Η ΕΣΕΕ παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο των Μικρομεσαίων

dyvnjt0waaa1bii

Σήμερα, η Πρόεδρος της UEAPME, Ulrike Rabmer-Koller, παρουσίασε στους αρχηγούς των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην τριμερή κοινωνική διάσκεψη το τελευταίο Βαρόμετρο για τις ΜμΕ. Χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, οι ΜμΕ διατήρησαν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και αναμένουν ένα μέλλον σταθερότητας. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος των ΜμΕ αυξήθηκε σε 81,6 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις στις οικονομικές προοπτικές της Νότιας Ευρώπης, εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά επιδόσεων Βορρά-Νότου, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit διευρύνει το χάσμα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των στενών εταίρων του (Δανία, Ιρλανδία). Όλοι οι τομείς παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη, με θετικά στοιχεία για τις επενδύσεις και την απασχόληση. Ωστόσο, η ανάπτυξη απώλεσε τη δυναμική της σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ειδικά στις κατασκευαστικές και προσωπικές υπηρεσίες, γεγονός που μπορεί να είναι ένα πρώτο σημάδι έλλειψης εργατικού δυναμικού για ορισμένες δεξιότητες.

Το τελευταίο Βαρόμετρο 2018/Η1 για τις ΜμΕ δείχνει συνεχείς βελτιώσεις για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και παρουσιάζει ενθαρρυντικά σήματα σταθερότητας για το μέλλον. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα στο οικονομικό συναίσθημα μεταξύ του Βορρά και του Νότου της Ευρώπης, ενώ οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit, με δισταγμούς για το αποτέλεσμά τους, διαμορφώνουν μια ατμόσφαιρα οικονομικής αβεβαιότητας και απόκλισης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των στενών εταίρων του από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Τα τομεακά αποτελέσματα μεταδίδουν ένα μήνυμα σταθερότητας, σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, παρά τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες από το προηγούμενο εξάμηνο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα πολύ θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 προκάλεσαν υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες για το μέλλον. Αντ’ αυτού, οι ΜμΕ κατάφεραν μεν να επιτύχουν πρωτοφανή αποτελέσματα, αλλά με απώλεια της δυναμικής τους.

Οι γενικές ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες δεν επηρέασαν ομοιόμορφα όλους τους τομείς. Στην πραγματικότητα, οι τομείς που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική ζήτηση, δηλαδή οι κατασκευές και οι προσωπικές υπηρεσίες, είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους τομείς των επιχειρηματικών υπηρεσιών και της μεταποίησης, οι οποίοι εξαρτώνται περισσότερο από τις θετικές εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι δύο πρώτοι τομείς είναι μάλλον έντασης εργασίας και εξαρτώνται από εργαζόμενους χαμηλής ή μεσαίας ειδίκευσης.

Για να ενθαρρυνθεί η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη και η σταθερότητα των ΜμΕ, πρέπει η επόμενη γενιά ευρωπαϊκών προγραμμάτων να εστιάσει στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα, τομείς όπου ειδικά οι ΜμΕ χρειάζονται στήριξη για να προλάβουν την ψηφιοποίηση και τις εξελίξεις στην «πράσινη οικονομία». Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον, στις επενδύσεις για τη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων. Τέλος η πρόεδρος της UEAPME κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να εξασφαλίσουν νομική και κανονιστική σαφήνεια σχετικά με το Brexit, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην τρέχουσα αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της UEAPME κ. Β. Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο των ΜμΕ, το οικονομικό χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου παραμένει, προβληματίζοντας την επιχειρηματικότητα του τόπου, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει η επόμενη ημέρα για την ελληνική οικονομία, στις αρχές του β’ εξαμήνου, χωρίς μάλιστα πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Αναφορικά με το Brexit, η Ελλάδα είναι στο τρίτο γκρουπ των χωρών της ΕΕ που επηρεάζονται λιγότερο και όχι μεταξύ των στενών εμπορικών εταίρων της Μ. Βρετανίας. Εάν θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί κάποιο προβληματισμό, θα ήταν στις δραστηριότητες σχετικές με τους κλάδους του τουρισμού και της ναυτιλίας. Είναι ενθαρρυντικό για τους Έλληνες ΜμΕ, ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον δείχνει ένα υψηλό δείκτη οικονομικού κλίματος και σίγουρα η εμπιστοσύνη που εμπνέει για σταθερότητα στο μέλλον είναι υποστηρικτική της ελληνικής προσπάθειας για ανάκαμψη. Η ΕΣΕΕ συμφωνεί ότι η επόμενη γενιά ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρέπει να εστιάσει περισσότερο στη στήριξη των ΜμΕ και να ενισχύσει τη δυναμική τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ».

Διαβάστε εδώ το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜμΕ 2018/H1

28947339_2006471079626736_576448213221959307_o