«Η ΕΣΕΕ επισημαίνει την ελληνική πραγματικότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από αυτή του Ευρωβαρόμετρου για το β’ εξάμηνο του 2016»

600800p528ednmaineurobarometer

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ στις 19 Οκτωβρίου 2016, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν διεξοδικά ήταν και το διαφοροποιημένο κλίμα της ελληνικής αγοράς  από αυτό που παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜμΕ-Β’ εξάμηνο του 2016. Πιο αναλυτικά:

Η ΕΣΕΕ συνέβαλε στη δημιουργία του Βαρομέτρου αποστέλλοντας στην UEAPME επικαιροποιημένα στοιχεία για τον κλάδο του εμπορίου. Ωστόσο, η δομή του Βαρομέτρου είναι τέτοια, ώστε να μην απεικονίζονται με τη βαρύτητα που απαιτείται τα προβλήματα και οι προκλήσεις των ΜμΕ στην Ελλάδα. Φυσικά, το Βαρόμετρο κάνει ειδική μνεία στη διαφοροποίηση των επιδόσεων και στην ετερογένεια μεταξύ Βορείων και Νοτίων Χωρών, αλλά εκ της φύσεώς του δεν κάνει ξεχωριστή αναφορά στις συντριπτικές πιέσεις που έχουν ασκηθεί σωρευτικά τα τελευταία οκτώ χρόνια στο ελληνικό επιχειρείν και ειδικότερα στο εμπόριο. Ως εκ τούτου, το Βαρόμετρο δεν περιλαμβάνει την έντονη ανησυχία των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των “micro” για την πορεία του κύκλου εργασιών (το 67,7% των micro-επιχειρήσεων δήλωσε πτώση), των επενδύσεων (πτώση το 83,1%), των παραγγελιών (πτώση το 34,3%) και της γενικότερης κατάστασής (επιδείνωση δήλωσε το 65,9%) τους εν γένει. Ούτε, όμως, κάνει λόγο για την εξαιρετικά έντονη απαισιοδοξία που απορρέει από τις προσδοκίες των επιχειρηματιών του εμπορίου απέναντι σε όλα τα βασικά μεγέθη (κύκλο εργασιών-43,8%, επενδύσεις-36.1%, αποθέματα -34.3% κ.λπ.) και τα συντριπτικά μεγέθη της αβεβαιότητας*. Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι η κατάσταση των ΜμΕ στην Ευρώπη μπορεί να σταθεροποιείται και σταδιακά να βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς, παρά την απόφαση των Βρετανών για έξοδο από την Ε.Ε., στην Ελλάδα, όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, καθώς οι ΜμΕ βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπες με πλήθος προβλημάτων (έλλειψη ρευστότητας, χαμηλή ζήτηση) αλλά και επιπλέον επιβαρύνσεις (φορολογικές, ασφαλιστικές, διοικητικές).

*Σημείωση: Τα στοιχεία προέρχονται από τις αρχικές εκτιμήσεις της έρευνας του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ για την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Εμπορίου (ΕΕΕΕ 2016). Τα οριστικά δεδομένα θα δημοσιευτούν στην ΕΕΕΕ 2016 στις 30 Νοεμβρίου.

Αρχεία προς λήψη