Η ΕΣΕΕ ζητάει εθνική στρατηγική για τις Μμε Επιχειρήσεις

eurocologo

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στους αρχηγούς των κομμάτων, μεταφέροντας την πρωτοβουλία της EuroCommerce για την σημασία των Μμε επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία  και επισημαίνεται η ανάγκη για την εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής με σκοπό την υποστήριξή τους.

Το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως ακολούθως:

«..Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroCommerce στις 15 Μαρτίου ε.ε. στις Βρυξέλλες έγινε ομόφωνα αποδεκτό το αίτημα της ΕΣΕΕ  για ενεργή στήριξη στις Μμε επιχειρήσεις.  Συγκεκριμένα, με επίσημο κείμενο (επισυνάπτεται το πρωτότυπο στην παρούσα), η κορυφαία ευρωπαϊκή οργάνωση του εμπορίου δηλώνει εμφατικά την υποστήριξή της στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και απευθύνει έκκληση αλλά και συστάσεις στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρμόζουσα αντιμετώπιση των επιχειρήσεων αυτών.

Σε συνέχεια της σχετικής πρωτοβουλίας, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ως εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου και της ΜμΕ επιχειρηματικότητας, απευθύνει την αντίστοιχη έκκληση και προς εσάς για την υποστήριξη και δίκαιη αντιμετώπιση των ελληνικών ΜμΕ επιχειρήσεων, που αποτελούν και τον ουσιαστικό βραχίονα του επιχειρηματικού ιστού της χώρας μας.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στον τομέα της λιανικής και χονδρικής αποτελούν σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι ΜμΕ αποτελούν πηγή διαφορετικότητας, ζωτικότητας και καινοτομίας. Σήμερα, αντιμετωπίζουν ορισμένες βασικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μετατροπής, τον μεγάλο διοικητικό φόρτο, τους σύνθετους κανονισμούς, τη δύσκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού. Πρέπει συνεχώς να προσαρμόζονται σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν την κατάλληλη υποστήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η πρωτοβουλία και η περιεκτική επισκόπηση για τις εν εξελίξει και μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη μείωση των επιβαρύνσεων για τις μικρές επιχειρήσεις, που έχουν μόλις ξεκινήσει την δραστηριότητά τους ή θέλουν να την αναβαθμίσουν, πρέπει να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Ανυπομονούμε να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων, αλλά υπογραμμίζουμε επίσης, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, πρέπει επίσης να παρέχουν αντίστοιχες λύσεις για τις παραδοσιακές ΜμΕ και να εστιάσουν ευρύτερα, πέρα από τις υψηλής τεχνολογίας νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι ΜμΕ στην λιανική και χονδρική διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες, βοηθώντας την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την πρόκληση στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Ωστόσο, οι μεγάλες ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς και του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου είναι συχνά μακριά από τις ΜμΕ. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη εναρμόνισης των προδιαγραφών, των πλαισίων των καταναλωτών, της ασφάλειας των προϊόντων και των απαιτήσεων σήμανσης, καθώς και στους επαχθείς και δαπανηρούς κανόνες για τον ΦΠΑ. Οι μικρές επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής υποφέρουν δυσανάλογα από επαχθείς ρυθμίσεις: δεν έχουν τους νομικούς και εμπειρογνώμονες επί ρυθμιστικών θεμάτων για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κανόνες. Ως εκ τούτου, οι ΜμΕ χρειάζονται την Πολιτεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την υποστήριξή τους, προκειμένου να επωφεληθούν από την ψηφιακή επανάσταση και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις μορφές και τα κανάλια της λιανικής και χονδρικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η EΣΕΕ επισημαίνει την ανάγκη για την άμεση εφαρμογή της προτεινόμενης πολιτικής για τις ΜμΕ, η οποία:

  • Υποστηρίζει ένα κανονιστικό περιβάλλον φιλικό προς τις ΜμΕ, με κατάλληλα σχεδιασμένη νομοθεσία που βασίζεται σε συστηματική εφαρμογή της αρχής «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» και υποχρεωτική δοκιμή από τις ΜμΕ.
  • Δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις μορφές και τα κανάλια της λιανικής και χονδρικής – βελτιωμένη εφαρμογή και επιβολή της βέλτιστης νομοθεσίας και πρακτικών, απλουστευμένες απαιτήσεις πληροφοριών και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες (ψηφιακή πύλη).
  • Δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού στον τομέα της φορολογίας.
  • Προωθεί μια ισχυρή κουλτούρα επιχειρηματικότητας.
  • Υποστηρίζει τις ΜμΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, βοηθά επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής στη δημιουργία πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω των οποίων οι τοπικοί επιχειρηματίες μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε απευθείας σύνδεση και παρέχει υποστήριξη για απόκτηση ψηφιακού μάρκετινγκ και δεξιότητες πληροφορικής.
  • Υποστηρίζει τις ΜμΕ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς, μειώνοντας τα ρυθμιστικά βάρη και δημιουργώντας μια φιλόδοξη ατζέντα εμπορίου, με την υποστήριξη για την εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων και παροχή κινήτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο την ένταξή τους στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας.
  • Μειώνει την κανονιστική πολυπλοκότητα για τους μικρούς εισαγωγείς και εξαγωγείς στον τομέα των τελωνείων και τους κανόνες καταγωγής και ενισχύει την πρόβλεψη και νομική βεβαιότητα.
  • Υποστηρίζει τις ανάγκες των λιανοπωλητών και χονδρεμπόρων στον τομέα των μεταφορών και του εφοδιασμού.
  • Υποστηρίζει μία πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά, επιτρέποντας στους λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη.
  • Υποστηρίζει τον ρόλο του λιανικού εμπορίου στα κέντρα των πόλεων, καθώς και την ανάδειξή τους σε ελκυστικά εμπορικά κέντρα.

Οι ανωτέρω προτάσεις εγκρίθηκαν από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης της EΣΕΕ και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να τις αποστείλει στην Κυβέρνηση, στην Αντιπολίτευση και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, ζητώντας την αποδοχή και δέσμευσή τους σε αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθείτε τις υποσχέσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και τη στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τα οποία επίσης επαναλαμβάνονται στην Start-up και Scale-up Πρωτοβουλία. 

Για να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, πρέπει πρώτα να μάθουμε να σκεφτόμαστε πάντα σε μικρή κλίμακα και με συνέπεια να εφαρμόσουμε την αρχή της καλύτερης ρύθμισης και των αποτελεσματικότερων κινήτρων σε αυτή τη διαδικασία…».

Contribution of retail and wholesale SMEs to the EU economy