Η ΕΣΕΕ προτείνει «ανασχηματισμό» των ενδιάμεσων εκπτώσεων

600800p528ednmaindsc00959

Το μέτρο των ενδιάμεσων εκπτώσεων «midseason sales» στα εμπορικά καταστήματα λιανικού εμπορίου, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2013. Έκτοτε, εκτός από τις δυο παραδοσιακές περιόδους εκπτώσεων, τις θερινές και τις χειμερινές, προστέθηκαν δυο ενδιάμεσες περίοδοι μέσα στο έτος με γνώμονα της ενίσχυση της αγοράς του λιανικού εμπορίου. Τα καταστήματα συμμετέχουν σε δεκαήμερο προσφορών, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου.

Η  έρευνα των εκπτώσεων που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ με την κρίσιμη συμβολή των Εμπορικών Συλλόγων, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2013 στην περίπτωση της πρώτης ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου. Στο τέλος των ενδιάμεσων περιόδων εκπτώσεων (Μαΐου και Νοεμβρίου) η έρευνα συγκαταλέγεται στο χρονοδιάγραμμα των τακτικών ερευνών του Ινστιτούτου.

Από το Νοέμβριο του 2014 το ΙΝΕΜΥ εκτός από τις απόψεις των Εμπορικών Συλλόγων καταγράφει και την πορεία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων μέσω δειγματοληπτικής  έρευνας σε πανελλαδικό δείγμα. Η περιοδική έρευνα του ΙΝΕΜΥ για την συστηματική παρακολούθηση της αγοράς πραγματοποιείται πλέον σε δυο πόλους, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με δραστηριότητες που συμμετέχουν το εκπτωτικό δεκαήμερο και σε ένα εκτενές δίκτυο  Εμπορικών Συλλόγων μελών της ΕΣΕΕ. Στην  έρευνα παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με την πορεία της αγοράς σε σύγκριση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Οι βασικές διαπιστώσεις, ύστερα από τρία χρόνια εφαρμογής του μέτρου και συστηματικής παρακολούθησης της αγοράς δείχνουν αναποτελεσματικότητα και αποτυχία. Η γενικότερη εικόνα που προκύπτει είναι ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν φαίνεται να βοηθούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με τα επίπεδα των πωλήσεων. Τα αποτελέσματα των περιοδικών ερευνών του Ινστιτούτο  αμφισβητούν πλέον την παραδοσιακή αντίληψη ότι οι εκπτώσεις λειτουργούν ενισχυτικά στο τζίρο των επιχειρήσεων. Λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας και της έλλειψης ρευστότητας, οι εκπτώσεις φαίνεται ότι πλέον παύουν να αποτελούν από μόνες τους κινητήριο δύναμη της αγοραστικής κίνησης. Από το σύνολο των τακτικών ερευνών που έχουν υλοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναφορικά με την κίνηση της αγοράς σε σύγκριση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο του εκπτωτικού δεκαημέρου, δείχνουν τα παρακάτω:

·       5/10 (50%) δηλώνουν μείωση των πωλήσεων τους το εκπτωτικό δεκαήμερο του Νοεμβρίου

Συμπερασματικά, για την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο του Νοεμβρίου 2015 φαίνεται ότι το ποσοστό εκείνων που οι πωλήσεις τους κινήθηκαν σε «καλύτερα» επίπεδα μειώνονται μεταξύ των δύο περιόδων ενώ, αντίστοιχα ενισχύεται κατά πολύ το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν ότι οι πωλήσεις κινήθηκαν σε «χειρότερα» επίπεδα. Τα παρακάτω συγκρίσιμα δεδομένα, αποτελούν σοβαρή απόδειξη για τη συνολική αναποτελεσματικότητα του μέτρου:

2014-2013: 37% χειρότερα, 40% ίδια επίπεδα, 19% καλύτερα

2015-2014: 50% χειρότερα, 36% ίδια επίπεδα, 14% καλύτερα

2016-2015: Διεξάγεται έρευνα από το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ

Η πλειονότητα του εμπορικού κόσμου δεν συμφωνεί με το μέτρο των ενδιάμεσων εκπτώσεων και αυτό είναι ένα εύρημα που επαναλαμβάνεται με σταθερό περίπου ποσοστό της τάξεως του 60%, σε όλες τις περιοδικές έρευνες που έχει διεξάγει η ΕΣΕΕ τα τελευταία 2 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων φαίνεται ότι το ύψος του ποσοστού της έκπτωσης κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις παραδοσιακές περιόδους των θερινών και χειμερινών εκπτώσεων. Το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων επιλέγει να διαμορφώνει το επίπεδο των εκπτώσεων μεταξύ 11% και 20% και εν συνεχεία μεταξύ 21% και 30%, ενώ δεν φαίνεται να προτιμούνται από τους επιχειρηματίες οι εκπτώσεις του 40%, κάτι που είναι λογικό καθώς βρίσκονται στην αρχή της χειμερινής «σεζόν».

  • 3/10 (31%) των καταστημάτων δεν συμμετέχουν στις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από την εφαρμογή των εκπτωτικών δεκαήμερων τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή. Έτσι, σε σύνολο επτά Κυριακών μέσα στο έτος λειτουργούν τα καταστήματα,  εκ των οποίων οι 4 Κυριακές τοποθετούνται κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων. Κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών δεκαημέρων στην έρευνα του ΙΝΕΜΥ διερευνάται και η κίνηση της αγοράς την Κυριακή του εκάστοτε εκπτωτικού δεκαημέρου. Βασική διαπίστωση η οποία φαίνεται να επαναλαμβάνεται ως εύρημα σε κάθε ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο είναι ότι σταθερά υψηλό παραμένει το ποσοστό των επιχειρηματιών που δηλώνουν ότι το άνοιγμα μίας ακόμα Κυριακής δεν επηρεάζει τον τζίρο της αντίστοιχης εκπτωτικής περιόδου. Με άλλα λόγια ο μικρός τζίρος της Κυριακής φαίνεται ότι «απορροφά» εκείνο των προηγούμενων και επόμενων ημερών, αφού τα διαθέσιμα χρήματα των καταναλωτών είναι περιορισμένα.

  • 8/10  (76%) δήλωσαν ότι η συμβολή του ανοίγματος της Κυριακής της εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου, δεν επηρέασε καθόλου ενώ η αγοραστική κίνηση του Σαββάτου ήταν μεγαλύτερη της Κυριακής

Η αναλυτική έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ σε μεγάλο δείγμα εμπορικών επιχειρήσεων λιανικής με τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα για το 2016 θα ολοκληρωθεί στις 11 Νοεμβρίου, ώστε να αναλυθούν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία θα επανεξεταστούν οι προτάσεις για βελτιωτικές αλλαγές στο αμφισβητούμενο μέτρο των “μίνι” εκπτώσεων.

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη:

«…Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν φαίνεται σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία να συμβάλλουν στην τόνωση του τζίρου των καταστημάτων λιανικού εμπορίου. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η αγοραστική κίνηση του Σαββάτου σε μικρά και μεγάλα καταστήματα, σε εμπορικούς δρόμους και εμπορικά κέντρα, ήταν σχεδόν τριπλάσια της Κυριακής. Η ΕΣΕΕ έχει προτείνει την αλλαγή του καθορισμένου χρόνου των ενδιάμεσων εκπτώσεων και ζητά να δοθεί  στους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους το δικαίωμα να διαχειριστούν ελεύθερα, δύο ή τρείς εκπτωτικές περιόδους σε συνεργασία με τις Περιφέρειές τους. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του φετινού Νοεμβρίου για την επισκεψιμότητα και το τζίρο στα  καταστήματα λιανεμπορίου όλης της Χώρας, θα επανέλθουμε τεκμηριωμένα στην πρότασή μας για  τον “ανασχηματισμό” των ενδιάμεσων εκπτώσεων…»