Η ΕΣΕΕ ζητά την «απελευθέρωση» του υγιούς εμπορίου από την «ομηρεία» του λαθρεμπορίου και επικροτεί τους επιτυχείς ελέγχους του ΣΔΟΕ

27624859_1983477545259423_9042317191392149182_o

Η ΕΣΕΕ με αφορμή τον εντοπισμό και την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθραίων προϊόντων παρεμπορίου από την Κίνα, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και συνεχάρη τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κ. Σταύρο Θωμαδάκη και τους 14 ελεγκτές του ΣΔΟΕ, οι οποίοι μέσα στην περίοδο των εορτών διενήργησαν τους σχετικούς ελέγχους.

Πιο συγκεκριμένα, στην υπόθεση ενεπλάκησαν 49 κοντέινερ, τα οποία ξεκίνησαν από την Κίνα με προορισμό την Ιταλία, ξεφορτώθηκαν στον Πειραιά και τελικά βρέθηκαν στον Ασπρόπυργο, με τις απώλειες του ΦΠΑ για το ελληνικό κράτος να ξεπερνούν τα 8 εκατ. ευρώ, με το ύψος όμως της συνολικής φοροδιαφυγής να είναι σημαντικά υψηλότερο, καθώς στο ως άνω ποσό του ΦΠΑ θα πρέπει να προστεθούν οι φόροι εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 9 επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ και όγκο συναλλαγών πάνω από 1.500 εισαγωγές μόνο εντός του 2017, καθώς και 17 ιταλικές επιχειρήσεις που φέρονταν ως πλασματικοί αποδέκτες των εμπορευμάτων.

Με την επιτυχία του αυτή, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατάφερε να πραγματοποιήσει την κατ’ επανάληψη εκφρασθείσα παραίνεση της ΕΣΕΕ για αντιμετώπιση του παρεμπορίου μέσα από την διενέργεια ελέγχων στην πηγή των διακινούμενων εμπορευμάτων και όχι στην διακίνηση και στην διανομή. Η μεγάλη εμπειρία του ΣΔΟΕ και η επικέντρωσή του στην καταδίωξη του παράνομου παρεμπορίου, συμβάλλουν στην καταξίωση του Σώματος στην κοινωνία και αποτελούν εχέγγυα επιτυχίας για το έργο του, το οποίο απαλλάσσει την ελληνική αγορά από στρεβλώσεις και δίνει διεξόδους στα πολλαπλά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας από τις παρεμπορικές δραστηριότητες.

Η ΕΣΕΕ, εδώ και χρόνια, ζητά την «απελευθέρωση» του νόμιμου εμπορίου από την «ομηρεία» του παρεμπορίου, το οποίο συνιστά μία ακατάσχετη αιμορραγία για την ελληνική οικονομία και αγορά, αφού τα περισσότερα έσοδά του δεν παραμένουν εντός της χώρας. Η Συνομοσπονδία ανέκαθεν αντιλαμβανόταν και εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται το παρεμπόριο ως ένα πρόβλημα πρώτης γραμμής, το οποίο χρειάζεται λύσεις που θα είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης και συνεργασίας ανάμεσα στους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς.

Δυστυχώς, το παρεμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί για το οργανωμένο εμπόριο μάστιγα που πλήττει τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή οικονομία εν γένει και συνιστά μία δυσάρεστη πραγματικότητα, η οποία, ιδιαίτερα μέσα στο καθεστώς της κρίσης, προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και από την πρόσφατη επιτυχία του ΣΔΟΕ, η Πολιτεία, μέσα από πρωτοβουλίες και ελεγκτικές διαδικασίες που πλέον αναλαμβάνει μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, επιτέλους, δείχνει εμπράκτως την διάθεσή της να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση ρύθμισης όχι μόνο του πλαισίου αλλά και της λειτουργίας του παρεμπορίου – λαθρεμπορίου στην πηγή, όπως σαφέστατα προκύπτει και μέσα από την παρακάτω απολογιστική έκθεση της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2016.

  • Οι Τελωνειακές Αρχές κατά τη διάρκεια του 2016 διενήργησαν 66.661 ελέγχους δίωξης, έναντι των αντίστοιχων 38.096 ελέγχων δίωξης του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 74,98%.
  • Στο πλαίσιο των παραπάνω ελέγχων διαπιστώθηκαν 4.335 παραβάσεις. Επιπρόσθετα, έλεγχοι δίωξης πραγματοποιήθηκαν και από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου οι οποίοι ανήλθαν στο ύψος των 8.715 ελέγχων έναντι του ετήσιου στόχου των 5.000, επιτυγχάνοντας τον ετήσιο στόχο σε ποσοστό 174,3%.
  • Στην κατηγορία των εκ των υστέρων ελέγχων, σημειώθηκαν 7.684 έλεγχοι παραστατικών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», έναντι του ετήσιου στόχου των 6.000 (ποσοστό επίτευξης ετήσιου στόχου 128,1%), οι οποίοι παρουσίασαν ποσοστό παραβατικότητας ύψους 12,47%. Αντίστοιχα διενεργήθηκαν 4.222 εκ των υστέρων έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, υλοποιώντας τον ετήσιο στόχο κατά 84,4% και στους οποίους διαπιστώθηκε ποσοστό παραβατικότητας μεγέθους 15,3%.
  • Το πλήθος των καταλογιστικών πράξεων για το 2016 ανήλθε στις 9.231 παρουσιάζοντας αύξηση μεγέθους 55,69% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2015. Αντίστοιχα, το ύψος των καταλογισθέντων ποσών (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι) ανήλθε στα 524.478.758 €, παρουσιάζοντας επίσης αύξηση, μεγέθους 90% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2015.
  • Αντιθέτως, όσον αφορά στις εισπράξεις των αντίστοιχων βεβαιωθέντων ποσών (προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών και φόρων) από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο, το ύψος αυτών παρουσίασε πτώση μεγέθους 53,4% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2015, υλοποιώντας αντίστοιχα τον ετήσιο στόχο των 19,4 εκ. € σε ποσοστό 42,4%. Συγκεκριμένα εισπράχθηκαν 8,22 εκ. €, έναντι 390,35 εκ. € βεβαιωθέντων και κατά κύριο λόγο η υστέρηση αυτή οφείλεται σε καταλογισμό μεγάλων υποθέσεων λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων (μείωση εισπράξεων βεβαιωθέντων ποσών 2016/2015 κατά 57,6%).
  • Κατά τη διάρκεια του 2016 πραγματοποιήθηκαν από τις Τελωνειακές Αρχές 1.562 κατασχέσεις/δεσμεύσεις, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 16,22% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2015 (1.562 το 2016 έναντι 1.344 το 2015). Αναλυτικότερα, κατασχέθηκαν 456.146.604 τεμάχια λαθραία τσιγάρα με τα καπνικά προϊόντα να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των κατασχέσεων (έναντι 327.466.935 τεμ. το 2015).
  • Στην κατηγορία των μεταφορικών μέσων πραγματοποιήθηκαν 379 κατασχέσεις/δεσμεύσεις, όπου μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται 285 επιβατικών αυτοκινήτων και 32 φορτηγών. Σημειώνεται πως στην κατηγορία των ρευστών διαθεσίμων πραγματοποιήθηκαν 212 κατασχέσεις/δεσμεύσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνεται η δέσμευση ποσού 6,34 εκ. €.
  • Η επιχειρησιακή δράση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας οδήγησε στη διενέργεια 114 ελέγχων στο θαλάσσιο χώρο έναντι του στόχου των 180 ελέγχων, υλοποιώντας τον ετήσιο στόχο σε ποσοστό 63,3%. Το πλήθος των ελέγχων αυτών παρουσίασε πτώση μεγέθους 35,9% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2015, ωστόσο διαπιστώθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών υψηλό ποσοστό παραβατικότητας της τάξης του 22,8%.

010218-1

010218-2

Η ΕΣΕΕ, βλέπει με χαρά να υλοποιούνται σταδιακά σημαντικές προτάσεις της, όπως η γενικευμένη χρήση ειδικών μηχανημάτων (X-Ray scanners) στις πύλες εισόδου (τελωνεία και μεγάλα λιμάνια), η εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους «χονδρικής» των παράνομων προϊόντων και η τυποποίηση της έκδοσης και ανανέωσης των αδειών των μικροπωλητών και υπαιθρίων εμπόρων.