυμούμε να συρρικνωθούν τάχιστα και δραστικά τα ποσοστά παραβατικότητας, αξιοποιώντας πολλά από τα προτεινόμενα άμεσα μέτρα πολιτικής (βελτίωση του εντοπισμού, απλοποίηση της συμμόρφωσης κλπ) αλλά και έμμεσα (αξίες, κανόνες, νόμους), σε μία όμως συνδυαστική και ισορροπημένη εφαρμογή. Ο Οδικός χάρτης είναι ένα τριετές σχέδιο που σχεδιάστηκε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με τους παρακάτω τρόπους:

– Προωθεί την τριμερή συλλογική δράση.

– Κεφαλαιοποιεί τη σωρευμένη εμπειρία των φορέων της αγοράς.

– Ενεργοποιεί μηχανισμούς διαπίστωσης, αξιολόγησης και συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων.

– Εξασφαλίζει τη διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς του δημοσίου, συντονίζει τις βάσεις δεδομένων τους και τις κοινές τους δράσεις.

– Εισάγει νέες μεθόδους ανάλυσης και εντοπισμού του φαινομένου με έμφαση στην προληπτική και όχι στην κατασταλτική αντιμετώπιση.

– Ενοποιεί τους μηχανισμούς συλλογής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

– Δίνει έμφαση στην επαρκή και συνεχή εκπαίδευση των επιθεωρητών και στην προσαρμογή τους στα σύγχρονα δεδομένα.

– Εκλογικεύει το πλαίσιο επιβολής προστίμων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόληψη, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τα κίνητρα δήλωσης εργασίας.

– Ενισχύει την υπευθυνότητα στο χώρο των δημοσίων έργων,

– Προωθεί τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

– Αξιολογεί και επανασχεδιάζει το πλαίσιο του εργοσήμου.

– Δέχεται ως προαπαιτούμενο την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

– Δίνει φορολογικά κίνητρα για τη δήλωση της εργασίας.

– Καταπολεμά τις υποκρυπτόμενες μορφές εξαρτημένης εργασίας μέσα από τα «μπλοκάκια».

– Εστιάζει στη θετική δημοσιότητα ως προς τα πλεονεκτήματα της δηλωμένης εργασίας και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η αδήλωτη απασχόληση τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο.

– Δημιουργεί γραμμές υποστήριξης και επικοινωνίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«…Σε κάθε περίπτωση, έχουμε πάντα την άποψη ότι τόσο η αδήλωτη εργασία όσο και άλλα κρίσιμα εργασιακά ζητήματα, αποτελούν ζωτικά θέματα του κοινωνικού διαλόγου και πρέπει να συζητούνται και να επιλύονται σε τριμερές πλαίσιο, όπως ακριβώς γίνεται υπό την αιγίδα του ILO. Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται, να συνεργάζεται και να συμβάλλει δυναμικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, χωρίς να φείδεται κόπων και πόρων, ανθρώπινων και μη προς αυτή την κατεύθυνση…»