Η ΕΣΕΕ και οι Κοινωνικοί Εταίροι επιλύουν τους γρίφους του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα κόκκινα δάνεια

article25637-w_hr

Μετά από πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ, οι Κοινωνικοί Εταίροι σε συνεργασία με την ΚΕΕΕ πραγματοποίησαν χθες, 21 Ιουνίου 2017, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ενημερωτική ημερίδα με αποκλειστικό θέμα τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό διευθέτησης των κόκκινων δανείων.  Είναι γεγονός ότι η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των οφειλών μιας επιχείρησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της βιωσιμότητάς της, κάτι που απασχολεί όχι μόνο τις οργανώσεις των εργοδοτών αλλά και εκείνες των εργαζομένων. Η εφαρμογή επομένως των δυνατοτήτων του νέου νόμου θα είναι πολύτιμο εργαλείο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτές. Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν ο Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους κ. Κουρμούσης και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των Τραπεζών, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων, μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του διαδικτύου με livestreaming, ώστε να δοθεί σε όλους η δυνατότητα παρακολούθησής της. Επιπλέον, η ΕΣΕΕ, θα προχωρήσει στην ανάρτηση της ημερίδας στον διαδικτυακό τόπο youtube για όσους επιθυμούν να δουν – ή να ξαναδούν – την σχετική συζήτηση ή να την προβάλλουν στα μέλη τους, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματά τους πάνω σε ένα θέμα που άπτεται του άμεσου ενδιαφέροντος της εμπορικής κοινότητας από τους ίδιους τους εκπροσώπους όλων των τραπεζών. Οι κυριότερες απαντήσεις σε ερωτήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ και οι συμμετέχοντες συνοψίζονται στα εξής:

 • Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα να είναι έτοιμη στις 3 Αυγούστου. Τυχόν ελαττώματα τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή όσο και στην διαδικασία θα λύνονται στην άμεση πορεία.
 • Οι Τράπεζες θέλουν μεν να επιβραβεύσουν τους συνεπείς οφειλέτες που τηρούν ενήμερα τα δάνειά τους αλλά στην παρούσα φάση αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω των ζημιών που καταγράφουν. Ωστόσο δεσμεύονται να επανεξετάσουν το θέμα όταν θα μεταβεί η χώρα στην ανάπτυξη.
 • Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ρυθμίσεων οι συμβάσεις των οποίων περιγράφουν χορήγηση νέου δανείου ενώ το ποσόστην πραγματικότητα έχει χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή καθυστερημένων οφειλών. Σε ερώτηση εάν οι Τράπεζες θα αποδεχθούν την οφειλή αυτή εφόσον δηλωθεί από των δανειολήπτη ως εντασσόμενη στην συνολική αναδιάρθρωση, η απάντηση ήταν θετική και θα εξεταστεί συνολικά η οφειλή.
 • Στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα υπάγονται και τα δάνεια που δόθηκαν με εγγυήσεις του Δημοσίου μέσω ΤΕΜΠΜΕ/ΕΤΕΑΝ.
 • Η βιωσιμότητα της μικρής επιχείρησης θα κρίνεται στον μεγαλύτερο βαθμό από την κερδοφόρα χρήση εντός των τριών τελευταίων, που θα της επιτρέπει να ενταχθεί στον μηχανισμό. Τις περαιτέρω λεπτομέρειες των εκθέσεων βιωσιμότητας θα αναλαμβάνουν οι εμπειρογνώμονες.
 • Οι Τράπεζες δεν θα εξετάζουν απλά μειώσεις επιτοκίων αλλά και κούρεμα της οφειλής αν αυτό απαιτείται για μία βιώσιμη αναδιάρθρωση.
 • Εάν τελικά τα κόκκινα δάνεια πωληθούν σε funds, δεν θα επιτρέπεται να χειροτερεύσουν οι όροι για τον οφειλέτη.
 • Οι Τράπεζες αλλά και η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους θα φροντίσουν ώστε να υπάρχουν σημεία ενημέρωσης μέχρι το τέλος του χρόνου σε όλη την Ελλάδα.
 • Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους κ. Κουρμούση, το κόστος υποβολής φακέλου και της διαδικασίας θα είναι μηδενικό.
 • Άμεσες πληροφορίες για την εξέλιξη του χρέους θα παρέχουν με αυτοματοποιημένο τρόπο οι Τράπεζες.
 • Αν υπάρχει διαφωνία ως προς το ύψος του χρέους, τότε και οι δύο πλευρές θα προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους. Εφόσον το ύψος του χρέους δεν μπορεί τελικά να αποδειχθεί, τότε θα λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό.
 • Οι νέες οφειλές υπόκεινται μόνο στον περιορισμό της καθυστέρησης των 90 ημερών. Όταν ένας οφειλέτης εντάσσεται στον νόμο, τότε τα νέα χρέη που δημιουργεί δεν θα εμποδίζουν την διαδικασία.

Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με προτροπή των ίδιων των εκπροσώπων των τραπεζών, η ΕΣΕΕ μπορεί να δέχεται περαιτέρω ερωτήματα από τον επιχειρηματικό κόσμο, τα οποία και θα υποβάλλει στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να απαντηθούν.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε επιχειρηματίας που θέλει να ενταχθεί στον σχετικό μηχανισμό, συνοψίζεται στα κάτωθι:

 1. Η πλατφόρμα θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr). Μια επιχείρηση για να κάνει αίτηση για συμμετοχή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών δεν απαιτείται να έχει φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα αλλά να αποδεικνύει ότι είναι βιώσιμη.
 2. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας του κωδικούς του Taxis.
 3. Μόλις ο ενδιαφερόμενος καταχωρήσει τους κωδικούς τους, το σύστημα θα αναγνωρίσει αυτομάτως αν μπορεί ο συγκεκριμένος να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Δηλαδή αν το ΑΦΜ ανήκει σε κάποιο φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει πτωχευτική ιδιότητα ή σε κάποιο ίδρυμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν θα επιτρέψει στον ενδιαφερόμενο να προχωρήσει τη διαδικασία.
 4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δικαιούται αρχικά να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλλει τη αίτησή του, θα βρει καταχωρημένα όλα του τα χρέη που έχουν δηλωθεί από τις τράπεζες, την εφορία, τα τελωνεία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο ίδιος μπορεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα χρέη του.
 5. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρηθούν όλα τα δικαιολογητικά, η μελέτη βιωσιμότητας και η αξία της ακίνητης αλλά και της κινητής περιουσίας που έχει ο ενδιαφερόμενος. Ουσιαστικά πρόκειται για τη συμπλήρωση ενός περιουσιολογίου τόσο από το ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όσο και από τα συνδεδεμένα μέλη με την επιχείρηση, όπως οι υπόλοιποι μέτοχοι. Όλοι, θα πρέπει να δηλώσουν τα πάντα που έχουν στην ιδιοκτησία τους.
 6. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταχωρήσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να δώσει εντολή για την υποβολή της αίτησης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα σε αυτό το σημείο θα αναζητήσει με τυχαίο τρόπο τον συντονιστή που θα αναλάβει την υπόθεση. Οι πληροφορίες που παίρνει ο συντονιστής είναι κάποια γενικά στοιχεία. Ο συντονιστής από την πλευρά του θα πρέπει εντός 3 ημερών να απαντήσει αρνητικά ή θετικά. Δηλαδή αν δέχεται ή όχι να αναλάβει την συγκεκριμένη υπόθεση. Αν ο συντονιστής πατήσει «ναι» έχει την υποχρέωση να κάνει το έλεγχο για την πληρότητα της αίτησης μέσα σε διάστημα 5 ημερών.
 7. Αν λείπουν κάποια δικαιολογητικά από την αίτηση, ο συντονιστής ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση με τα δικαιολογητικά που λείπουν μέσα σε διάστημα 5 ημερών.
 8. Μόλις ο συντονιστής βεβαιώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης ξεκινά η προστασία από τα αναγκαστικά μέτρα.
 9. Στη συνέχεια η ηλεκτρονική πλατφόρμα «ειδοποιεί» όλους τους πιστωτές στους οποίους χρωστά ο ενδιαφερόμενος και τους ενημερώνει ότι έχει κάνει αίτηση για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ωστόσο οι πιστωτές δεν έχουν πρόσβαση σε όλον τον φάκελο, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να δουν τις συνολικές οφειλές του ενδιαφερόμενου και οι οποίοι θα πρέπει να απαντήσουν εντός 5 ημερών εάν είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν με τον οφειλέτη.
 10. Αν το 50% των πιστωτών πει ναι ξεκινά στην ένταξη του στην διαπραγμάτευση με τον οφειλέτη ξεκινά η διαδικασία. Αν πει όχι τελειώνει σε αυτό το σημείο η διαδικασία και για τον οφειλέτη όλα τα προηγούμενα είναι σαν μη γινόμενα. Σε περίπτωση όμως που δηλώνουν θετικοί στην διαπραγμάτευση, ο συντονιστής στέλνει στους πιστωτές τον πλήρη φάκελο του οφειλέτη.
 11. Στη συνέχει ο συντονιστής δίνει τη δίνει προθεσμία 15 ημέρες στους πιστωτές να δουν τον φάκελο και να υποβάλουν τις προτάσεις ή να ζητήσουν επιπρόσθετες πληροφορίες. Τους καλεί να ψηφίσουν, ποια πρόταση θέλει ο καθένας και αρχίζει η διαπραγμάτευση.
 12. Η διαπραγμάτευση θα μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 10 μήνες ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και των οφειλών που έχει.
 13. Εάν οι πιστωτές που έχουν το 60% του χρέους του ενδιαφερόμενου συμφωνήσουν με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της εταιρείας συντάσσεται πρακτικό επιτυχίας και καλεί αυτούς όσους συμφώνησαν να φτιάξουν μια σύμβαση αναδιάρθρωσης και την υπογράφουν. Σε αυτό το σημείο όμως μπορούν να μπουν στη σύμβαση και όσες εταιρείες δεν είχαν συμφωνήσει αρχικώς με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που τους είχε προταθεί.
 14. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης εμπεριέχεται σε γνώση της εφορίας, των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών και αμέσως η εταιρεία που έχει υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών «ξεκοκκινίζει». Όσο μάλιστα πληρώνει τις υποχρεώσεις της θα θεωρείται για όλους ότι δεν βρίσκεται στο «κόκκινο» και θα μπορεί να παίρνει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συνάψει ακόμη και νέο δάνειο με τις τράπεζες.

Μετά την ημερίδα “live-streaming” και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΣΕΕ θα εκδώσει έναν “οδικό χάρτη”, από τις απαντήσεις που θα δοθούν επί του θέματος και θα φροντίσουμε να είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τις επιχειρήσεις από τη πληρότητα του συγκεκριμένου ενημερωτικού υλικού.