Η ΕΣΕΕ σχεδιάζει μαζί με την Περιφέρεια Αττικής τη σύνδεση του ΠΕΠ με την επιχειρηματικότητα

Print

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε παρουσία της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ. Κορίνα Κρέτσου  η Περιφέρεια Αττικής με θέμα «Η Αττική Επιχειρεί» και αναφέρθηκε κυρίως στη σύνδεση του ΠΕΠ με την Επιχειρηματικότητα. Ο κ. Κορκίδης, αφού ευχαρίστησε την κ. Ρένα Δούρου για την πρόσκληση, έδωσε έμφαση στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Περιφέρεια Αττικής στην υλοποίηση των πολιτικών της κεντρικής κυβέρνησης. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής, κατάφερε να προσαρμόζει ουσιαστικά τις κεντρικές πολιτικές στο χαρακτηριστικό των τοπικών κοινωνιών της αρμοδιότητάς της, μεταφέροντας στην κεντρική κυβέρνηση τα μηνύματα, τις ανάγκες και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, λειτουργώντας έτσι με επιτυχία ως αμφίδρομος αντάπτορας.  Ο κ. Κορκίδης αναφέρθηκε, επίσης, στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να υποστηρίξει τον αγώνα του εμπορικού κόσμου ενάντια στο αντιαναπτυξιακό μέτρο της απελευθέρωσης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, που παρακάμπτει για μισό χρόνο τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των μισών Αντιπεριφερειαρχών και με την ευκαιρία ευχαρίστησε γι’ αυτή τη στάση του το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Ακολουθεί αναλυτικά η ομιλία του Προέδρου της ΕΣΕΕ:

 

«Οι Περιφέρειες και κυρίως η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάσχεση της αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού που υπέστη η χώρα. Όπως επίσης και στη δημιουργία ενός νέου ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος από πλευράς διαδικασιών ίδρυσης, λειτουργίας και υποστήριξης. Με πρώτο στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας και την αναζωογόνησης των τοπικών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, η ΕΣΕΕ έχει αναπτύξει μια γόνιμη συνεργασία μαζί της. Θεωρώντας, λοιπόν, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες να προσαρμοστούν και να επωφεληθούν από τις αναπόφευκτες αναδιαρθρώσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΣΕΕ επεξεργάζεται προτάσεις, για την υλοποίηση των οποίων η συμβολή της Περιφέρειας είναι καθοριστικής σημασίας, που μπορούν να συνδράμουν στην οικονομική ευημερία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης. Κι επειδή μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα, οι προτάσεις που έχει καταθέσει η ΕΣΕΕ στην Περιφέρεια Αττικής στην κατεύθυνση αυτή είναι οι εξής:

 

 1. Δημιουργία θερμοκοιτίδων υποστήριξης νεοφυών και οικογενειακών επιχειρήσεων από την ΕΣΕΕ.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκκόλαψης σε νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις “start ups” στο πλαίσιο θερμοκοιτίδων (incubators), αλλά και level ups, στο πλαίσιο των οικογενειακών επιχειρήσεων, με στόχευση σε θέματα ιδιαίτερα κρίσιμα για τη βιωσιμότητα, τη συνέχιση της λειτουργίας τους και την ανταγωνιστικότητά τους. Σκοπός μας είναι η υποστήριξη της συνέχισης παλαιών και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων πραγματικά βιώσιμων, που θα προσφέρουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και θα συνεισφέρουν στη χάραξη ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τη χώρα με στόχο την έξοδο από την ύφεση. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ιδρύονται από αυτοαπασχολούμενους ή εργαζόμενους επαπειλούμενους από ανεργία, με ιδιαίτερη έμφαση σε νέα επιχειρηματικά σχήματα που θα δραστηριοποιηθούν σε έναν από τους εννέα στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας. 

Ειδικότερα, οι άξονες παροχής των υπηρεσιών για start ups – level ups θα είναι:

 • Η υποστήριξη σε θέματα υιοθέτησης της Καινοτομίας στις διαδικασίες διοίκησης, λειτουργίας, παραγωγής και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, και στην πρωτοποριακή αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών (ηλεκτρονικό επιχειρείν, e-commerce, m-commerce, τεχνολογίες στήριξης σύγχρονων στρατηγικών π.χ. efficient consumer response κ.λπ.).
 • Η υποστήριξη σε θέματα εξωστρέφειας και προώθησης των εξαγωγών, με ιδιαίτερη έμφαση στην δικτύωση με πελάτες / συνεργάτες σε αγορές-στόχους, την οργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών για ισότιμη και ανεμπόδιστη συμμετοχή στις διεθνείς αγορές, την προσαρμογή στο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο των στόχων, την αποδοτική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.
 • Η υποστήριξη σε θέματα τόσο της Νεανικής όσο και Νέας Επιχειρηματικότητας, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων start ups και θέσεων εργασίας στη σημερινή αρνητική οικονομική συγκυρία, αλλά στην επιχειρηματικότητα ευκαιρίας και όχι ανάγκης.
 • Η κατάρτιση των νέων επιχειρηματιών αλλά και των συνεργατών τους / στελεχών των νέων επιχειρήσεων σε αντικείμενα κρίσιμα για την επιτυχία του όλου εγχειρήματός τους και η πιστοποίηση των νέων δεξιοτήτων τους. Η υποστήριξη σε θέματα εξεύρεσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στελεχών, έχει στόχο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε νέες και παλαιές επιχειρήσεις.
 • Υπηρεσίες εξεύρεσης χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της επιχειρηματικής ιδέας (προγράμματα ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιωτικές επενδύσεις, venture capitals, business angels, σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, τραπεζικά προϊόντα, crowd funding κ.λπ.).
 • Υπηρεσίες δικτύωσης με εθνικούς και διεθνείς φορείς με συναφή δραστηριότητα με σκοπό την αναγνώριση και ανάδειξη συνεργειών αμοιβαίου οφέλους (win-win strategies),
 • Η υποστήριξη σε θέματα στρατηγικής αλλά και καθημερινής λειτουργίας των startups (διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία επιχείρησης, χρηματοοικονομική λειτουργία, φορολογικά / ασφαλιστικά θέματα, διαχείριση χρέους κ.λπ.).
 • Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας από προηγμένες στους παραπάνω τομείς χώρες, με τη μορφή διεθνών Συνεδρίων, ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων κατάρτισης, συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις κ.ά.
 • Υπηρεσίες διαρκούς στήριξης σε θέματα τεχνολογίας που αφορούν άμεσα τους παραπάνω τομείς (διεθνής προβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, social business).

 

 1. Υποστήριξη συστάδων επιχειρήσεων (clusters) σε στρατηγικούς τομείς τής περιφερειακής οικονομίας με την ΕΣΕΕ σε πόλο facilitator.

Μέχρι στιγμής στην ελληνική αγορά οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν επιφυλακτικά τη συμμετοχή τους σε συνεργατικά δίκτυα και clusters. Ωστόσο, η κρίση έχει ανατρέψει παγιωμένες αντιλήψεις σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και έχει διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα που ενθαρρύνει την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Η ευρωπαϊκή εμπειρία μάς δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται και δημιουργούν τα clusters εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα-κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας έχοντας ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό προσδιορισμό και είτε συνδέονται μεταξύ τους με κοινή τεχνολογία είτε αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις τους συνεχώς μεταβαλλόμενου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η υποστήριξη τέτοιων συστάδων σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής θα διευκόλυνε σημαντικά την ανάπτυξη στρατηγικών τομέων. Ήδη στον Πειραιά ιδρύσαμε το πρώτο ναυτιλιακό cluster και προτείνουμε τη δημιουργία cluster στα logistics, κάτι που θα συνδέσει το διεθνές εμπόριο και την ελληνική παραγωγή με τη δύναμη των συνδυαστικών μεταφορών, δημιουργώντας στην Αττική στρατηγικούς εμπορικούς κόμβους, που θα δίνουν προστιθέμενη αξία και θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της ελληνικής οικονομίας.

 

 1. Συμβουλευτική σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα εξαγωγικού προσανατολισμού, καινοτομίας, δυναμισμού και εξωστρέφειας.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία με τον ανταγωνισμό να οξύνεται ανάμεσα στις επιχειρήσεις και με δεδομένο ότι ανοίγονται πολλές ευκαιρίες στο εξαγωγικό εμπόριο, έχουμε προτείνει τη δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία της ΕΣΕΕ με την Περιφέρεια Αττικής.

Να μπορεί, δηλαδή, μία επιχείρηση να οργανώσει και να μεθοδεύσει μια εξαγωγική δραστηριότητα πέρα από τη συνηθισμένη πρακτική των ευκαιριακών πωλήσεων στο εξωτερικό. Στην κατεύθυνση αυτή οι δομές συμβουλευτικών υπηρεσιών που προτείνουμε να δημιουργηθούν θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν την απαραίτητη ενδοεπιχειρησιακή εξαγωγική ετοιμότητα για την επιτυχή είσοδο και τοποθέτηση στις ξένες αγορές αλλά και την υιοθέτηση καινοτομίας.

 

Ολοκληρώνοντας, οι προτάσεις μας δεν τελειώνουν εδώ, αλλά ούτε μένουν προτάσεις. Η ΕΣΕΕ υλοποιεί ήδη με επιτυχία διάφορα έργα που βασίζονται στις παρακάτω τεκμηριωμένες προτάσεις του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ:

 1. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ήδη, λειτουργούν τέσσερα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου στις πόλεις: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη. Η μεγάλη απήχηση που είχε ο νέος θεσμός στις τοπικές αγορές, έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος από σημαντικό αριθμό πόλεων σε ολόκληρη τη χώρα για να δημιουργήσουν το δικό τους Open Mall και ελπίζουμε η Περιφέρεια Αττικής να εκδηλώσει ανάλογο ενδιαφέρον, ξεκινώντας άμεσα από το Οpen Μall στο κέντρο της Αθήνας που έχει ήδη σχεδιαστεί και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Με βάση την έως σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία από την πορεία υλοποίησης και λειτουργίας των Open Mall, ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας του όλου θεσμού είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των υφιστάμενων και των νέων Κέντρων σε τομείς όπως: η δημιουργία, η λειτουργία και η συντήρηση κοινών υποδομών, η μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες, η δικτύωση μεταξύ των Εμπορικών Συλλόγων που υλοποιούν και λειτουργούν ΑΚΕ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, η προβολή του θεσμού γενικά ώστε να εξοικειωθεί με αυτόν το καταναλωτικό κοινό αλλά και οι τουριστικοί επισκέπτες της χώρας, η διασφάλιση της εφαρμογής κοινών κανόνων και εφαρμογών “FeelSafe” από όλα τα Open Malls, που συμβάλλει στην ομοιομορφία και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του θεσμού συνολικά, και η ενδυνάμωση συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρηματιών.
 2. Με την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τις υποστηρίζουμε, επίσης, ώστε να μετατραπούν από μικροεισαγωγικές σε μικροεξαγωγικές μέσα από οργανωμένες υπηρεσίες ψηφιακής ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας μέσω e-commerce.
 3. Με την ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον εμπορικό κλάδο στην Ελλάδα. Στόχοι μας, πρώτον η προσέγγιση του διττού χαρακτήρα της διαδοχής στη διοίκηση και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς θα σχεδιαστούν διαδικασίες και εργαλεία, ώστε να προετοιμαστούν καταλλήλως τόσο οι μεταβιβάζοντες όσο και οι διάδοχοι. Δεύτερον, η διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής μετάβασης, δίνοντας έμφαση όχι μόνο σε αυτές καθαυτές τις διαδικασίες αλλά και στην επιλογή του κατάλληλου χρόνο εκτέλεσης αυτών. Τρίτον, η διάγνωση και ικανοποίηση των διαφοροποιημένων συνθηκών που δημιουργούνται ανάλογα τις δύο διαστάσεις της διαδοχής (μεταβίβαση σε συγγενή ή μεταβίβαση σε τρίτο), επισύροντας παραμετροποίηση των προβλεπόμενων δράσεων.
 4. Με γνώμονα την επέκταση των “boutique” ελληνικών εξαγωγών σε ολοένα μεγαλύτερο αριθμό χωρών, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης, η Ε.Σ.Ε.Ε. και τα Υπουργεία Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης πρότειναν την από κοινού οργάνωση της πρωτοβουλίας για θεσμοθέτηση ενός και μόνο Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας. Κύριος σκοπός του σήματος είναι η προώθηση παραδοσιακών ελληνικών τροφίμων και ποτών και η αξιοποίηση της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας, προκειμένου να αναβαθμιστεί η εικόνα των ελληνικών εστιατορίων και μίνι μάρκετ στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση να ενισχυθεί η προβολή των ελληνικών προϊόντων και η φήμη της χώρας μέσω “branding“. Η πιστοποίηση των ελληνικών εστιατορίων με το εθνικό σήμα είναι προαιρετική. Ωστόσο, η υιοθέτησή του προσδίδει προστιθέμενη αξία στην πιστοποιημένη επιχείρηση που το διαθέτει αφού έτσι δηλώνει ότι προσφέρει υψηλής ποιότητας επίπεδο εδεσμάτων της ελληνικής γαστρονομίας και αντίστοιχο επίπεδο εξυπηρέτησης. Μέχρι στιγμή, το λογότυπο του σήματος φέρουν πάνω από 300 εστιατόρια και 500 μίνι μάρκετ στην Ευρώπη. Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των προϋποθέσεων και της εφαρμογής του σχεδίου σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου υπάρχουν Έλληνες, προτείνουμε την υιοθέτηση του και από το AtticaGrowth.

 

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω και να ζητήσω να απαντηθούν συγκεκριμένα σε αυτή την ημερίδα για το ελληνικό εμπόριο, τα εξής τρία ερωτήματα:

Στα προηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη στήριξη των επιχειρήσεων αποκλειόταν η ένταξη επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Ιδίως στην Αττική, οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου αποτελούν τον κρισιμότερο  σε επίπεδα συγκέντρωσης  κλάδο της περιφέρειας. Με  μεγάλη ικανοποίηση διάβασα για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα: Κοινωνία, Ανάπτυξη, Καινοτομία» της Περιφέρειας Αττικής, ότι η προσέγγιση της επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται χωρίς διακρίσεις κλάδων. Μπορείτε να δεσμευθείτε ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα του ΠΕΠ – Αττικής;

Ένα μεγάλος μέρος του προγράμματος αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων με καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό. Προκειμένου να στηριχθεί το όλο εγχείρημα και να υπάρξει μεγιστοποίηση του αποτελέσματός του, υπάρχει πρόβλεψη μέσω της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση μίας δομής συνεχούς στήριξης σε επίπεδο συμβουλευτικής αυτών των start-up και level-up επιχειρήσεων;

Με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις σήμερα στην αγορά έχουν άμεση ανάγκη ρευστότητας, ιδιαίτερα όσο τα πιστωτικά ιδρύματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να επιταχύνετε τις διαδικασίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω του ΠΕΠ;

 

Να γνωρίζετε ότι η ΕΣΕΕ και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι, το ΕΒΕΠ και τα άλλα Επιμελητήρια της Αττικής, εκπροσωπώντας το σύνολο της επιχειρηματικότητας, αλλά κυρίως εμείς, οι μικρομεσαίοι της αγοράς, είμαστε εδώ, κοντά στην Περιφέρεια και ευχόμαστε να μπορέσουμε να βρούμε πολλούς και εποικοδομητικούς τρόπους συνεργασίας, τους οποίους, όμως, αυτή τη φορά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε άμεσα και με επιτυχία.

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας!»