Η ΕΣΕΕ επισημαίνει με υπόμνημα προς όλους τους βουλευτές ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αποτελεί τη τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και μικρομεσαίους της αγοράς

dio_9982

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κος Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«…Κατατέθηκε στις 28 Μαρτίου 2017 στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το νομοσχέδιο με τίτλο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων». Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θα αποτελέσει σωσίβιο για την αγορά, αφού ουσιαστικά θα δώσει τη δυνατότητα σε βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν συνολικές οφειλές τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το Δημόσιο. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όσες δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους πάνω σε νέες βάσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η νομοθετική πρωτοβουλία έχει στόχο τη στήριξη υγιών και βιώσιμων επιχειρήσεων και μάλιστα όχι τόσο των μεγάλων, αλλά κυρίως πολύ μικρών, μικρομεσαίων και ατομικών επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί περισσότερο από την επταετή κρίση. Με το νέο νόμο, διαμορφώνεται για πρώτη φορά ένα εξωδικαστικό πλαίσιο, που δίνει την ευκαιρία σε μια υπερχρεωμένη επιχείρηση να συγκεντρώσει όλους τους πιστωτές της, προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα χρέη της. Εκκινείται μια διαδικασία από τον οφειλέτη και εγκρίνεται ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, μέσα από μία συντονισμένη και οργανωμένη σε συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευση με τους πιστωτές του. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών, με συνολικές οφειλές έως 31/12/16 από 20.000 ευρώ και άνω, ενώ η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης και στις πλέον μικρές υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε μια μόνο χρήση κατά την τελευταία τριετία. Προσφέρεται η ευκαιρία ρύθμισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες της επιχείρησης και της πραγματικής ικανότητας εξυπηρέτησης των οφειλών της που μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών που υπολογίζονται στα 4 δις ευρώ. Προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ. Διευκολύνεται η συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στην μειοψηφία, αλλά δίνεται απόλυτη προστασία στους μικρούς πιστωτές, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους. Όλα τα παραπάνω, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι τα θετικά της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία σίγουρα προσφέρει διεξόδους στις ευρισκόμενες υπό πίεση ΜμΕ επιχειρήσεις και συνιστά αναμφίβολα ένα βήμα σωτηρίας από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Πάντα όμως υπάρχει το καλύτερο και γι’ αυτό το λόγο η ΕΣΕΕ συγκέντρωσε 13 παρατηρήσεις και 7 βελτιώσεις σε ένα υπόμνημα, το οποίο απέστειλε σε όλους τους βουλευτές με το αίτημα να το λάβουν σοβαρά υπ΄όψιν τους και να στηρίξουν τις προτεινόμενες βελτιώσεις, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία ψήφισής του στη Βουλή, με μοναδικό στόχο να ενταχθούν στον μηχανισμό όσο το δυνατόν περισσότερες «εντός κρίσης» υπερχρεωμένες επιχειρήσεις…»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΣΕΕ
Αξιολόγηση διατάξεων Σχεδίου Νόμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό – Σύγκριση αρχικών/τελικών διατάξεων