Η ΕΣΕΕ υιοθετεί τις θέσεις της SME United για τον COVID – 19 και προτείνει μέτρα για τις επιχειρήσεις

8a77b77.covid-19-smes-0x0

Η έξαρση της επιδημίας του κορωνοϊού Covid-19 έχει επηρεάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων, τον κλάδο του εμπορίου και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις. Παρουσιάζονται προβλήματα στις προμήθειες, η αγοραστική κίνηση έχει περιοριστεί – εκτός από είδη πρώτης ανάγκης και ατομικής υγιεινής- ενώ το μέτρο της «καραντίνας» δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και των τοπικών αγορών.

Στην Ελλάδα, στον κλάδο του εμπορίου (Λιανικό και Χονδρικό) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, δραστηριοποιούνται 232.026 επιχειρήσεις. Από αυτές το 91,4% λειτουργεί με 0 έως 4 απασχολούμενους και το 5,8% με 5 έως 9 απασχολούμενους.  Στο λιανικό [εκτός από εμπόριο καυσίμων, φαρμακεία, σουπερμάρκετ, πολυκαταστήματα και υπαίθριους πάγκους και αγορές] με βάση τα στοιχεία της έρευνας του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις δεν απασχολούν μισθωτό υπάλληλο και σχεδόν 4 στις 10 απασχολούν τουλάχιστον έναν μισθωτό υπάλληλο.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τα όσα διαδραματίζονται σε άλλες χώρες, η ενδεχόμενη εντός επικράτειας έξαρση του SARS-CoV-2, που προκαλεί την ασθένεια που ονομάζεται COVID-19 θα έχει άμεση και καθολική επίπτωση στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία, μεταφέρει την αγωνία των επιχειρηματιών που βρίσκονται ενώπιον μιας πρωτόγνωρης κατάστασης.

Ειδικότερα, στις περιοχές όπου εκδηλώνεται με ένταση το φαινόμενο και με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε καθεστώς τρομοκρατίας, προκύπτει το σοβαρό ερώτημα, πως ακριβώς θα αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες και τους προμηθευτές; Τι θα συμβεί στους επιχειρηματίες που θα αναγκαστούν να αναστείλουν την λειτουργία της επιχείρησής τους για ένα χρονικό διάστημα; Πως θα καλύψουν, οικονομικά και λειτουργικά, την παρατεταμένη άδεια ασθένειας για όσους από τους υπαλλήλους τους χρειαστεί να παραμείνουν δικαιολογημένα εκτός εργασίας;

Η ΕΣΕΕ υιοθετεί τις προτάσεις της SMEunited, του θεσμοθετημένου κοινωνικού εταίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την επιδημία του κορωνοϊού Covid-19, οι οποίες έχουν ως εξής:

 1. Ζητείται από τις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να διασφαλίσουν την ρευστότητα αλλά και το κεφάλαιο κίνησης για τις ΜμΕ χρησιμοποιώντας το υπάρχον θεσμικό εθνικό πλαίσιο.
 2. Παροτρύνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προς την διαμόρφωση μηχανισμών που θα υποβοηθήσουν τις ΜμΕ να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες.
 3. Προτείνεται η αξιοποίηση των εναπομεινάντων funds της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατεύθυνση παροχής του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης των ΜμΕ.

Παράλληλα, η SMEunited ζητά από τα κράτη-μέλη να παρατείνουν τις προθεσμίες καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Σε κάθε περίπτωση η SME United θεωρεί πως η ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει τα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν μηχανισμούς που θα υποστηρίξουν τις ΜμΕ.

Στο πλαίσιο αυτών ακριβώς των μηχανισμών, τα άμεσα μέτρα που προτείνει η ΕΣΕΕ και πρέπει να ληφθούν, είναι τα ακόλουθα:

 • Απόδοση έκτακτου βοηθήματος λειτουργίας και κίνησης ύψους 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που αναγκάζονται να κλείσουν προσωρινά ή λειτουργούν σε περιοχές που έχουν ληφθεί μέτρα βάσει της ΠΝΠ.(Βοήθημα που θα είναι ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες οφειλές).
 • Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, του ΦΜΥ, των δόσεων των ληξιπρόθεσμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της τοπικής αγοράς.
 • Αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και πάλι την αποκατάσταση της λειτουργίας της τοπικής αγοράς.
 • Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών για τις πληττόμενες περιοχές και επιχειρήσεις.
 • Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
 • Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
 • Προσωρινή απόδοση εργοδοτικού δικαιώματος για απαίτηση ελέγχων στους εργαζόμενους.
 • Κάλυψη από τον ΟΑΕΔ των μακροχρόνιων απουσιών των εργαζομένων λόγω της επιδημίας.

Η ΕΣΕΕ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή συνεργασίας με την Κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές και κοινωνίες, ώστε να συμβάλλει στην διασφάλιση της λειτουργίας των αγορών, στην ανακούφιση της δοκιμαζόμενης επιχειρηματικότητας αλλά και στην προστασία του κοινωνικού ιστού γενικότερα.